Kevätkokous - Toimintakertomus - Tilinpäätös - Pöytäkirja

LOPULLINEN - EI SAA ENÄÄ EDITOIDA!

Effi ry:n kevätkokous 2017

21.5.2017 kello 13.00 kaupunginkirjaston Studio-tila, Turku

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 13.05

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Sirpa Pöyhönen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Petri Salmela ja Ari Takalo. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Toimintakertomus

Hallitus esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen.

Tilinpäätös ja tilikertomus

Timo Karjalainen esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen.

Toiminnantarkastajien lausunto

Toiminnantarkastajien lausuntoa ei käsitelty, koska lausunto ei ehtinyt valmistua kokoukseen mennessä. Päätettiin käsitellä lausunto sääntömääräisessä syyskokouksessa 2017.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Päätettiin siirtää tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen käsiteltäväksi syyskokouksessa 2017.

Muut asiat

Keskusteltiin yhdistyksen työntekijärekrytoinnin tilanteesta.
Keskusteltiin ajankohtaisesta tiedotus- ja kampanjointitarpeesta tiedustelulakiluonnokseen liittyen.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:55.