18.2.2016 [Effi-aktivistit] Periaatteellinen kanta jumalanpilkkalakiin

Suomessa on voimassa ns. jumalanpilkkalaki, virallisesti uskonrauhan rikkominen -pykälän 1. tekotapa. Lakia on vastustettu sananvapauteen vedoten ja puolustettu uskonnonvapauteen vedoten. Esitän Effin tekevän kevätkokouksessaan periaatepäätöksen:

"Effi ry kannattaa ns. jumalanpilkkalain kumoamista."

Vapaa-ajattelijain liitto ry on järjestö, jolla on kaksijakoinen tavoite. Se ajaa eräitä lainsäädännön muutoksia, joista yksi on jumalanpilkan dekriminalisointi. Toisaalta se on aatteelinen järjestö, joka edistää uskonnotonta maailmankuvaa. On selvää, ettei Effi ota kantaa uskontoihin, eikä tue eikä vastusta suurinta osaa vapaa-ajattelijoiden tavoitteista.

Esitän tehtäväksi seuraavaa periaatepäätöstä:

"Effi ry voi tehdä yhteistyötä Vapaa-ajattelijain liiton kanssa jumalanpilkkalain kumoamiseksi. Muihin Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteisiin tai vapaa-ajattelijoiden aatteelliseen pohjaan Effi ei ota kantaa."


Kommentti ylempään (LR): jumalanpilkkaan on ennenkin otettu kantaa, mm. hallitusohjelmatavoitteissa (joita voisi kevätkokouksessa katselmoida) https://effi.org/lausunnot/hallitusohjelma2010.html ja https://effi.org/uutiset/120615-effi-lain-tulee-suojata.html