Recent changes to this wiki:

diff --git a/kevatkokous2019.mdwn b/kevatkokous2019.mdwn
index 054918c..8caae0c 100644
--- a/kevatkokous2019.mdwn
+++ b/kevatkokous2019.mdwn
@@ -15,7 +15,6 @@ Kevätkokous tarvitsee 1-n aktiivista ihmistä järjestävältä paikkakunnalta
  * tilinpäätös ja tilikertomus
  * tilintarkastajien lausunto
  * tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- * selvitys mahdollisuudesta ainais- tai useamman vuoden jäsenmaksun perimisestä
 
 ## [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2019]]
 

diff --git a/kevatkokous2019.mdwn b/kevatkokous2019.mdwn
index a0a7ec1..054918c 100644
--- a/kevatkokous2019.mdwn
+++ b/kevatkokous2019.mdwn
@@ -6,7 +6,7 @@ Kevätkokous tarvitsee 1-n aktiivista ihmistä järjestävältä paikkakunnalta
 
 ## Aika ja paikka
 
-* Paikka: xxxxx
+* Paikka: Jyväskylä
 * Aika: xx.xx.2018 klo xx:00
 * Kokouskutsu: 
 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 777eaf0..c95019f 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -112,3 +112,10 @@ XXX VANHAA Vuonna 2014 päätettyjen jäsenmaksuluokkien käyttöönotto lisäsi
 Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Kannatustuotekaupan tuotto jäi pieneksi hiljaisen myynnin vuoksi. Varsinaisen toiminnan kulujen jäätyä budjetoitua vähäisemmiksi tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.
 
 xx mitään uutta rahankeräyspuolella
+
+
+## Kampanjat
+
+Effi osallistui vuoden lopussa julkaistuun Pelastakaa internet -kampanjointiin, jossa tuodaan esiin EU:n uuden tekijänoikeusdirektiivin ongelmia ja vastustetaan ongelmallisia kohtia. Kampanja sai hyvin näkyvyyttä mediassa, ja jatkuu myös vuonna 2019.
+
+

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 54d27ea..777eaf0 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -18,7 +18,7 @@ Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin xxxx. Jäs
 
 ## Päätöksenteko ja yleinen toiminta
 
-Hallitus piti vuoden aikana xx kokousta, lähinnä sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouksia oli X.
+Hallitus piti vuoden aikana 9 kokousta, lähinnä sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouksia oli 1.
 
 Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Ahto Apajalahti, Henrik Ingo, Mikko Kenttälä, Juha Nurmi, Raoul Plommer ja Sirpa Pöyhönen (sihteeri, rahastonhoitaja). Tiina Ison toimi hallituksessa 1.1.-4.2.2018
 
@@ -26,7 +26,7 @@ Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Tampereella 6.5.2017.
 
 Syyskokous järjestettiin 24.11.2018 Helsingissä.
 
-Paikallistapaamisia järjestettiin säännöllisesti Oulussa. Tapaamisia pidettiin myös Vantaalla. -- XX Vantaalla tulee kiire järjestää
+Paikallistapaamisia järjestettiin säännöllisesti Oulussa. Tapaamisia pidettiin myös Vantaalla. 
 XX Pidettiinkö paikallistapaamisia missään vai oliko hiljaiselovuosi?
 
 ## Tiedotustoiminta
@@ -41,7 +41,7 @@ Pitkään käynnissä ollut web-sivujen uudistus XXX saatiinko ihan maaliin vuod
 
 Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. Tiedustelulait olivat odotetusti keskiössä kotimaassa, EU-tasolla puolestaan tekijänoikeusdirektiivin uudistus.
 
-xxx valiokuntavierailuista nosto, mm.
+xxx valiokuntavierailuista XX nosto, mm.
 
 Puolustusvaliokunta 17.4. - HE 13/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
 henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen
@@ -71,7 +71,7 @@ Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jä
 
 Effi osallistui Finnish Internet Forumin suunnitteluun.
 
-xxx hetu-ryhmät, mmh
+xxx hetu-ryhmät, mmh, varmaan jäi aika vähälle
 
 Ahto Apajalahti toimi Effin edustajana tekijänoikeuskirjetyöryhmässä. XXXX virallinen nimi?
 
@@ -81,11 +81,11 @@ Ahto Apajalahti toimi Effin edustajana tekijänoikeuskirjetyöryhmässä. XXXX v
 
 Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:
 
-xx.-xx.xx. Disobey 
-xx.-xx.xx. Assembly Winter (infotiski) 
+12.-13.1.2018. Disobey (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja vapaaehtoisia, infotiski) 
+3.2.2018 Assembly Winter (Leena Romppainen, infotiski) 
 15.2.2018. Tietoyhteiskunta-akatemia (Leena Romppainen) 
 26.4. Finnish Internet Forum, Helsinki (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen -- OLIKO MUITA XX) 
-xx.-xx.8. Assembly, Helsinki (Ahto Apajalahti, Leena Romppainen, vapaaehtoisduunareita) 
+xx.-xx.8. Assembly, Helsinki (Leena Romppainen) 
 xx.xx.-xx.xx. MyData (Raoul Plommer) XX
 
 
@@ -99,8 +99,8 @@ Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (
 Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 
 12.-14.4. European Digital Rightsin (EDRi) 15-vuotisjulat ja vuosikokous, Bryssel (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
-xx.-xx.5. RightsCon (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
-x.-x.6. European Dialogue on Internet Governance, Tbilisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+16.-18.5. RightsCon (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
+4.-6.6. European Dialogue on Internet Governance, Tbilisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 11.-13.11. Internet Governance Forum, Pariisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 28.-30.11. Annual Freedom Online Coalition Conference, Berlin (Tapani Tarvainen)
 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index adfd3b4..54d27ea 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -58,7 +58,7 @@ Tarkastusvaliokunta - 13.2.2018 - HE 199/2017, HE 202/2017, HE 203/2017
 
 
 Effi antoi mm. seuraavat lausunnot: XXXX tarkista onko kaikki
-
+https://effi.org/julkaisut/lausunnot/
 
 Effin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tiedustelulakipaketista (02.03.2018)
 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 151f07a..adfd3b4 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -11,6 +11,7 @@ COPYPASTE VANHASTA ELI KAIKKI TSEKATTAVA -- JOTAIN JO FIKSAILTU -- MIELELLÄÄN
 
 Effi jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, kutsuina puhujiksi erilaisiin tapahtumiin ja lausuntopyyntöinä sekä lehdistön ja television laajana mielenkiintona. Myös useat yksityishenkilöt lähestyivät yhdistystä kysyen neuvoa Effin osaamisalaan liittyvissä asioissa.
 
+
 ## Jäsenistö
 
 Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin xxxx. Jäsenkunta pysyi edelleen hyvin miesvoittoisena.
@@ -26,6 +27,7 @@ Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Tampereella 6.5.2017.
 Syyskokous järjestettiin 24.11.2018 Helsingissä.
 
 Paikallistapaamisia järjestettiin säännöllisesti Oulussa. Tapaamisia pidettiin myös Vantaalla. -- XX Vantaalla tulee kiire järjestää
+XX Pidettiinkö paikallistapaamisia missään vai oliko hiljaiselovuosi?
 
 ## Tiedotustoiminta
 
@@ -33,11 +35,11 @@ Lehdistötiedotteita Effi julkaisi XX kappaletta ja Effin blogissa ilmestyi vuod
 
 Tämän lisäksi Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälineissä.
 
-Pitkään käynnissä ollut web-sivujen uudistus XXX saatiinko ihan maaliin vuoden 2018 aikana?
+Pitkään käynnissä ollut web-sivujen uudistus XXX saatiinko ihan maaliin vuoden 2018 aikana? EI SAATU
 
 ## Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon
 
-Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. Tiedustelulait olivat odotetusti keskiössä.
+Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. Tiedustelulait olivat odotetusti keskiössä kotimaassa, EU-tasolla puolestaan tekijänoikeusdirektiivin uudistus.
 
 xxx valiokuntavierailuista nosto, mm.
 
@@ -57,8 +59,10 @@ Tarkastusvaliokunta - 13.2.2018 - HE 199/2017, HE 202/2017, HE 203/2017
 
 Effi antoi mm. seuraavat lausunnot: XXXX tarkista onko kaikki
 
+
 Effin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tiedustelulakipaketista (02.03.2018)
 
+Effin lausunto OKM:lle tekijänoikeusdirektiivistä (10.12.2018)
 
 
 Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2015-2017). JATKOIKO?
@@ -67,7 +71,7 @@ Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jä
 
 Effi osallistui Finnish Internet Forumin suunnitteluun.
 
-xxx hetu-ryhmät
+xxx hetu-ryhmät, mmh
 
 Ahto Apajalahti toimi Effin edustajana tekijänoikeuskirjetyöryhmässä. XXXX virallinen nimi?
 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index c7683a1..151f07a 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -3,6 +3,7 @@ TAPAHTUMAOSALLISTUMISIA JA LAUSUNTOJA VOISI LISÄILLÄ KOKO AJAN VUODEN MITTAAN
 
 COPYPASTE VANHASTA ELI KAIKKI TSEKATTAVA -- JOTAIN JO FIKSAILTU -- MIELELLÄÄN LISÄTÄÄN TAPAHTUMIA, LAUSUNTOJA, VALIOKUNTAVIERAILUJA JNE. KOKO AJAN
 - uudet Tor-nodet
+- toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman yhteydet :-) http://wiki.effi.org/toimintasuunnitelma2018/
 
 
 # Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintakertomus 2018

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index 5d877d3..c11196c 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -1,4 +1,5 @@
-[[Kevätkokous|kevatkokous2018]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2017]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2018]]
+[[Kevätkokous|kevatkokous2019]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2018]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2018]]
+
 
 POHJA
 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..5d877d3
--- /dev/null
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -0,0 +1,53 @@
+[[Kevätkokous|kevatkokous2018]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2017]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2018]]
+
+POHJA
+
+Muistettava miettiä:
+* Jos Tor-rahoitusta, lisäbudjetti?
+
+
+#Effi ry:n kevätkokous 2019
+
+xx.xx2019 kello xx.00 paikassa...
+
+
+## Kokouksen avaus
+N.N. avasi kokouksen kello xx:xx.
+
+## Kokouksen järjestäytyminen
+Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja sihteeriksi N.N.
+Ääntenlaskijoiksi valittiin N.N. ja N.N.. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.
+
+## Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
+Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
+
+## Kokouksen työjärjestys
+Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
+
+## Toimintakertomus
+Hallitus esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen.
+
+## Tilinpäätös ja tilikertomus
+N.N. esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen.
+
+## Toiminnantarkastajien lausunto
+Käsiteltiin toiminnantarkastajien lausunto.
+
+## Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
+
+Esitys: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
+
+
+## Muut asiat
+
+
+
+## Kokouksen päättäminen
+Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.
+
+
+Olemme tarkastaneet ja oikeaksi todenneet pöytäkirjan.
+
+
+N.N. ja N.N. 
+Päiväys

diff --git a/kevatkokous2019.mdwn b/kevatkokous2019.mdwn
index 2fa3fea..a0a7ec1 100644
--- a/kevatkokous2019.mdwn
+++ b/kevatkokous2019.mdwn
@@ -17,7 +17,7 @@ Kevätkokous tarvitsee 1-n aktiivista ihmistä järjestävältä paikkakunnalta
  * tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
  * selvitys mahdollisuudesta ainais- tai useamman vuoden jäsenmaksun perimisestä
 
-## [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2018]]
+## [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2019]]
 
 ## Järjestelyt
 * Vastuuhenkilöt ja apujoukot

Kokouksen päättäminen
diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index b709ac2..e2a9fa3 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -63,4 +63,4 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
  * Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2017 tilivelvollisille.
  * Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.
 
-* Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.
+* Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:30.

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index e89bc1d..b709ac2 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -59,8 +59,8 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
  * Leena Romppainen esitteli vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomuksen. 
 
 * Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 vastuuvelvollisille
-  * Tämän kohdan käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi N.N.
-  * esitys: Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2017 tilivelvollisille.
-  * Kokouksen puheenjohtajaksi palasi N.N.
+  * Tämän kohdan käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Lauri Laitinen.
+  * Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2017 tilivelvollisille.
+  * Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.
 
 * Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index 8989928..e89bc1d 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -56,7 +56,7 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
  * Leena Romppainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen.
 
 * Vuoden 2017 toiminnantarkastuksen lausunto
- * Esiteltiin vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomus. 
+ * Leena Romppainen esitteli vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomuksen. 
 
 * Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 vastuuvelvollisille
  * Tämän kohdan käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi N.N.

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index e2e90c8..8989928 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -50,8 +50,7 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
  * Vuoden 2019 hallituksen jäseniksi valittiin Elias Aarnio, Kuisma Joentakanen, Timo Karjalainen, Mikko Kenttälä, Juha-Pekka Laesvuori, Juha Nurmi, Sirpa Pöyhönen ja Tapani Tarvainen. 
 
 * Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali 
- * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin N.N. ja N.N. ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N. 
- (esitys: varsinaiset: Lauri Laitinen ja Marko Saaresto, varalla Jori Mäntysalo ja Vera Izrailit) . 
+ * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin Lauri Laitinen ja Marko Saaresto ja varatoiminnantarkastajiksi Jori Mäntysalo ja Vera Izrailit. 
 
 * Tilinpäätös 
  * Leena Romppainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen.

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index df22389..e2e90c8 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -46,8 +46,8 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
 * Puheenjohtajan vaali
  * Vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Romppainen.
 
-* Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali (säännöt hallituksesta, 4-10 jäsentä)
- * Vuoden 2019 hallituksen jäseniksi valittiin: N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N. ja N.N. 
+* Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
+ * Vuoden 2019 hallituksen jäseniksi valittiin Elias Aarnio, Kuisma Joentakanen, Timo Karjalainen, Mikko Kenttälä, Juha-Pekka Laesvuori, Juha Nurmi, Sirpa Pöyhönen ja Tapani Tarvainen. 
 
 * Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali 
  * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin N.N. ja N.N. ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N. 

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index 61d0c9c..df22389 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -44,7 +44,7 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
   [[talousarvio|budjetti2019]] vuodelle 2019.
 
 * Puheenjohtajan vaali
- * Vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin N.N..
+ * Vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Romppainen.
 
 * Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali (säännöt hallituksesta, 4-10 jäsentä)
  * Vuoden 2019 hallituksen jäseniksi valittiin: N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N. ja N.N. 

diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index 8106df9..22092bb 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -18,6 +18,6 @@ Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkau
 
 *Juha Nurmi* - Effin hallituksessa 2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
 
-*Mikko Kenttälä* - Effin hallituksessa 2012-2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
+*Mikko Kenttälä* - Effin jäsen vuodesta 2008, hallituksessa 2012-2018. Tieto- ja kyberturva, vapaa Internet ja yksityisyydensuoja lähellä sydäntä. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
 
 *Juha-Pekka Laesvuori* - Effin pitkäaikainen jäsen. Käytettävissä hallituksen jäseneksi. 

Hyväksytty kokouksessa
diff --git a/budjetti2019.mdwn b/budjetti2019.mdwn
index 1453e5c..8a48430 100644
--- a/budjetti2019.mdwn
+++ b/budjetti2019.mdwn
@@ -4,7 +4,7 @@
 [[Talousarvio|budjetti2019]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2018]]
 
-EDELLINEN POHJAKSI - Toteutuma: 24.11.2018 tilanne
+HYVÄKSYTTY - EI SAA MUOKATA (Toteutuma: 24.11.2018 tilanne)
 
 Effin talousarvio vuodelle 2019
 ===============================

diff --git a/budjetti2019.mdwn b/budjetti2019.mdwn
index 97fc31b..1453e5c 100644
--- a/budjetti2019.mdwn
+++ b/budjetti2019.mdwn
@@ -40,7 +40,7 @@ Effin talousarvio vuodelle 2019
 <tr><td>Kampanjat</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>-380</td> <td align=right><b>-3.250</b></td></tr>
 <tr><td>Muut</td><td align=right>-400</td> <td align=right>0</td> <td align=right><b>-400</b></td></tr>
 <tr></tr>
-<tr><td>Yht.</td><td align=right>-40.500</td> <td align=right>-13.086</td> <td align=right><b>-40.750</b></td></tr>
+<tr><td>Yht.</td><td align=right>-40.500</td> <td align=right>-13.086</td> <td align=right><b>-40.500</b></td></tr>
 <tr colspan=4>
 <td>&nbsp;</td></tr>
 <tr><td>ALI-/YLIJÄÄMÄ</td><td align=right>0</td> <td align=right>12.304</td> <td align=right><b>0</b></td></tr>

diff --git a/budjetti2019.mdwn b/budjetti2019.mdwn
index 6989a2b..97fc31b 100644
--- a/budjetti2019.mdwn
+++ b/budjetti2019.mdwn
@@ -27,21 +27,21 @@ Effin talousarvio vuodelle 2019
 </tr>
 <tr><td>Palkat</td><td align=right>-12.000</td> <td align=right>-745</td> <td align=right><b>-12.000</b></td></tr>
 <tr><td>Toimisto</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-255</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
-<tr><td>Matkakulut</td><td align=right>-6.000</td> <td align=right>-5.500</td> <td align=right><b>-6.000</b></td></tr>
+<tr><td>Matkakulut</td><td align=right>-6.000</td> <td align=right>-5.500</td> <td align=right><b>-7.000</b></td></tr>
 <tr><td>Kannatustuotehankinnat</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>-1.953</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
 <tr><td>Kannatustuotepostitukset</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-70</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
 <tr><td>Kannatustuotekauppa</td><td align=right>-600</td> <td align=right>-728</td> <td align=right><b>-600</b></td></tr>
-<tr><td>Tapahtumat</td><td align=right>-7.500</td> <td align=right>-340</td> <td align=right><b>-7.500</b></td></tr>
+<tr><td>Tapahtumat</td><td align=right>-7.500</td> <td align=right>-340</td> <td align=right><b>-6.000</b></td></tr>
 <tr><td>Kokoukset</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>-1.700</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
 <tr><td>Jäsenmaksut</td><td align=right>-1.000</td> <td align=right>-1.000</td> <td align=right><b>-1.250</b></td></tr>
 <tr><td>Edustuskulut</td><td align=right>-1.500</td> <td align=right>-50</td> <td align=right><b>-1.500</b></td></tr>
 <tr><td>Pankki- ja postikulut</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-215</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
 <tr><td>Mainosmateriaali</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>-150</td> <td align=right><b>-3.000</b></td></tr>
-<tr><td>Kampanjat</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>-380</td> <td align=right><b>-3.000</b></td></tr>
+<tr><td>Kampanjat</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>-380</td> <td align=right><b>-3.250</b></td></tr>
 <tr><td>Muut</td><td align=right>-400</td> <td align=right>0</td> <td align=right><b>-400</b></td></tr>
 <tr></tr>
 <tr><td>Yht.</td><td align=right>-40.500</td> <td align=right>-13.086</td> <td align=right><b>-40.750</b></td></tr>
 <tr colspan=4>
 <td>&nbsp;</td></tr>
-<tr><td>ALI-/YLIJÄÄMÄ</td><td align=right>0</td> <td align=right>12.304</td> <td align=right><b>-250</b></td></tr>
+<tr><td>ALI-/YLIJÄÄMÄ</td><td align=right>0</td> <td align=right>12.304</td> <td align=right><b>0</b></td></tr>
 </table>

diff --git a/budjetti2019.mdwn b/budjetti2019.mdwn
index fa1374b..6989a2b 100644
--- a/budjetti2019.mdwn
+++ b/budjetti2019.mdwn
@@ -43,5 +43,5 @@ Effin talousarvio vuodelle 2019
 <tr><td>Yht.</td><td align=right>-40.500</td> <td align=right>-13.086</td> <td align=right><b>-40.750</b></td></tr>
 <tr colspan=4>
 <td>&nbsp;</td></tr>
-<tr><td>ALI-/YLIJÄÄMÄ</td><td align=right>0</td> <td align=right>12.304</td> <td align=right><b>0</b></td></tr>
+<tr><td>ALI-/YLIJÄÄMÄ</td><td align=right>0</td> <td align=right>12.304</td> <td align=right><b>-250</b></td></tr>
 </table>

diff --git a/budjetti2019.mdwn b/budjetti2019.mdwn
index 50cdce4..fa1374b 100644
--- a/budjetti2019.mdwn
+++ b/budjetti2019.mdwn
@@ -33,14 +33,14 @@ Effin talousarvio vuodelle 2019
 <tr><td>Kannatustuotekauppa</td><td align=right>-600</td> <td align=right>-728</td> <td align=right><b>-600</b></td></tr>
 <tr><td>Tapahtumat</td><td align=right>-7.500</td> <td align=right>-340</td> <td align=right><b>-7.500</b></td></tr>
 <tr><td>Kokoukset</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>-1.700</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
-<tr><td>Jäsenmaksut</td><td align=right>-1.000</td> <td align=right>-1.000</td> <td align=right><b>-1.000</b></td></tr>
+<tr><td>Jäsenmaksut</td><td align=right>-1.000</td> <td align=right>-1.000</td> <td align=right><b>-1.250</b></td></tr>
 <tr><td>Edustuskulut</td><td align=right>-1.500</td> <td align=right>-50</td> <td align=right><b>-1.500</b></td></tr>
 <tr><td>Pankki- ja postikulut</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-215</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
 <tr><td>Mainosmateriaali</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>-150</td> <td align=right><b>-3.000</b></td></tr>
 <tr><td>Kampanjat</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>-380</td> <td align=right><b>-3.000</b></td></tr>
 <tr><td>Muut</td><td align=right>-400</td> <td align=right>0</td> <td align=right><b>-400</b></td></tr>
 <tr></tr>
-<tr><td>Yht.</td><td align=right>-40.500</td> <td align=right>-13.086</td> <td align=right><b>-40.500</b></td></tr>
+<tr><td>Yht.</td><td align=right>-40.500</td> <td align=right>-13.086</td> <td align=right><b>-40.750</b></td></tr>
 <tr colspan=4>
 <td>&nbsp;</td></tr>
 <tr><td>ALI-/YLIJÄÄMÄ</td><td align=right>0</td> <td align=right>12.304</td> <td align=right><b>0</b></td></tr>

Hyväksytty kokouksessa
diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index 1e00fba..0aa1245 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -5,7 +5,7 @@
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2018]]
 
 
-TYÖN ALLA
+VALMIS - EI SAA ENÄÄ MUOKATA!
 
 
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019

loppupään numerointi, koska tuli uusi kohta 6.
diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index ba1a3b2..1e00fba 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -134,11 +134,11 @@ Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoik
 Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU-tasolla. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on ICANNin GNSO:n (Generic Names Supporting Organization) Non-Commercial Stakeholder Groupin (NCSG) ja sen osastojen Non-Commercial Users' Constituencyn (NCUC) ja Not-for-Profit Organizations' Constituencyn (NPOC) jäsen.
 
 
-##7. Paikallistoiminta
+##8. Paikallistoiminta
 
 Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Eri puolilla Suomea on ollut paikallistoimintaa. Pyritään jatkamaan, tukemaan ja kehittämään toimintaa erityisesti Oulussa, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä ja Tampereella. Tapahtumiin on lainattavissa yhdistyksen materiaalipaketti.
 
-##8. Talous
+##9. Talous
 
 Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityslahjoitusten ja julkisen rahoituksen mahdollisuuksia selvitellään.
 
@@ -146,15 +146,15 @@ Vuonna 2019 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekij
 
 Jos uusi rahankeräyslaki tulee voimaan, järjestetään pienkeräys. Jos ei tule, haetaan rahankeräyslupaa.
 
-##9. Ekskursiot
+##10. Ekskursiot
 
 Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.
 
