Kevätkokous - Toimintakertomus - Tilinpäätös - Pöytäkirja

LOPULLINEN, EI SAA ENÄÄ EDITOIDA

Effi ry:n kevätkokous 2014

7.6.2014 kello 18 Raksilan jäähallin ravintola Routa, Oulu

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 18:21.

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Sirpa Pöyhönen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Otso Kassinen ja Janne Pätsi. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Toimintakertomus

Hallitus esitteli vuoden 2013 toimintakertomuksen.

Tilinpäätös ja tilikertomus

Puheenjohtaja Timo Karjalainen esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen.

Toiminnantarkastajien lausunto

Puheenjohtaja Timo Karjalainen luki toiminnantarkastajien lausunnon.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Kokouksen puheenjohtajana tämän kohdan aikana toimi Otso Kassinen.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2013.

Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Timo Karjalainen.

Muut esille tulleet asiat

Kokouksessa käytiin keskustelua yhdistyksen rahankäytöstä. Hallitus suhtautuu vakavasti toiminnantarkastajien esittämiin huomautuksiin ja on jo ryhtynyt toimenpiteisiin budjettiseurannan tehostamiseksi.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:16.

Pöytäkirjan tarkastus

Kevätkokouksen läsnäolijat tarkastivat pöytäkirjan.