Kevätkokous - Toimintakertomus - Tilinpäätös - Pöytäkirja

Lopullinen pöytäkirja. Ei saa editoida.

Effi ry:n kevätkokous 2012

3.6.2012 kello 12:22 - 14:11 Ravintola Plevnassa Tampereella

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 12:22.

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Sirpa Pöyhönen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Riku Itäpuro ja Leena Heino. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Toimintakertomus

Hallitus esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen.

Tilinpäätös ja tilikertomus

Puheenjohtaja Timo Karjalainen esitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen.

Toiminnantarkastajien lausunto

Toiminnantarkastaja Marko Saaresto luki toiminnantarkastajien lausunnon.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2011. Kokouksen puheenjohtajana tämän kohdan ajan toimi Leena Heino.

Muut esille tulleet asiat

Keskusteltiin sääntömuutostarpeista.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:11.

Pöytäkirjan tarkastus

Kevätkokouksen läsnäolijat tarkastivat pöytäkirjan.