-##10. Ville Oksasen muistopalkinto
+##11. Ville Oksasen muistopalkinto
 
 Perustetaan työryhmä Ville Oksasen muistopalkinnon toteuttamiseksi.
 
-##11. Tapahtumat
+##12. Tapahtumat
 
 Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Osallistutaan Euroopan tietosuojapäivään ja kansainväliseen Freedom not Fear -teemapäivään. Isoveli-palkinnot jaetaan. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea. 
 
@@ -162,12 +162,12 @@ Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia tapahtumia järjestetää
 
 Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.
 
-##12 Koulutus
+##13 Koulutus
 
-###12.1 Oma koulutustoiminta
+###13.1 Oma koulutustoiminta
 
 Järjestetään yksin tai yhdessä muiden soveltuvien järjestöjen kanssa ainakin yksi koulutustapahtuma, tavoitteena saada lisää aktiivisia ihmisiä mukaan toimintaan. 
 
-###12.2 European Summer School on Internet Governance
+###13.2 European Summer School on Internet Governance
 
 Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta hakea sponsorointia European Summer School on Internet Governanceen https://eurossig.eu/eurossig/. 

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index 2b2f9a3..ba1a3b2 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -119,7 +119,11 @@ Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun
 * Pyritään vaikuttamaan kansanedustajien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
 * Järjestetään eduskuntavierailu ja 1-2 yhteistapahtumaa
 
-##6. Yhteistyöverkostot
+##6. Kampanjointi
+
+Perustetaan lisää Effin ylläpitämiä Tor-nodeja ja hankitaan niiden ylläpitoon rahoitusta.
+
+##7. Yhteistyöverkostot
 
 ###Kansallisesti
 

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index 836d669..61d0c9c 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -41,7 +41,7 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
 
 * Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019
  * Hyväksyttiin [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2019]] ja 
-  [[talousarvio|budjetti2018]] vuodelle 2019.
+  [[talousarvio|budjetti2019]] vuodelle 2019.
 
 * Puheenjohtajan vaali
  * Vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin N.N..

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index 2bae842..836d669 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -40,7 +40,7 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
  * Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
 
 * Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019
- * Hyväksyttiin [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2018]] ja 
+ * Hyväksyttiin [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2019]] ja 
   [[talousarvio|budjetti2018]] vuodelle 2019.
 
 * Puheenjohtajan vaali

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index c2350f9..2b2f9a3 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -22,6 +22,8 @@ Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostam
 
 Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pidetään vuoden aikana 3-4. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös tilapäisiä työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.
 
+Yhdistyksen kannanottojen ja lausuntojen laatimisessa pyritään osallistamaan jäsenistöä mahdollisimman paljon.
+
 ##4. Tiedotustoiminta
 
 Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla.

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index ebd0f0b..c2350f9 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -164,4 +164,4 @@ Järjestetään yksin tai yhdessä muiden soveltuvien järjestöjen kanssa ainak
 
 ###12.2 European Summer School on Internet Governance
 
-Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta hakea sponsorointia European Summer School on Internet Governanceeen https://eurossig.eu/eurossig/. 
+Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta hakea sponsorointia European Summer School on Internet Governanceen https://eurossig.eu/eurossig/. 

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index be8e373..ebd0f0b 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -136,9 +136,7 @@ Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Eri puol
 
 Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityslahjoitusten ja julkisen rahoituksen mahdollisuuksia selvitellään.
 
-Keskusteluun: "Yhdistys integroi wishsimplyn toivelistanapin web-kauppansa (http://shop.effi.org/)."
-
-Vuonna 2018 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua.
+Vuonna 2019 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua.
 
 Jos uusi rahankeräyslaki tulee voimaan, järjestetään pienkeräys. Jos ei tule, haetaan rahankeräyslupaa.
 

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index 7d175d6..be8e373 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -109,7 +109,6 @@ Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:
 * EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)
 * julkisten palveluiden järjestämisessä käsiteltävän henkilötiedon ja yhtiöittämiseen liittyvien ongelmien seuranta
 
-
 Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun sekä jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista. Effi ottaa osaa resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten ICANN-kokouksiin, Computers, Freedom and Privacy- ja RightsCon-konferensseihin, EuroDIGiin ja Internet Governance Forumiin, sekä Pohjoismaissa Free Society Conference and Nordic Summit -tapahtumaan ja Stockholm Internet Forumiin. Yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa pyritään parantamaan.
 
 ###5.1 Eduskunta
@@ -126,7 +125,7 @@ Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoik
 
 ###Kansainvälisesti
 
-Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU-tasolla. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on ICANNin GNSO:n (Generic Names Supporting Organization) Non-Commercial Stakeholder Groupin (NCSG) ja sen osastojen NCUC:n ja NPOCin jäsen.
+Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU-tasolla. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on ICANNin GNSO:n (Generic Names Supporting Organization) Non-Commercial Stakeholder Groupin (NCSG) ja sen osastojen Non-Commercial Users' Constituencyn (NCUC) ja Not-for-Profit Organizations' Constituencyn (NPOC) jäsen.
 
 
 ##7. Paikallistoiminta

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index 09b4b5c..7d175d6 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -93,6 +93,8 @@ Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:
 
 * uuden urkintalain eli verkkotiedustelulainsäädännön seuranta
 * EU:n tekijänoikeusdirektiivi
+* tekijänoikeusjärjestelmän, ja erityisesti hyvitysmaksujärjestelmän, kehitys ja siihen liittyvät 
+ lainsäädäntöhankkeet
 * teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
 * anonyymin viestintämahdollisuuden turvaaminen
 * julkishallinnon tietoyhteiskuntahankkeiden seuranta
@@ -102,11 +104,8 @@ Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:
 * standardit, avoimuus ja rojaltivapaus
 * sähköisen äänestämisen jatkosuunnitelmien seuranta
 * ruuhkamaksut ja liikenteenseurantajärjestelmät
-* tekijänoikeusjärjestelmän, ja erityisesti hyvitysmaksujärjestelmän, kehitys ja siihen liittyvät 
- lainsäädäntöhankkeet
 * sähköinen tunnistautuminen
 * esineiden internet
-* e-hallinnon integroidut datavirrat, tietojohtaminen, päätöksenteot, logistiikka ja monikanavaiset toimintamallit
 * EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)
 * julkisten palveluiden järjestämisessä käsiteltävän henkilötiedon ja yhtiöittämiseen liittyvien ongelmien seuranta
 

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index 292aaed..09b4b5c 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -8,7 +8,7 @@
 TYÖN ALLA
 
 
-#Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018
+#Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019
 
 ##1. Yleistä
 

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index 0e4e428..2bae842 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -25,7 +25,7 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
  * Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
 * Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
- * Vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille: Huom! alla siis vuoden 2018 maksut viitteeksi
+ * Vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille: 
   * I jäsenmaksuluokka 12 euroa 
   * II jäsenmaksuluokka 24 euroa 
   * III jäsenmaksuluokka 96 euroa 
@@ -36,7 +36,7 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
   * III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa 
   * IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa 
 
- * Päätettiin, että xx.xx.2018 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2018 jäsenyyden.
+ * Päätettiin, että 25.11.2018 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2019 jäsenyyden.
  * Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
 
 * Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index 581bb76..0e4e428 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -13,12 +13,12 @@ Electronic Frontier Finland - Effi ry:n syyskokous, 24.11.2018 Helsinki
 Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
 
 * Kokouksen avaus
- * N.N. avasi kokouksen kello 13:00.
+ * Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 13:00.
 
 * Järjestäytyminen
- * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja 
-  sihteeriksi N.N..
- * Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi N.N. ja N.N..
+ * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja 
+  sihteeriksi Timo Karjalainen.
+ * Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Laitinen ja Kuisma Joentakanen.
  * Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
 
 * Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index c9f1e39..581bb76 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -13,7 +13,7 @@ Electronic Frontier Finland - Effi ry:n syyskokous, 24.11.2018 Helsinki
 Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
 
 * Kokouksen avaus
- * N.N. avasi kokouksen kello xx:xx.
+ * N.N. avasi kokouksen kello 13:00.
 
 * Järjestäytyminen
  * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja 

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index b26ffe9..c9f1e39 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -54,7 +54,7 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
  (esitys: varsinaiset: Lauri Laitinen ja Marko Saaresto, varalla Jori Mäntysalo ja Vera Izrailit) . 
 
 * Tilinpäätös 
- * Timo Karjalainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen.
+ * Leena Romppainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen.
 
 * Vuoden 2017 toiminnantarkastuksen lausunto
  * Esiteltiin vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomus. 

diff --git a/budjetti2019.mdwn b/budjetti2019.mdwn
index 4fc2223..50cdce4 100644
--- a/budjetti2019.mdwn
+++ b/budjetti2019.mdwn
@@ -4,7 +4,7 @@
 [[Talousarvio|budjetti2019]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2018]]
 
-EDELLINEN POHJAKSI
+EDELLINEN POHJAKSI - Toteutuma: 24.11.2018 tilanne
 
 Effin talousarvio vuodelle 2019
 ===============================

diff --git a/budjetti2019.mdwn b/budjetti2019.mdwn
index cb14413..4fc2223 100644
--- a/budjetti2019.mdwn
+++ b/budjetti2019.mdwn
@@ -28,7 +28,7 @@ Effin talousarvio vuodelle 2019
 <tr><td>Palkat</td><td align=right>-12.000</td> <td align=right>-745</td> <td align=right><b>-12.000</b></td></tr>
 <tr><td>Toimisto</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-255</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
 <tr><td>Matkakulut</td><td align=right>-6.000</td> <td align=right>-5.500</td> <td align=right><b>-6.000</b></td></tr>
-<tr><td>Kannatustuotehankinnat</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>-1,953</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotehankinnat</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>-1.953</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
 <tr><td>Kannatustuotepostitukset</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-70</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
 <tr><td>Kannatustuotekauppa</td><td align=right>-600</td> <td align=right>-728</td> <td align=right><b>-600</b></td></tr>
 <tr><td>Tapahtumat</td><td align=right>-7.500</td> <td align=right>-340</td> <td align=right><b>-7.500</b></td></tr>

diff --git a/budjetti2019.mdwn b/budjetti2019.mdwn
index 615929b..cb14413 100644
--- a/budjetti2019.mdwn
+++ b/budjetti2019.mdwn
@@ -32,7 +32,7 @@ Effin talousarvio vuodelle 2019
 <tr><td>Kannatustuotepostitukset</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-70</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
 <tr><td>Kannatustuotekauppa</td><td align=right>-600</td> <td align=right>-728</td> <td align=right><b>-600</b></td></tr>
 <tr><td>Tapahtumat</td><td align=right>-7.500</td> <td align=right>-340</td> <td align=right><b>-7.500</b></td></tr>
-<tr><td>Kokoukset</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>-1,700</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
+<tr><td>Kokoukset</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>-1.700</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
 <tr><td>Jäsenmaksut</td><td align=right>-1.000</td> <td align=right>-1.000</td> <td align=right><b>-1.000</b></td></tr>
 <tr><td>Edustuskulut</td><td align=right>-1.500</td> <td align=right>-50</td> <td align=right><b>-1.500</b></td></tr>
 <tr><td>Pankki- ja postikulut</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-215</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>

