Syyskokous - Hallitusehdokkaat - Toimintasuunnitelma - Talousarvio - Pöytäkirja

Budjetti 2012

Lopullinen. Ei saa editoida.

Effi ry:n talousarvio 2012

TA 2012
TULOT
Jäsenmaksutulot 17.000
Kannatusjäsenmaksut 1.000
Kannatustuotemyynti 5.000
Lahjoitukset 8.000
Muut 0
Yht. 31.000
MENOT
Matkakulut -8.000
Kannatustuotehankinnat -3.000
Kannatustuotepostitukset -500
Tapahtumat -8.500
Jäsenmaksut -1.500
Edustuskulut -1.000
Pankki- ja postikulut -500
Mainosmateriaali -4.000
Kampanjat -3.500
Muut (verot) -500
Yht. -31.000
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0