Recent changes to this wiki:

diff --git a/syyskokouspoytakirja2019.mdwn b/syyskokouspoytakirja2019.mdwn
index 52ab7d4..fc15424 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -15,7 +15,7 @@ Electronic Frontier Finland - Effi ry:n syyskokous, 14.12.2019 Helsinki
 Paikka: Ravintola La Famiglian kabinetti, Helsinki
 
 * Kokouksen avaus
- * Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 13:00.
+ * Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 13:0x.
 
 * Järjestäytyminen
  * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja 
@@ -43,7 +43,7 @@ Paikka: Ravintola La Famiglian kabinetti, Helsinki
  * Päätettiin?, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
 
 * Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020
- * Hyväksyttiin [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2020]] ja 
+ * Hyväksyttiin? [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2020]] ja 
   [[talousarvio|budjetti2020]] vuodelle 2020.
 
 * Puheenjohtajan vaali
@@ -53,6 +53,7 @@ Paikka: Ravintola La Famiglian kabinetti, Helsinki
  * Vuoden 2019 hallituksen jäseniksi valittiin N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N. ja N.N.. 
 
 * Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali 
+ [Pohjaesitys, suostumukset kysytty: Varsinaiset MS ja LL, vara VI ja JM] 
  * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 valittiin N.N. ja N.N. ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N. 
 
 * Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.

diff --git a/hallitusehdokkaat2020.mdwn b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
index ba7ec0e..5af0a29 100644
--- a/hallitusehdokkaat2020.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
@@ -20,3 +20,5 @@ Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkau
 *Juha Nurmi* - Effin hallituksessa 2018-19. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
 
 *Elias Aarnio* - Effin hallituksessa 2016 alkaen, varapuheenjohtaja 2016-. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Pääkiinnostuksen aihe tietosuoja. Töissä sekalaisissa työtehtävissä. lähinnä tietosuojaan liittyen. Asun Kaarinassa Turun kupeessa.
+
+*Topi Toosi* - Käytettävissä hallituksen jäseneksi. Aikataulusyistä ei voi kuitenkaan tehdä käytännön hallitustyötä ennen kuin aikaisintaan maaliskuusta 2020 tai myöhäisintään toukokuusta 2020 alkaen. Diplomi-insinööri. Töissä tietoturva-asiantuntijana 2NS Oy:ssä.

Muistin tueksi My Data Done Right ja Eurooppa-hankkeita.
diff --git a/toimintasuunnitelma2020.mdwn b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
index 75ab5f0..1c0b37c 100644
--- a/toimintasuunnitelma2020.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
@@ -5,7 +5,7 @@
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2019]]
 
 
-Kohtaan 9.1 lisätty rahankeräys
+Kohtaan 9.1 lisätty rahankeräys, ja jos mennään mukaan My Data Done Rightiin, sen voisi lisätä. Eurooppa-hankkeet?
 
 
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020

diff --git a/syyskokous2019.mdwn b/syyskokous2019.mdwn
index 135b983..00fca22 100644
--- a/syyskokous2019.mdwn
+++ b/syyskokous2019.mdwn
@@ -16,7 +16,7 @@ La Famiglia -ravintolan kabinetti, Keskuskatu 3, 00100 Helsinki. Kabinettiin on
 
 Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittaudu jasenasiat@effi.org viimeistään 8.12.2019.
 
-[[Linkki kokouskutsuun tähän (ei toimi vielä)|https://effi.org/]] 
+[[Linkki kokouskutsuun |https://effi.org/kokouskutsu-effi-ryn-syyskokous-14-12-2019-helsingissa/]] 
 Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan: 
  * päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet; 
  * vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio; 

diff --git a/toimintasuunnitelma2020.mdwn b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
index ee9bb4d..75ab5f0 100644
--- a/toimintasuunnitelma2020.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
@@ -112,7 +112,6 @@ Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun
 
 ##6. Kampanjointi
 
-XXX
 Jatketaan yhdistyksen Tor-noodien pyörittämistä.
 