diff --git a/budjetti2019.mdwn b/budjetti2019.mdwn
index 7b414fb..615929b 100644
--- a/budjetti2019.mdwn
+++ b/budjetti2019.mdwn
@@ -25,23 +25,23 @@ Effin talousarvio vuodelle 2019
 <tr colspan=4>
 <td>MENOT</td>
 </tr>
-<tr><td>Palkat</td><td align=right>-12.000</td> <td align=right>-4.700</td> <td align=right><b>-12.000</b></td></tr>
-<tr><td>Toimisto</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-235</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
-<tr><td>Matkakulut</td><td align=right>-6.000</td> <td align=right>-5.700</td> <td align=right><b>-6.000</b></td></tr>
-<tr><td>Kannatustuotehankinnat</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>0</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
-<tr><td>Kannatustuotepostitukset</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-40</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
-<tr><td>Kannatustuotekauppa</td><td align=right>-600</td> <td align=right>-605</td> <td align=right><b>-600</b></td></tr>
-<tr><td>Tapahtumat</td><td align=right>-7.500</td> <td align=right>-2.500</td> <td align=right><b>-7.500</b></td></tr>
-<tr><td>Kokoukset</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>-800</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
-<tr><td>Jäsenmaksut</td><td align=right>-1.000</td> <td align=right>-1.040</td> <td align=right><b>-1.000</b></td></tr>
-<tr><td>Edustuskulut</td><td align=right>-1.500</td> <td align=right>-15</td> <td align=right><b>-1.500</b></td></tr>
-<tr><td>Pankki- ja postikulut</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-200</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
-<tr><td>Mainosmateriaali</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>-950</td> <td align=right><b>-3.000</b></td></tr>
-<tr><td>Kampanjat</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>0</td> <td align=right><b>-3.000</b></td></tr>
-<tr><td>Muut</td><td align=right>-400</td> <td align=right>-135</td> <td align=right><b>-400</b></td></tr>
+<tr><td>Palkat</td><td align=right>-12.000</td> <td align=right>-745</td> <td align=right><b>-12.000</b></td></tr>
+<tr><td>Toimisto</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-255</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
+<tr><td>Matkakulut</td><td align=right>-6.000</td> <td align=right>-5.500</td> <td align=right><b>-6.000</b></td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotehankinnat</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>-1,953</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotepostitukset</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-70</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotekauppa</td><td align=right>-600</td> <td align=right>-728</td> <td align=right><b>-600</b></td></tr>
+<tr><td>Tapahtumat</td><td align=right>-7.500</td> <td align=right>-340</td> <td align=right><b>-7.500</b></td></tr>
+<tr><td>Kokoukset</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>-1,700</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
+<tr><td>Jäsenmaksut</td><td align=right>-1.000</td> <td align=right>-1.000</td> <td align=right><b>-1.000</b></td></tr>
+<tr><td>Edustuskulut</td><td align=right>-1.500</td> <td align=right>-50</td> <td align=right><b>-1.500</b></td></tr>
+<tr><td>Pankki- ja postikulut</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-215</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
+<tr><td>Mainosmateriaali</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>-150</td> <td align=right><b>-3.000</b></td></tr>
+<tr><td>Kampanjat</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>-380</td> <td align=right><b>-3.000</b></td></tr>
+<tr><td>Muut</td><td align=right>-400</td> <td align=right>0</td> <td align=right><b>-400</b></td></tr>
 <tr></tr>
-<tr><td>Yht.</td><td align=right>-40.500</td> <td align=right>-16.920</td> <td align=right><b>-40.500</b></td></tr>
+<tr><td>Yht.</td><td align=right>-40.500</td> <td align=right>-13.086</td> <td align=right><b>-40.500</b></td></tr>
 <tr colspan=4>
 <td>&nbsp;</td></tr>
-<tr><td>ALI-/YLIJÄÄMÄ</td><td align=right>0</td> <td align=right>7.980</td> <td align=right><b>0</b></td></tr>
+<tr><td>ALI-/YLIJÄÄMÄ</td><td align=right>0</td> <td align=right>12.304</td> <td align=right><b>0</b></td></tr>
 </table>

diff --git a/budjetti2019.mdwn b/budjetti2019.mdwn
index 3e7b7de..7b414fb 100644
--- a/budjetti2019.mdwn
+++ b/budjetti2019.mdwn
@@ -12,13 +12,13 @@ Effin talousarvio vuodelle 2019
 <table cellpadding=2>
 <tr><th></th><th>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TA 2018</th><th>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tot 2018</th><th>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TA 2019</th></tr>
 <tr colspan=4><td>TULOT</td></tr>
-<tr><td>Jäsenmaksutulot</td><td align=right>28.000</td> <td align=right>20.000</td> <td align=right><b>28.000</b></td></tr>
-<tr><td>Kannatusjäsenmaksut</td><td align=right>3.000</td> <td align=right>2.000</td> <td align=right><b>3.000</b></td></tr>
-<tr><td>Kannatustuotemyynti</td><td align=right>3.500</td> <td align=right>700</td> <td align=right><b>3.500</b></td></tr>
-<tr><td>Lahjoitukset</td><td align=right>6.000</td> <td align=right>2.300</td> <td align=right><b>6.000</b></td></tr>
-<tr><td>Muut</td><td align=right>0</td> <td align=right></td> <td align=right><b>0</b></td></tr>
+<tr><td>Jäsenmaksutulot</td><td align=right>28.000</td> <td align=right>22.500</td> <td align=right><b>28.000</b></td></tr>
+<tr><td>Kannatusjäsenmaksut</td><td align=right>3.000</td> <td align=right>2.100</td> <td align=right><b>3.000</b></td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotemyynti</td><td align=right>3.500</td> <td align=right>720</td> <td align=right><b>3.500</b></td></tr>
+<tr><td>Lahjoitukset</td><td align=right>6.000</td> <td align=right>70</td> <td align=right><b>6.000</b></td></tr>
+<tr><td>Muut</td><td align=right>0</td> <td align=right>0</td> <td align=right><b>0</b></td></tr>
 <tr></tr>
-<tr><td>Yht.</td><td align=right>40.500</td> <td align=right>25.000</td> <td align=right><b>40.500</b></td></tr>
+<tr><td>Yht.</td><td align=right>40.500</td> <td align=right>25.390</td> <td align=right><b>40.500</b></td></tr>
 <tr colspan=4>
 <td>&nbsp;</td>
 </tr>

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index ac09be4..292aaed 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -160,7 +160,7 @@ Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia tapahtumia järjestetää
 
 Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.
 
-###12 Koulutus
+##12 Koulutus
 
 ###12.1 Oma koulutustoiminta
 

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index d7ce4ba..ac09be4 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -7,9 +7,6 @@
 
 TYÖN ALLA
 
-- Sponsoroidaan 1-3 hakijaa https://eurossig.eu/eurossig/ . 
-- jos uusi rahankeräyslaki voimaan -> järjestetään pienkeräys. Jos ei tule, haetaan rahankeräyslupaa.
-
 
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018
 
@@ -145,6 +142,8 @@ Keskusteluun: "Yhdistys integroi wishsimplyn toivelistanapin web-kauppansa (http
 
 Vuonna 2018 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua.
 
+Jos uusi rahankeräyslaki tulee voimaan, järjestetään pienkeräys. Jos ei tule, haetaan rahankeräyslupaa.
+
 ##9. Ekskursiot
 
 Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.
@@ -159,5 +158,14 @@ Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan ja ti
 
 Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia tapahtumia järjestetään tarpeen ja kiinnostuksen mukaan, myös yhteistyössä muiden tahojen (esim. Suomen Internet-yhdistys, Open Knowledge Finland) kanssa.
 
-
 Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.
+
+###12 Koulutus
+
+###12.1 Oma koulutustoiminta
+
+Järjestetään yksin tai yhdessä muiden soveltuvien järjestöjen kanssa ainakin yksi koulutustapahtuma, tavoitteena saada lisää aktiivisia ihmisiä mukaan toimintaan. 
+
+###12.2 European Summer School on Internet Governance
+
+Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta hakea sponsorointia European Summer School on Internet Governanceeen https://eurossig.eu/eurossig/. 

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index f23c14f..d7ce4ba 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -141,6 +141,7 @@ Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Eri puol
 
 Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityslahjoitusten ja julkisen rahoituksen mahdollisuuksia selvitellään.
 
+Keskusteluun: "Yhdistys integroi wishsimplyn toivelistanapin web-kauppansa (http://shop.effi.org/)."
 
 Vuonna 2018 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua.
 

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index e75d976..f23c14f 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -35,9 +35,8 @@ Tiedotustoiminnan rungon muodostavat:
 
 * Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
 * Kotisivu, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
-* EDRi-gram -uutissähkeen suomennos.
-* Effin blogi, jota kehitetään nopeammin reagoivaan suuntaan.
-* Yhteisölliset mediat, kuten Twitter (@Effi_ry) (703 seuraajaa 30.11.2017) ja Effin Facebook-ryhmä (3165 jäsentä 30.11.2017).
+* Effin blogi, jonne kirjoitetaan pari kertaa kuussa.
+* Yhteisölliset mediat, kuten Twitter (@Effi_ry) (801 seuraajaa 24.11.2018) ja Effin Facebook-ryhmä (3152 jäsentä 24.11.2018).
 
 Näiden lisäksi:
 
@@ -80,7 +79,12 @@ Laaditaan uutta materiaalia:
 
 ###4.2. Kotisivu-uudistus
 
-Kotisivut uudistetaan, tarvittaessa maksullisena projektina.
+Kotisivu-uudistus saadaan tuotantoon viimeistään tammikuussa 2019 ja tämän myötä sivuston sisällöntuotto helpottuu merkittävästi.
+
+###4.3. Vaalit
+
+Vuonna 2019 on ainakin eduskunta- ja EU-vaalit. Pidetään näissä esillä Effille oleellisia teemoja. Päivitetään Effin hallitusohjelmatavoitelista. Mahdollisesti julkaistaan vaalikone.
+
 
 ##5. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
 
@@ -91,6 +95,7 @@ Effi seuraa ja pyrkii vaikuttamaan myös yritysten ja muiden ei-valtiollisten to
 Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:
 
 * uuden urkintalain eli verkkotiedustelulainsäädännön seuranta
+* EU:n tekijänoikeusdirektiivi
 * teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
 * anonyymin viestintämahdollisuuden turvaaminen
 * julkishallinnon tietoyhteiskuntahankkeiden seuranta
@@ -136,11 +141,8 @@ Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Eri puol
 
 Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityslahjoitusten ja julkisen rahoituksen mahdollisuuksia selvitellään.
 
-Yhdistys integroi wishsimplyn toivelistanapin web-kauppansa (http://shop.effi.org/).
-
-Yhdistys selvittää mahdollisuutta valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen rahankeräysluvan hylkäämisestä.
 
-Vuonna 2018 tavoitteena on, että yhdistyksellä on kaksi osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua.
+Vuonna 2018 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua.
 
 ##9. Ekskursiot
 
@@ -152,7 +154,7 @@ Perustetaan työryhmä Ville Oksasen muistopalkinnon toteuttamiseksi.
 
 ##11. Tapahtumat
 
-Effi osallistuu Assemblyille. Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Osallistutaan Euroopan tietosuojapäivään ja kansainväliseen Freedom not Fear -teemapäivään. Isoveli-palkinnot jaetaan. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea. 
+Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Osallistutaan Euroopan tietosuojapäivään ja kansainväliseen Freedom not Fear -teemapäivään. Isoveli-palkinnot jaetaan. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea. 
 
 Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia tapahtumia järjestetään tarpeen ja kiinnostuksen mukaan, myös yhteistyössä muiden tahojen (esim. Suomen Internet-yhdistys, Open Knowledge Finland) kanssa.
 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 5089311..c7683a1 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -2,6 +2,8 @@ LUONNOS VANHAN POHJALTA, TÄYDENNELLÄÄN SITÄ MUKAA KUN JOTAIN TAPAHTUU
 TAPAHTUMAOSALLISTUMISIA JA LAUSUNTOJA VOISI LISÄILLÄ KOKO AJAN VUODEN MITTAAN
 
 COPYPASTE VANHASTA ELI KAIKKI TSEKATTAVA -- JOTAIN JO FIKSAILTU -- MIELELLÄÄN LISÄTÄÄN TAPAHTUMIA, LAUSUNTOJA, VALIOKUNTAVIERAILUJA JNE. KOKO AJAN
+- uudet Tor-nodet
+
 
 # Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintakertomus 2018
 ## Yleistä

sarakeotsikot
diff --git a/budjetti2019.mdwn b/budjetti2019.mdwn
index 4a01413..3e7b7de 100644
--- a/budjetti2019.mdwn
+++ b/budjetti2019.mdwn
@@ -10,7 +10,7 @@ Effin talousarvio vuodelle 2019
 ===============================
 
 <table cellpadding=2>
-<tr><th></th><th>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TA 2017</th><th>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tot 2017</th><th>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TA 2018</th></tr>
+<tr><th></th><th>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TA 2018</th><th>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tot 2018</th><th>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TA 2019</th></tr>
 <tr colspan=4><td>TULOT</td></tr>
 <tr><td>Jäsenmaksutulot</td><td align=right>28.000</td> <td align=right>20.000</td> <td align=right><b>28.000</b></td></tr>
 <tr><td>Kannatusjäsenmaksut</td><td align=right>3.000</td> <td align=right>2.000</td> <td align=right><b>3.000</b></td></tr>

2018 budjetti vasempaan sarakkeeseen
diff --git a/budjetti2019.mdwn b/budjetti2019.mdwn
index d985174..4a01413 100644
--- a/budjetti2019.mdwn
+++ b/budjetti2019.mdwn
@@ -30,7 +30,7 @@ Effin talousarvio vuodelle 2019
 <tr><td>Matkakulut</td><td align=right>-6.000</td> <td align=right>-5.700</td> <td align=right><b>-6.000</b></td></tr>
 <tr><td>Kannatustuotehankinnat</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>0</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
 <tr><td>Kannatustuotepostitukset</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-40</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
-<tr><td>Kannatustuotekauppa</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-605</td> <td align=right><b>-600</b></td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotekauppa</td><td align=right>-600</td> <td align=right>-605</td> <td align=right><b>-600</b></td></tr>
 <tr><td>Tapahtumat</td><td align=right>-7.500</td> <td align=right>-2.500</td> <td align=right><b>-7.500</b></td></tr>
 <tr><td>Kokoukset</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>-800</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
 <tr><td>Jäsenmaksut</td><td align=right>-1.000</td> <td align=right>-1.040</td> <td align=right><b>-1.000</b></td></tr>
@@ -38,7 +38,7 @@ Effin talousarvio vuodelle 2019
 <tr><td>Pankki- ja postikulut</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-200</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
 <tr><td>Mainosmateriaali</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>-950</td> <td align=right><b>-3.000</b></td></tr>
 <tr><td>Kampanjat</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>0</td> <td align=right><b>-3.000</b></td></tr>
-<tr><td>Muut</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-135</td> <td align=right><b>-400</b></td></tr>
+<tr><td>Muut</td><td align=right>-400</td> <td align=right>-135</td> <td align=right><b>-400</b></td></tr>
 <tr></tr>
 <tr><td>Yht.</td><td align=right>-40.500</td> <td align=right>-16.920</td> <td align=right><b>-40.500</b></td></tr>
 <tr colspan=4>

diff --git a/budjetti2019.mdwn b/budjetti2019.mdwn
index d0b91a1..d985174 100644
--- a/budjetti2019.mdwn
+++ b/budjetti2019.mdwn
@@ -3,3 +3,45 @@
 [[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2019]] - 
 [[Talousarvio|budjetti2019]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2018]]
+
+EDELLINEN POHJAKSI
+
+Effin talousarvio vuodelle 2019
+===============================
+
+<table cellpadding=2>
+<tr><th></th><th>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TA 2017</th><th>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tot 2017</th><th>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TA 2018</th></tr>
+<tr colspan=4><td>TULOT</td></tr>
+<tr><td>Jäsenmaksutulot</td><td align=right>28.000</td> <td align=right>20.000</td> <td align=right><b>28.000</b></td></tr>
+<tr><td>Kannatusjäsenmaksut</td><td align=right>3.000</td> <td align=right>2.000</td> <td align=right><b>3.000</b></td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotemyynti</td><td align=right>3.500</td> <td align=right>700</td> <td align=right><b>3.500</b></td></tr>
+<tr><td>Lahjoitukset</td><td align=right>6.000</td> <td align=right>2.300</td> <td align=right><b>6.000</b></td></tr>
+<tr><td>Muut</td><td align=right>0</td> <td align=right></td> <td align=right><b>0</b></td></tr>
+<tr></tr>
+<tr><td>Yht.</td><td align=right>40.500</td> <td align=right>25.000</td> <td align=right><b>40.500</b></td></tr>
+<tr colspan=4>
+<td>&nbsp;</td>
+</tr>
+<tr colspan=4>
+<td>MENOT</td>
+</tr>
+<tr><td>Palkat</td><td align=right>-12.000</td> <td align=right>-4.700</td> <td align=right><b>-12.000</b></td></tr>
+<tr><td>Toimisto</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-235</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
+<tr><td>Matkakulut</td><td align=right>-6.000</td> <td align=right>-5.700</td> <td align=right><b>-6.000</b></td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotehankinnat</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>0</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotepostitukset</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-40</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotekauppa</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-605</td> <td align=right><b>-600</b></td></tr>
+<tr><td>Tapahtumat</td><td align=right>-7.500</td> <td align=right>-2.500</td> <td align=right><b>-7.500</b></td></tr>
+<tr><td>Kokoukset</td><td align=right>-2.000</td> <td align=right>-800</td> <td align=right><b>-2.000</b></td></tr>
+<tr><td>Jäsenmaksut</td><td align=right>-1.000</td> <td align=right>-1.040</td> <td align=right><b>-1.000</b></td></tr>
+<tr><td>Edustuskulut</td><td align=right>-1.500</td> <td align=right>-15</td> <td align=right><b>-1.500</b></td></tr>
+<tr><td>Pankki- ja postikulut</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-200</td> <td align=right><b>-500</b></td></tr>
+<tr><td>Mainosmateriaali</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>-950</td> <td align=right><b>-3.000</b></td></tr>
+<tr><td>Kampanjat</td><td align=right>-3.000</td> <td align=right>0</td> <td align=right><b>-3.000</b></td></tr>
+<tr><td>Muut</td><td align=right>-500</td> <td align=right>-135</td> <td align=right><b>-400</b></td></tr>
+<tr></tr>
+<tr><td>Yht.</td><td align=right>-40.500</td> <td align=right>-16.920</td> <td align=right><b>-40.500</b></td></tr>
+<tr colspan=4>
+<td>&nbsp;</td></tr>
+<tr><td>ALI-/YLIJÄÄMÄ</td><td align=right>0</td> <td align=right>7.980</td> <td align=right><b>0</b></td></tr>
+</table>

Lisätty Juha-Pekka Laesvuori ehdolle hallituksen jäseneksi
diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index d495511..8106df9 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -19,3 +19,5 @@ Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkau
 *Juha Nurmi* - Effin hallituksessa 2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
 
 *Mikko Kenttälä* - Effin hallituksessa 2012-2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
+
+*Juha-Pekka Laesvuori* - Effin pitkäaikainen jäsen. Käytettävissä hallituksen jäseneksi. 

Lisätty WishSimplyn toivenapin integrointi webkauppaan
diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index 1f35bda..e75d976 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -136,6 +136,8 @@ Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Eri puol
 
 Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityslahjoitusten ja julkisen rahoituksen mahdollisuuksia selvitellään.
 
+Yhdistys integroi wishsimplyn toivelistanapin web-kauppansa (http://shop.effi.org/).
+
 Yhdistys selvittää mahdollisuutta valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen rahankeräysluvan hylkäämisestä.
 
 Vuonna 2018 tavoitteena on, että yhdistyksellä on kaksi osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua.

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index d3441b4..b26ffe9 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -50,7 +50,8 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
  * Vuoden 2019 hallituksen jäseniksi valittiin: N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N. ja N.N. 
 
 * Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali 
- * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin N.N. ja N.N. ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N..
+ * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin N.N. ja N.N. ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N. 
+ (esitys: varsinaiset: Lauri Laitinen ja Marko Saaresto, varalla Jori Mäntysalo ja Vera Izrailit) . 
 
 * Tilinpäätös 
  * Timo Karjalainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen.
@@ -59,9 +60,8 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
  * Esiteltiin vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomus. 
 
 * Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 vastuuvelvollisille
- * 
-
-
-
+  * Tämän kohdan käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi N.N.
+  * esitys: Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2017 tilivelvollisille.
+  * Kokouksen puheenjohtajaksi palasi N.N.
 
 * Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.

diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index 69cfc62..d495511 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -17,3 +17,5 @@ Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkau
 *Sirpa Pöyhönen* - Effin hallituksessa 2010 alkaen (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-18). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkään vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).
 
 *Juha Nurmi* - Effin hallituksessa 2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
+
+*Mikko Kenttälä* - Effin hallituksessa 2012-2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.

diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index 832e250..69cfc62 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -15,3 +15,5 @@ Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkau
 *Elias Aarnio* - Effin hallituksessa 2016 alkaen, varapuheenjohtaja 2016-. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Pääkiinnostuksen aihe tietosuoja. Töissä sekalaisissa työtehtävissä. lähinnä tietosuojaan liittyen. Asun Kaarinassa Turun kupeessa.
 
 *Sirpa Pöyhönen* - Effin hallituksessa 2010 alkaen (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-18). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkään vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).
+
+*Juha Nurmi* - Effin hallituksessa 2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.

diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index 7b37715..832e250 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -14,4 +14,4 @@ Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkau
 
 *Elias Aarnio* - Effin hallituksessa 2016 alkaen, varapuheenjohtaja 2016-. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Pääkiinnostuksen aihe tietosuoja. Töissä sekalaisissa työtehtävissä. lähinnä tietosuojaan liittyen. Asun Kaarinassa Turun kupeessa.
 
-*Sirpa Pöyhönen* - Effin hallituksessa 2010-17 (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-18). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkään vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).
+*Sirpa Pöyhönen* - Effin hallituksessa 2010 alkaen (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-18). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkään vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).

diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index 3582fe4..7b37715 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -14,4 +14,4 @@ Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkau
 
 *Elias Aarnio* - Effin hallituksessa 2016 alkaen, varapuheenjohtaja 2016-. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Pääkiinnostuksen aihe tietosuoja. Töissä sekalaisissa työtehtävissä. lähinnä tietosuojaan liittyen. Asun Kaarinassa Turun kupeessa.
 
-*Sirpa Pöyhönen* - Effin hallituksessa 2010-17 (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-18). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkän vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).
+*Sirpa Pöyhönen* - Effin hallituksessa 2010-17 (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-18). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkään vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).

diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index 8e4cdc0..3582fe4 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -13,3 +13,5 @@ Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkau
 *Leena Romppainen* - Effin hallituksessa 2007 alkaen, puheenjohtaja 2018, 2010-17 varapuheenjohtaja. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, puheenjohtajaksi. Töissä IT-alalla Futurice Oy:ssä.
 
 *Elias Aarnio* - Effin hallituksessa 2016 alkaen, varapuheenjohtaja 2016-. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Pääkiinnostuksen aihe tietosuoja. Töissä sekalaisissa työtehtävissä. lähinnä tietosuojaan liittyen. Asun Kaarinassa Turun kupeessa.
+
+*Sirpa Pöyhönen* - Effin hallituksessa 2010-17 (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-18). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkän vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 829f25f..5089311 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -30,6 +30,8 @@ Lehdistötiedotteita Effi julkaisi XX kappaletta ja Effin blogissa ilmestyi vuod
 
 Tämän lisäksi Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälineissä.
 
+Pitkään käynnissä ollut web-sivujen uudistus XXX saatiinko ihan maaliin vuoden 2018 aikana?
+
 ## Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon
 
 Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. Tiedustelulait olivat odotetusti keskiössä.

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index fcf50b7..1f35bda 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -7,7 +7,8 @@
 
 TYÖN ALLA
 
-- sponsoroidaan 1-3 hakijaa https://eurossig.eu/eurossig/
+- Sponsoroidaan 1-3 hakijaa https://eurossig.eu/eurossig/ . 
+- jos uusi rahankeräyslaki voimaan -> järjestetään pienkeräys. Jos ei tule, haetaan rahankeräyslupaa.
 
