Kevätkokous - Toimintakertomus - Tilinpäätös - Pöytäkirja

Lopullinen pöytäkirja. Ei saa muuttaa.

Effi ry:n kevätkokous 2013

2.6.2013 kello 13.11 - 14.57 Kaapelitehtaalla Helsingissä

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 13.11.

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Tapani Tarvainen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa Kivimäki ja Janne Paalijärvi. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Toimintakertomus

Hallitus esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen.

Tilinpäätös ja tilikertomus

Puheenjohtaja Timo Karjalainen esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen.

Toiminnantarkastajien lausunto

Puheenjohtaja Timo Karjalainen luki toiminnantarkastajien lausunnon.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2012. Kokouksen puheenjohtajana tämän kohdan ajan toimi Janne Paalijärvi.

Sääntömuutoksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti syyskokouksessa 2012 hyväksytyt uudet säännöt.

Muut esille tulleet asiat

Keskusteltiin Bitcoin-maksujen käyttöönotosta ja rahankeräysluvan hakemisesta.

Keskusteltiin Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteesta.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.57.

Pöytäkirjan tarkastus

Kevätkokouksen läsnäolijat tarkastivat pöytäkirjan.