Lopullinen! Ei saa enää editoida.

Effin talousarvio vuodelle 2013

TA 2012 TOT 2012 TA 2013
TULOT
Jäsenmaksutulot 17.000 13.596 17.000
Kannatusjäsenmaksut 1.000 1.680 2.000
Kannatustuotemyynti 5.000 2.047 5.000
Lahjoitukset 8.000 4.573 8.000
Muut 0 122 0
Yht. 31.000 22.018 32.000
MENOT
Matkakulut -8.000 -3.571 -7.500
Kannatustuotehankinnat -3.000 0 -3.000
Kannatustuotepostitukset -500 -179 -800
Tapahtumat -8.500 -3.886 -7.500
Jäsenmaksut -1.500 -140 -1.000
Edustuskulut -1.000 -565 -2.000
Pankki- ja postikulut -500 -230 -500
Mainosmateriaali -4.000 -767 -4.000
Kampanjat -3.500 0 -5.000
Muut -500 -527 -700
Yht. -31.000 -9.865 -32.000
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0 +12.153 0