 
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index e8de27d..829f25f 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -93,6 +93,7 @@ Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 xx.-xx.5. RightsCon (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
 x.-x.6. European Dialogue on Internet Governance, Tbilisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 11.-13.11. Internet Governance Forum, Pariisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+28.-30.11. Annual Freedom Online Coalition Conference, Berlin (Tapani Tarvainen)
 
 
 ## Talous

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 9412769..e8de27d 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -32,7 +32,7 @@ Tämän lisäksi Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälin
 
 ## Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon
 
-Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. Tiedustelulait olivat odostetusti keskiössä.
+Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. Tiedustelulait olivat odotetusti keskiössä.
 
 xxx valiokuntavierailuista nosto, mm.
 

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index d5b37e7..66b25f9 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -44,7 +44,7 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
 * [[Tapahtumat]] (tulevat)
  * [[syyskokous 2018|syyskokous2018]], 24.11.2018
  * [Freedom online coalitionin vuosittainen konferenssi](https://www.freedomonlinecoalition.com/annual-conference/), 28.-30.11. Berliini
- * [Disobey 2019](https://disobey.fi/), 11.-12.2019 Helsinki
+ * [Disobey 2019](https://disobey.fi/), 11.-12.1.2019 Helsinki
  * [[kevätkokous 2019|kevatkokous2019]], xx.xx.2019 
 * Tapahtumat (menneet)
  * [Internet Governance Forum](http://intgovforum.org/), 12.-14.2018 Pariisi

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 6d26e12..d5b37e7 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -42,10 +42,12 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
  * [Free Thursday](http://free-thursday.pieni.net//) Helsingissä joka kuukauden toinen torstai (saa levittää muuallekin)
  * Oulun paikallistoiminta. Olutilta säännöllisesti aina kuukauden viimeinen torstai ja lounas kuun puolivälin paikkeilla. Ajantasainen info [nettisivulla](http://www.effi.org/paikallistoiminta/oulu.html).
 * [[Tapahtumat]] (tulevat)
- * [Internet Governance Forum](http://intgovforum.org/), 11.-13.2018 Pariisi
  * [[syyskokous 2018|syyskokous2018]], 24.11.2018
+ * [Freedom online coalitionin vuosittainen konferenssi](https://www.freedomonlinecoalition.com/annual-conference/), 28.-30.11. Berliini
+ * [Disobey 2019](https://disobey.fi/), 11.-12.2019 Helsinki
  * [[kevätkokous 2019|kevatkokous2019]], xx.xx.2019 
 * Tapahtumat (menneet)
+ * [Internet Governance Forum](http://intgovforum.org/), 12.-14.2018 Pariisi
  * ICANNin syyskokous 2018 Barcelonassa 20.-26.10.2018
  * ICANNin kesäkokous 2018 Panamassa 25.-28.6.2018
  * [EuroDIG 2018](http://www.eurodig.org/) 5.-6.6. Tbilisi, Georgia

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index 83e8105..fcf50b7 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -7,6 +7,9 @@
 
 TYÖN ALLA
 
+- sponsoroidaan 1-3 hakijaa https://eurossig.eu/eurossig/
+
+
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018
 
 ##1. Yleistä

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index acca7fa..9412769 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -22,7 +22,7 @@ Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Tampereella 6.5.2017.
 
 Syyskokous järjestettiin 24.11.2018 Helsingissä.
 
-Paikallistapaamisia järjestettiin säännöllisesti Oulussa. Tapaamisia pidettiin myös Vantaalla.
+Paikallistapaamisia järjestettiin säännöllisesti Oulussa. Tapaamisia pidettiin myös Vantaalla. -- XX Vantaalla tulee kiire järjestää
 
 ## Tiedotustoiminta
 
@@ -32,7 +32,7 @@ Tämän lisäksi Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälin
 
 ## Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon
 
-Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. 
+Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. Tiedustelulait olivat odostetusti keskiössä.
 
 xxx valiokuntavierailuista nosto, mm.
 
@@ -50,7 +50,6 @@ Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.03.2018 - HE 159/2017
 Tarkastusvaliokunta - 13.2.2018 - HE 199/2017, HE 202/2017, HE 203/2017 
 
 
-
 Effi antoi mm. seuraavat lausunnot: XXXX tarkista onko kaikki
 
 Effin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tiedustelulakipaketista (02.03.2018)
@@ -75,10 +74,10 @@ Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:
 
 xx.-xx.xx. Disobey 
 xx.-xx.xx. Assembly Winter (infotiski) 
-xx.-xx.xx. Tietoyhteiskunta-akatemia (Leena Romppainen) 
+15.2.2018. Tietoyhteiskunta-akatemia (Leena Romppainen) 
 26.4. Finnish Internet Forum, Helsinki (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen -- OLIKO MUITA XX) 
 xx.-xx.8. Assembly, Helsinki (Ahto Apajalahti, Leena Romppainen, vapaaehtoisduunareita) 
-xx.xx.-xx.xx. MyData (Raoul Plommer) 
+xx.xx.-xx.xx. MyData (Raoul Plommer) XX
 
 
 ## Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta
@@ -93,7 +92,7 @@ Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 12.-14.4. European Digital Rightsin (EDRi) 15-vuotisjulat ja vuosikokous, Bryssel (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 xx.-xx.5. RightsCon (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
 x.-x.6. European Dialogue on Internet Governance, Tbilisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
-xx.-xx.xx. Internet Governance Forum, Pariisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+11.-13.11. Internet Governance Forum, Pariisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 
 
 ## Talous

diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index d59f63e..8e4cdc0 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -11,3 +11,5 @@ Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkau
 *Tapani Tarvainen* - Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
 
 *Leena Romppainen* - Effin hallituksessa 2007 alkaen, puheenjohtaja 2018, 2010-17 varapuheenjohtaja. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, puheenjohtajaksi. Töissä IT-alalla Futurice Oy:ssä.
+
+*Elias Aarnio* - Effin hallituksessa 2016 alkaen, varapuheenjohtaja 2016-. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Pääkiinnostuksen aihe tietosuoja. Töissä sekalaisissa työtehtävissä. lähinnä tietosuojaan liittyen. Asun Kaarinassa Turun kupeessa.

diff --git a/syyskokous2018.mdwn b/syyskokous2018.mdwn
index 3bb29bf..2644d29 100644
--- a/syyskokous2018.mdwn
+++ b/syyskokous2018.mdwn
@@ -49,11 +49,7 @@ Talousarvio
 
 ## Matkustaminen
 
-### Pääkaupunkiseudulta
-
-Kuka koordinoi, mitkä junapaikat, kenen autoon mahtuu jne.
-
-* Nimi (reitti) mahtuminen sähköposti puhelinnumero
+Paikka on Helsingin ydinkeskustassa, päärautatieaseman vieressä. Julkisilla pääsee hyvin.
 
 
 ### Oulusta

tulevat/menneet tapahtumat, päivämääriä
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index a5d3010..6d26e12 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -42,14 +42,14 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
  * [Free Thursday](http://free-thursday.pieni.net//) Helsingissä joka kuukauden toinen torstai (saa levittää muuallekin)
  * Oulun paikallistoiminta. Olutilta säännöllisesti aina kuukauden viimeinen torstai ja lounas kuun puolivälin paikkeilla. Ajantasainen info [nettisivulla](http://www.effi.org/paikallistoiminta/oulu.html).
 * [[Tapahtumat]] (tulevat)
- * RightsCon, 16.-18.5. Toronto
- * [EuroDIG 2017](http://www.eurodig.org/) 5.-6.6. Tbilisi, Georgia
- * ICANNin kesäkokous 2018 Panamassa 25.-28.6.2018
- * ICANNin syyskokous 2018 Barcelonassa 20.-26.10.2018
- * [Internet Governance Forum](http://intgovforum.org/), loppuvuonna
+ * [Internet Governance Forum](http://intgovforum.org/), 11.-13.2018 Pariisi
  * [[syyskokous 2018|syyskokous2018]], 24.11.2018
  * [[kevätkokous 2019|kevatkokous2019]], xx.xx.2019 
 * Tapahtumat (menneet)
+ * ICANNin syyskokous 2018 Barcelonassa 20.-26.10.2018
+ * ICANNin kesäkokous 2018 Panamassa 25.-28.6.2018
+ * [EuroDIG 2018](http://www.eurodig.org/) 5.-6.6. Tbilisi, Georgia
+ * RightsCon, 16.-18.5. Toronto
  * [[kevätkokous 2018|kevatkokous2018]], 6.5.2018 Tampere
  * EDRi GA, 14.-15.4.2018 Bryssel
  * ICANNin kevätkokous 2018 Puerto Ricossa 9.-16.3.2018

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index eb9a4f4..a5d3010 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -47,7 +47,7 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
  * ICANNin kesäkokous 2018 Panamassa 25.-28.6.2018
  * ICANNin syyskokous 2018 Barcelonassa 20.-26.10.2018
  * [Internet Governance Forum](http://intgovforum.org/), loppuvuonna
- * [[syyskokous 2018|syyskokous2018]], xx.xx.2018
+ * [[syyskokous 2018|syyskokous2018]], 24.11.2018
  * [[kevätkokous 2019|kevatkokous2019]], xx.xx.2019 
 * Tapahtumat (menneet)
  * [[kevätkokous 2018|kevatkokous2018]], 6.5.2018 Tampere

diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index 73d30a8..d59f63e 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -4,7 +4,7 @@
 [[Talousarvio|budjetti2019]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2018]]
 
-Nimi, taustaa, yms
+Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkauslinkin)
 
 *Timo Karjalainen* - Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
 

diff --git a/syyskokous2018.mdwn b/syyskokous2018.mdwn
index c52bfb9..3bb29bf 100644
--- a/syyskokous2018.mdwn
+++ b/syyskokous2018.mdwn
@@ -24,9 +24,9 @@ Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan:
  * valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset muut toimihenkilöt; 
  * valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 
 
-Lisäksi tänä vuonna käsitellään rästiin jääneet asiat:
-* esitellään vuoden 2017 tilinpäätös;
-* esitellään vuoden 2017 toiminnantarkastus ja toiminnantarkastajien lausunto; ja
+Lisäksi tänä vuonna käsitellään rästiin jääneet asiat: 
+* esitellään vuoden 2017 tilinpäätös; 
+* esitellään vuoden 2017 toiminnantarkastus ja toiminnantarkastajien lausunto; ja 
 * päätetään vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille. 
 
 

diff --git a/syyskokous2018.mdwn b/syyskokous2018.mdwn
index c5bab7c..c52bfb9 100644
--- a/syyskokous2018.mdwn
+++ b/syyskokous2018.mdwn
@@ -9,20 +9,25 @@
 # **Syyskokous 2018**
 
 ## Aika
-lauantaina 24.11.2018 kello xx-xx
+lauantaina 24.11.2018 kello 13-16
 
 ## Paikka
-xxxxxxxxx (tarjouspyyntöjä lähetetty, täsmentyy lähiaikoina)
+Ravintola Vltava, Havel-kabinetti, Elielinaukio (päärautatieaseman länsipuolella)
 
-Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittaudu jasenasiat@effi.org viimeistään xx.11.2018.
+Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittaudu jasenasiat@effi.org viimeistään 17.11.2018.
 
-[[Linkki kokouskutsuun|https://www.effi.org]] 
+[[Linkki kokouskutsuun|https://effi.org/uutiset/effi-syyskokouskutsu-2018]] 
 Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan: 
  * päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet; 
  * vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio; 
  * valitaan yhdistyksen puheenjohtaja; 
  * valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset muut toimihenkilöt; 
- * valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 
+ * valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 
+
+Lisäksi tänä vuonna käsitellään rästiin jääneet asiat:
+* esitellään vuoden 2017 tilinpäätös;
+* esitellään vuoden 2017 toiminnantarkastus ja toiminnantarkastajien lausunto; ja
+* päätetään vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille. 
 
 
 ## Kokousasiat:

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index fed8a50..83e8105 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -5,12 +5,6 @@
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2018]]
 
 
-[[Syyskokous|syyskokous2017]] - 
-[[Hallitusehdokkaat|hallitusehdokkaat2018]] - 
-[[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2018]] - 
-[[Talousarvio|budjetti2018]] - 
-[[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2017]]
-
 TYÖN ALLA
 
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index 7c338f1..d3441b4 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -53,7 +53,7 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
  * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin N.N. ja N.N. ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N..
 
