Lopullinen, ei saa enää editoida!

Effin talousarvio vuodelle 2014

TA 2013TOT 2013TA 2014
TULOT
Jäsenmaksutulot17.00013.50017.000
Kannatusjäsenmaksut2.0002.1002.000
Kannatustuotemyynti5.0007005.000
Lahjoitukset8.0007.7008.000
Muut01500
Yht.32.00024.15032.000
 
MENOT
Matkakulut-7.500-8.200-8.000
Kannatustuotehankinnat-3.000-1.500-2.500
Kannatustuotepostitukset-800-150-800
Kannatustuotekauppa0-490-500
Tapahtumat-7.500-7.500-7.500
Jäsenmaksut-1.000-700-1.000
Edustuskulut-2.000-60-1.500
Pankki- ja postikulut-500-420-500
Mainosmateriaali-4.000-150-4.000
Kampanjat-5.000-14.150-5.000
Muut-700-2.700-700
Yht.-32.000-36.000-32.000
 
ALI-/YLIJÄÄMÄ0-11.8500