LOPULLINEN! EI SAA ENÄÄ EDITOIDA.

Effin lisätalousarvio vuodelle 2015

TA 2015  TOT 5/2015  LTA 2015
TULOT
Jäsenmaksutulot17.00023.10026.000
Kannatusjäsenmaksut2.0002.3002.500
Kannatustuotemyynti2.0004002.000
Lahjoitukset8.0004008.000
Muut000
Yht.29.00026.30038.500
 
MENOT
Palkat-7.000
Toimisto-2.000
Matkakulut-8.000-1.300-8.000
Kannatustuotehankinnat-2.500-0-2.500
Kannatustuotepostitukset-800-50-800
Kannatustuotekauppa-500-20-500
Tapahtumat-6.500-4.600-7.000
Jäsenmaksut-1.000-960-1.000
Edustuskulut-1.500-0-1.500
Pankki- ja postikulut-500-200-500
Mainosmateriaali-3.000-0-3.000
Kampanjat-4.000-0-4.000
Muut-700-400-700
Yht.-29.000-7.900-38.500
 
ALI-/YLIJÄÄMÄ0+18.4000