 * Tilinpäätös 
-Timo Karjalainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen.
+ * Timo Karjalainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen.
 
 * Vuoden 2017 toiminnantarkastuksen lausunto
  * Esiteltiin vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomus. 

diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index bc398e6..7c338f1 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -39,9 +39,9 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
  * Päätettiin, että xx.xx.2018 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2018 jäsenyyden.
  * Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
 
-* Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018
+* Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019
  * Hyväksyttiin [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2018]] ja 
-  [[talousarvio|budjetti2018]] vuodelle 2018.
+  [[talousarvio|budjetti2018]] vuodelle 2019.
 
 * Puheenjohtajan vaali
  * Vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin N.N..
@@ -52,8 +52,16 @@ Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
 * Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali 
  * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin N.N. ja N.N. ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N..
 
-* Vuoden 2017 toiminnantarkastuksen esittely
+* Tilinpäätös 
+Timo Karjalainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen.
+
+* Vuoden 2017 toiminnantarkastuksen lausunto
  * Esiteltiin vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomus. 
 
+* Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 vastuuvelvollisille
+ * 
+
+
+
 
 * Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.

pöytäkirjapohja
diff --git a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
index d0b91a1..bc398e6 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -3,3 +3,57 @@
 [[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2019]] - 
 [[Talousarvio|budjetti2019]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2018]]
+
+
+
+
+Electronic Frontier Finland - Effi ry:n syyskokous, 24.11.2018 Helsinki
+================================
+
+Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
+
+* Kokouksen avaus
+ * N.N. avasi kokouksen kello xx:xx.
+
+* Järjestäytyminen
+ * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja 
+  sihteeriksi N.N..
+ * Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi N.N. ja N.N..
+ * Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
+
+* Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
+ * Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
+
+* Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
+ * Vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille: Huom! alla siis vuoden 2018 maksut viitteeksi
+  * I jäsenmaksuluokka 12 euroa 
+  * II jäsenmaksuluokka 24 euroa 
+  * III jäsenmaksuluokka 96 euroa 
+  * IV jäsenmaksuluokka 384 euroa 
+ * Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:
+  * I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa 
+  * II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa 
+  * III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa 
+  * IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa 
+
+ * Päätettiin, että xx.xx.2018 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2018 jäsenyyden.
+ * Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
+
+* Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018
+ * Hyväksyttiin [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2018]] ja 
+  [[talousarvio|budjetti2018]] vuodelle 2018.
+
+* Puheenjohtajan vaali
+ * Vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin N.N..
+
+* Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali (säännöt hallituksesta, 4-10 jäsentä)
+ * Vuoden 2019 hallituksen jäseniksi valittiin: N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N. ja N.N. 
+
+* Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali 
+ * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin N.N. ja N.N. ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N..
+
+* Vuoden 2017 toiminnantarkastuksen esittely
+ * Esiteltiin vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomus. 
+
+
+* Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.

diff --git a/toimintasuunnitelma2019.mdwn b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
index e208006..fed8a50 100644
--- a/toimintasuunnitelma2019.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2019.mdwn
@@ -4,3 +4,157 @@
 [[Talousarvio|budjetti2019]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2018]]
 
+
+[[Syyskokous|syyskokous2017]] - 
+[[Hallitusehdokkaat|hallitusehdokkaat2018]] - 
+[[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2018]] - 
+[[Talousarvio|budjetti2018]] - 
+[[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2017]]
+
+TYÖN ALLA
+
+#Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018
+
+##1. Yleistä
+
+Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2019 aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. 
+
+##2. Jäsenistö
+
+Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi osallistuu järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa kohteessa. Esittelyjä tuetaan tarjoamalla tarkoitusta varten koostettua materiaalipakettia aktiivisesti jäsenistölle. Tämänhetkinen materiaalipaketti: banderolli sekä rollup ja jaettavaksi Under Surveillance -sarjakuva, Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen, Internetin estot -lehtinen, Richard Stallmanin Oikeus lukea -essee sekä yhdistyksen esite.
+
+##3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta
+
+Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pidetään vuoden aikana 3-4. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös tilapäisiä työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.
+
+##4. Tiedotustoiminta
+
+Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla.
+
+Palveluissa, joiden käyttö edellyttää tietojen luovuttamista EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle, Effi keskittyy näkymiseen ja pyrkii hyödyntämään keskustelussa muita foorumeita.
+
+Tiedotustoiminnan rungon muodostavat:
+
+* Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
+* Kotisivu, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
+* EDRi-gram -uutissähkeen suomennos.
+* Effin blogi, jota kehitetään nopeammin reagoivaan suuntaan.
+* Yhteisölliset mediat, kuten Twitter (@Effi_ry) (703 seuraajaa 30.11.2017) ja Effin Facebook-ryhmä (3165 jäsentä 30.11.2017).
+
+Näiden lisäksi:
+
+* Effin IRC-kanava (IRCnet #effi).
+* Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien perustamiseen tutkitaan.
+* Yhteisöllisten medioiden käyttämistä parannetaan yhä.
+* Tuotetaan esittely- ja tiedotusmateriaalia paikallistason Effi-toimijoiden käyttöön.
+* Parannetaan tiedotusta suoraan puolueisiin.
+* Tuotetaan lyhyt video Effin perusesittelystä messu- ym. käyttöön.
+* Ylipäänsä videomateriaaleihin satsataan.
+
+Painetut materiaalit:
+
+* Under Surveillance -sarjakuva
+* Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen
+* Yhdistyksen yleisesite
+* Oikeus lukea
+* Internetin estot
+
+Laaditaan uutta materiaalia:
+
+* Suomennetaan the charter of rights and principles for the internet, http://internetrightsandprinciples.org/wpcharter/
+* Suomennetaan muita EDRin bookletteja, kuten
+ * Kuinka Internet toimii
+ * Aktivistin opas Brysselin sokkeloon
+ * Miksi sananvapaudella on väliä?
+ * Copyrightin kiusat
+* Kansalaisen tietosuojaopas
+* Lehtinen autojen GPS-seurannasta (eCall, Suomen tienkäyttömaksut)
+* Uudistetaan Effin yleisesite
+* Digitaalinen kuolinpesä
+* Tarroja
+
+###4.1. Jäsenistöön kohdistuva tiedotus
+
+* Riittävän usein ilmestyvä, sähköpostitse lähetettävä jäsentiedote.
+* Sosiaalista mediaa (Facebook ja Twitter) tehostetaan, tavoittavuus paranee.
+* Effi-Alert -sähköpostikirje välitöntä reagointia vaativiin tapahtumiin.
+* Wikin käyttöä lisätään, erityisesti siellä olevaa linkkilistaa.
+
+###4.2. Kotisivu-uudistus
+
+Kotisivut uudistetaan, tarvittaessa maksullisena projektina.
+
+##5. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
+
+Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön ja sen noudattamisen kehittämiseen sen kaikilla tasoilla, sekä puolueohjelmiin. 
+Effillä on oma hallitusohjelmatavoitelista, jonka toteutumista seurataan aktiivisesti.
+Effi seuraa ja pyrkii vaikuttamaan myös yritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden Effin alaan liittyvään toimintaan.
+
+Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:
+
+* uuden urkintalain eli verkkotiedustelulainsäädännön seuranta
+* teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
+* anonyymin viestintämahdollisuuden turvaaminen
+* julkishallinnon tietoyhteiskuntahankkeiden seuranta
+* nettisensuurihankkeiden seuranta
+* kansalaisten tiedonsaannin ja hallinnon avoimuuden edistäminen, avoin data
+* e-health-hankkeet, sähköinen potilasarkisto, sähköiset reseptit
+* standardit, avoimuus ja rojaltivapaus
+* sähköisen äänestämisen jatkosuunnitelmien seuranta
+* ruuhkamaksut ja liikenteenseurantajärjestelmät
+* tekijänoikeusjärjestelmän, ja erityisesti hyvitysmaksujärjestelmän, kehitys ja siihen liittyvät 
+ lainsäädäntöhankkeet
+* sähköinen tunnistautuminen
+* esineiden internet
+* e-hallinnon integroidut datavirrat, tietojohtaminen, päätöksenteot, logistiikka ja monikanavaiset toimintamallit
+* EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)
+* julkisten palveluiden järjestämisessä käsiteltävän henkilötiedon ja yhtiöittämiseen liittyvien ongelmien seuranta
+
+
+Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun sekä jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista. Effi ottaa osaa resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten ICANN-kokouksiin, Computers, Freedom and Privacy- ja RightsCon-konferensseihin, EuroDIGiin ja Internet Governance Forumiin, sekä Pohjoismaissa Free Society Conference and Nordic Summit -tapahtumaan ja Stockholm Internet Forumiin. Yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa pyritään parantamaan.
+
+###5.1 Eduskunta
+
+* Luodaan ja ylläpidetään kontakteja kansanedustajiin
+* Pyritään vaikuttamaan kansanedustajien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
+* Järjestetään eduskuntavierailu ja 1-2 yhteistapahtumaa
+
+##6. Yhteistyöverkostot
+
+###Kansallisesti
+
+Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Amnesty Internationalin, Ihmisoikeusliiton, Suomen PENin, Suomen standardoimisliiton ja Suomen Internet-yhdistyksen (ISOC Finland). Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Myös Open Knowledge Finlandin kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan datan avoimuuden edistämiseksi.
+
+###Kansainvälisesti
+
+Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU-tasolla. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on ICANNin GNSO:n (Generic Names Supporting Organization) Non-Commercial Stakeholder Groupin (NCSG) ja sen osastojen NCUC:n ja NPOCin jäsen.
+
+
+##7. Paikallistoiminta
+
+Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Eri puolilla Suomea on ollut paikallistoimintaa. Pyritään jatkamaan, tukemaan ja kehittämään toimintaa erityisesti Oulussa, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä ja Tampereella. Tapahtumiin on lainattavissa yhdistyksen materiaalipaketti.
+
+##8. Talous
+
+Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityslahjoitusten ja julkisen rahoituksen mahdollisuuksia selvitellään.
+
+Yhdistys selvittää mahdollisuutta valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen rahankeräysluvan hylkäämisestä.
+
+Vuonna 2018 tavoitteena on, että yhdistyksellä on kaksi osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua.
+
+##9. Ekskursiot
+
+Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.
+
+##10. Ville Oksasen muistopalkinto
+
+Perustetaan työryhmä Ville Oksasen muistopalkinnon toteuttamiseksi.
+
+##11. Tapahtumat
+
+Effi osallistuu Assemblyille. Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Osallistutaan Euroopan tietosuojapäivään ja kansainväliseen Freedom not Fear -teemapäivään. Isoveli-palkinnot jaetaan. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea. 
+
+Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia tapahtumia järjestetään tarpeen ja kiinnostuksen mukaan, myös yhteistyössä muiden tahojen (esim. Suomen Internet-yhdistys, Open Knowledge Finland) kanssa.
+
+
+Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 93fab14..acca7fa 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -20,7 +20,7 @@ Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtaj
 
 Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Tampereella 6.5.2017.
 
-Syyskokous järjestettiin xx.xx.2018 xxxx.
+Syyskokous järjestettiin 24.11.2018 Helsingissä.
 
 Paikallistapaamisia järjestettiin säännöllisesti Oulussa. Tapaamisia pidettiin myös Vantaalla.
 
@@ -57,7 +57,7 @@ Effin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tiedustelulakipaketista (02.03.2018)
 
 
 
-Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2015-2017). 
+Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2015-2017). JATKOIKO?
 
 Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.
 
@@ -91,10 +91,9 @@ Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (
 Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 
 12.-14.4. European Digital Rightsin (EDRi) 15-vuotisjulat ja vuosikokous, Bryssel (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
-xx.-xx.5. RightsCon (Elias Aarnio, Raoul Plommer ja Tapani Tarvainen) 
-x.-x.6. European Dialogue on Internet Governance, Tallinnassa (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
-xx.xx. BestBits-verkosto, Geneve (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
-xx.-xx.xx. Internet Governance Forum, Geneve (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+xx.-xx.5. RightsCon (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
+x.-x.6. European Dialogue on Internet Governance, Tbilisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+xx.-xx.xx. Internet Governance Forum, Pariisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 
 
 ## Talous

diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index ba62417..73d30a8 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -10,3 +10,4 @@ Nimi, taustaa, yms
 
 *Tapani Tarvainen* - Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
 
+*Leena Romppainen* - Effin hallituksessa 2007 alkaen, puheenjohtaja 2018, 2010-17 varapuheenjohtaja. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, puheenjohtajaksi. Töissä IT-alalla Futurice Oy:ssä.

diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index 1e5186b..ba62417 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -8,5 +8,5 @@ Nimi, taustaa, yms
 
 *Timo Karjalainen* - Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
 
-*Tapani Tarvainen* - Effin hallituksessa 2004 alkaen (puheenjohtaja 2006-2010). Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
+*Tapani Tarvainen* - Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
 

diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index e0542e5..1e5186b 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -8,5 +8,5 @@ Nimi, taustaa, yms
 
 *Timo Karjalainen* - Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
 
-*Tapani Tarvainen* - Effin hallituksessa 2004 alkaen (puheenjohtaja 2006-2010). Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi.
+*Tapani Tarvainen* - Effin hallituksessa 2004 alkaen (puheenjohtaja 2006-2010). Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
 

diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index 8185268..e0542e5 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -7,3 +7,6 @@
 Nimi, taustaa, yms
 
 *Timo Karjalainen* - Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
+
+*Tapani Tarvainen* - Effin hallituksessa 2004 alkaen (puheenjohtaja 2006-2010). Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi.
+

diff --git a/hallitusehdokkaat2019.mdwn b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
index 8caf9dd..8185268 100644
--- a/hallitusehdokkaat2019.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2019.mdwn
@@ -5,3 +5,5 @@
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2018]]
 
 Nimi, taustaa, yms
+
+*Timo Karjalainen* - Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).

diff --git a/syyskokous2018.mdwn b/syyskokous2018.mdwn
index 3f4ccdd..c5bab7c 100644
--- a/syyskokous2018.mdwn
+++ b/syyskokous2018.mdwn
@@ -9,12 +9,12 @@
 # **Syyskokous 2018**
 
 ## Aika
-lauantaina xx.xx.2018 kello xx-xx
+lauantaina 24.11.2018 kello xx-xx
 
 ## Paikka
-xxxxxxxxx
+xxxxxxxxx (tarjouspyyntöjä lähetetty, täsmentyy lähiaikoina)
 
-Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittaudu jasenasiat@effi.org viimeistään xx.xx.2018.
+Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittaudu jasenasiat@effi.org viimeistään xx.11.2018.
 
 [[Linkki kokouskutsuun|https://www.effi.org]] 
 Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan: 

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index c6b78a9..eb9a4f4 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -42,8 +42,7 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
  * [Free Thursday](http://free-thursday.pieni.net//) Helsingissä joka kuukauden toinen torstai (saa levittää muuallekin)
  * Oulun paikallistoiminta. Olutilta säännöllisesti aina kuukauden viimeinen torstai ja lounas kuun puolivälin paikkeilla. Ajantasainen info [nettisivulla](http://www.effi.org/paikallistoiminta/oulu.html).
 * [[Tapahtumat]] (tulevat)
- * [[kevätkokous 2018|kevatkokous2018]], 6.5.2018 Tampere
- * RightsCon, xx.-xx.5. Toronto
+ * RightsCon, 16.-18.5. Toronto
  * [EuroDIG 2017](http://www.eurodig.org/) 5.-6.6. Tbilisi, Georgia
  * ICANNin kesäkokous 2018 Panamassa 25.-28.6.2018
  * ICANNin syyskokous 2018 Barcelonassa 20.-26.10.2018
@@ -51,7 +50,8 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
  * [[syyskokous 2018|syyskokous2018]], xx.xx.2018
  * [[kevätkokous 2019|kevatkokous2019]], xx.xx.2019 
 * Tapahtumat (menneet)
- * EDRi GA, xx.4.2018 Bryssel
+ * [[kevätkokous 2018|kevatkokous2018]], 6.5.2018 Tampere
+ * EDRi GA, 14.-15.4.2018 Bryssel
  * ICANNin kevätkokous 2018 Puerto Ricossa 9.-16.3.2018
  * [[ylimääräinen kokous 2018|ylimaarainenkokous2018]], 4.2. Helsinki
  * Disobey, Helsinki 12.-13.1.2018

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
index a252905..aae6a90 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -48,5 +48,5 @@ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:13.
 Olemme tarkastaneet ja oikeaksi todenneet pöytäkirjan.
 
 
-Tapio Rantala
+Tapio Rantala ja Leena Heino 
 6.5.2018

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
index fbef396..a252905 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -43,3 +43,10 @@ Hallitus kertoi, että asia vaatisi sääntömuutoksen. Hallitus esitti kantanaa
 
 ## Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:13.
+
+
+Olemme tarkastaneet ja oikeaksi todenneet pöytäkirjan.
+
+
+Tapio Rantala
+6.5.2018

Valmis
diff --git a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
index 4504ea1..fbef396 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -1,6 +1,6 @@
 [[Kevätkokous|kevatkokous2018]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2017]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2018]]
 
-DRAFT
+VALMIS - EI SAA ENÄÄ MUOKATA
 
 #Effi ry:n kevätkokous 2018
 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
index 32fd6ad..4504ea1 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -42,4 +42,4 @@ Hallitus kertoi, että asia vaatisi sääntömuutoksen. Hallitus esitti kantanaa
 
 
 ## Kokouksen päättäminen
-Puheenjohtaja päätti kokouksen kello XX.
+Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:13.

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
index f64df02..32fd6ad 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -35,7 +35,7 @@ Päätettiin siirtää tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myönt
 
 ## Selvitys mahdollisuudesta ainais- tai useamman vuoden jäsenmaksun perimisestä
 
-
+Hallitus kertoi, että asia vaatisi sääntömuutoksen. Hallitus esitti kantanaan, että jäsenmaksutulojen tasaisen jatkuvuuden vuoksi ainaisjäsenyyksiä ei oteta käyttöön.
 
 ## Muut asiat
 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
index 0b9d082..f64df02 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -33,8 +33,13 @@ Toiminnantarkastajien lausuntoa ei käsitelty, koska lausunto ei ehtinyt valmist
 
 Päätettiin siirtää tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen käsiteltäväksi syyskokouksessa 2018.
 
+## Selvitys mahdollisuudesta ainais- tai useamman vuoden jäsenmaksun perimisestä
+
+
+
 ## Muut asiat
 
 
+
 ## Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello XX.

diff --git a/toimintakertomus2017.mdwn b/toimintakertomus2017.mdwn
index 377beaf..0c88a47 100644
--- a/toimintakertomus2017.mdwn
+++ b/toimintakertomus2017.mdwn
@@ -72,13 +72,12 @@ Ahto Apajalahti toimi Effin edustajana opetus- ja kulttuuriministeriön tekijän
 Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:
 
 13.-14.1.2017 Disobey 
-3.-5.2.2017 Assembly Winter
+3.-5.2.2017 Assembly Winter 
 8.-9.2.2017 Tietoyhteiskunta-akatemia (Leena Romppainen) 
-30.3.2017 IT Pro -tapahtumassa Suomen Internet-yhdistyksen paneelikeskustelu Internet Governance Forum - What and
-why? (Leena Romppainen) 
+30.3.2017 IT Pro -tapahtumassa Suomen Internet-yhdistyksen paneelikeskustelu Internet Governance Forum - What and why? (Leena Romppainen) 
 26.4.2017 Finnish Internet Forum, Helsinki (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 3.-6.8.2017 Assembly, Helsinki (Ahto Apajalahti, Leena Romppainen, vapaaehtoisduunareita) 
-31.8.-2.9.2017 MyData (Raoul Plommer) 
+31.8.-2.9.2017 MyData (Raoul Plommer) 
 
 
 ## Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta

diff --git a/toimintakertomus2017.mdwn b/toimintakertomus2017.mdwn
index c3bed28..377beaf 100644
--- a/toimintakertomus2017.mdwn
+++ b/toimintakertomus2017.mdwn
@@ -91,7 +91,7 @@ Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (
 Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 
 25.-26.3. European Digital Rightsin (EDRi) vuosikokous ja koulutus, Amsterdam (Elias Aarnio, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
-29.-31.3. RightsCon (Elias Aarnio, Raoul Plommer ja Tapani Tarvainen) 
+29.-31.3. RightsCon (Elias Aarnio, Raoul Plommer ja Tapani Tarvainen) 
 6.-7.6. European Dialogue on Internet Governance, Tallinnassa (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 24.-25.6. EDRin verkostoitumistapahtuma Wienissä (Leena Romppainen) 
 16.12. BestBits-verkosto, Geneve (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 37cd490..93fab14 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -14,7 +14,7 @@ Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin xxxx. Jäs
 
 ## Päätöksenteko ja yleinen toiminta
 
-Hallitus piti vuoden aikana xx kokousta, lähinnä sähköpostilistallaan.
+Hallitus piti vuoden aikana xx kokousta, lähinnä sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouksia oli X.
 
 Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Ahto Apajalahti, Henrik Ingo, Mikko Kenttälä, Juha Nurmi, Raoul Plommer ja Sirpa Pöyhönen (sihteeri, rahastonhoitaja). Tiina Ison toimi hallituksessa 1.1.-4.2.2018
 

diff --git a/toimintakertomus2017.mdwn b/toimintakertomus2017.mdwn
index 224a4de..c3bed28 100644
--- a/toimintakertomus2017.mdwn
+++ b/toimintakertomus2017.mdwn
@@ -17,7 +17,7 @@ Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Turussa 21.5.2017.
 
 Syyskokous järjestettiin 2.12.2017 Helsingissä.
 
-Paikallistapaamisia järjestettiin säännöllisesti Oulussa. Tapaamisia pidettiin myös Vantaalla.
+Paikallistapaamisia järjestettiin Vantaalla.
 
 ## Tiedotustoiminta
 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
index ab124a8..0b9d082 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -12,7 +12,7 @@ Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 14:41.
 
 ## Kokouksen järjestäytyminen
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
-Ääntenlaskijoiksi valittiin XX ja XX. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.
+Ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Heino ja Tapio Rantala. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.
 
 ## Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
index 7f13838..ab124a8 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -11,7 +11,7 @@ DRAFT
 Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 14:41.
 
 ## Kokouksen järjestäytyminen
-Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin [Leena Romppainen] ja sihteeriksi [Timo Karjalainen].
+Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
 Ääntenlaskijoiksi valittiin XX ja XX. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.
 
 ## Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
index f95162b..7f13838 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2018.mdwn
@@ -8,7 +8,7 @@ DRAFT
 
 
 ## Kokouksen avaus
-Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 14:XX
+Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 14:41.
 
 ## Kokouksen järjestäytyminen
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin [Leena Romppainen] ja sihteeriksi [Timo Karjalainen].

diff --git a/toimintakertomus2017.mdwn b/toimintakertomus2017.mdwn
index a8fd5bd..224a4de 100644
--- a/toimintakertomus2017.mdwn
+++ b/toimintakertomus2017.mdwn
@@ -104,4 +104,4 @@ Kesäkuusta alkaen Effillä on ollut osa-aikainen työntekijä lakiasiantunt
 
 Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Kannatustuotekaupan tuotto jäi pieneksi hiljaisen myynnin vuoksi. Varsinaisen toiminnan kulujen jäätyä budjetoitua vähäisemmiksi tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.
 
-Effi haki toukokuussa 2014 rahankeräyslupaa. Effi valitti luvan hylkäämisestä ensin hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen , 14.7.2017 korkein hallinto-oikeus hylkäsi Effin valituksen. 
+Effi haki toukokuussa 2014 rahankeräyslupaa. Effi valitti luvan hylkäämisestä ensin hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 14.7.2017 Effin valituksen.