 ##7. Yhteistyöverkostot

diff --git a/toimintasuunnitelma2020.mdwn b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
index 9f23d16..ee9bb4d 100644
--- a/toimintasuunnitelma2020.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
@@ -73,8 +73,8 @@ Laaditaan uutta materiaalia:
 
 * Riittävän usein ilmestyvä, sähköpostitse lähetettävä jäsentiedote.
 * Sosiaalista mediaa (Facebook ja Twitter) tehostetaan, tavoittavuus paranee.
-* Effi-Alert -sähköpostikirje välitöntä reagointia vaativiin tapahtumiin.
-* Wikin käyttöä lisätään, erityisesti siellä olevaa linkkilistaa.
+* Effi-Alert-sähköpostikirje välitöntä reagointia vaativiin tapahtumiin.
+* Tehdään jäsenkysely
 
 ##5. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
 

diff --git a/toimintasuunnitelma2020.mdwn b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
index 8f5763b..9f23d16 100644
--- a/toimintasuunnitelma2020.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
@@ -113,7 +113,7 @@ Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun
 ##6. Kampanjointi
 
 XXX
-Jatketaan yhdistyksen Tor-nodejen pyörittämistä.
+Jatketaan yhdistyksen Tor-noodien pyörittämistä.
 
 ##7. Yhteistyöverkostot
 
@@ -134,7 +134,7 @@ Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Eri puol
 
 Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityslahjoitusten ja julkisen rahoituksen mahdollisuuksia selvitellään.
 
-Vuonna 2019 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua.
+Vuonna 2020 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua.
 
 9.1 Rahankeräys
 

diff --git a/syyskokouspoytakirja2019.mdwn b/syyskokouspoytakirja2019.mdwn
index 56e5982..52ab7d4 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -39,7 +39,7 @@ Paikka: Ravintola La Famiglian kabinetti, Helsinki
   * III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa 
   * IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa 
 
- * Päätettiin?, että 15.12.2019 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2019 jäsenyyden.
+ * Päätettiin?, että 15.12.2019 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2020 jäsenyyden.
  * Päätettiin?, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
 
 * Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

kokouspohjan luonti
diff --git a/syyskokouspoytakirja2019.mdwn b/syyskokouspoytakirja2019.mdwn
index 0bb8b54..56e5982 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -3,3 +3,56 @@
 [[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2020]] - 
 [[Talousarvio|budjetti2020]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2019]]
+
+
+POHJA
+
+
+
+Electronic Frontier Finland - Effi ry:n syyskokous, 14.12.2019 Helsinki
+================================
+
+Paikka: Ravintola La Famiglian kabinetti, Helsinki
+
+* Kokouksen avaus
+ * Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 13:00.
+
+* Järjestäytyminen
+ * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja 
+  sihteeriksi N.N..
+ * Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi N.N. ja N.N..
+ * Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
+
+* Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
+ * Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
+
+* Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
+ * Vuoden 2020 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille: 
+(Vanhat summat tässä malliksi)
+  * I jäsenmaksuluokka 12 euroa 
+  * II jäsenmaksuluokka 24 euroa 
+  * III jäsenmaksuluokka 96 euroa 
+  * IV jäsenmaksuluokka 384 euroa 
+ * Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:
+  * I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa 
+  * II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa 
+  * III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa 
+  * IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa 
+
+ * Päätettiin?, että 15.12.2019 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2019 jäsenyyden.
+ * Päätettiin?, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
+
+* Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020
+ * Hyväksyttiin [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2020]] ja 
+  [[talousarvio|budjetti2020]] vuodelle 2020.
+
+* Puheenjohtajan vaali
+ * Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti N.N.
+
+* Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
+ * Vuoden 2019 hallituksen jäseniksi valittiin N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N. ja N.N.. 
+
+* Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali 
+ * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 valittiin N.N. ja N.N. ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N. 
+
+* Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.

Elias lisätty
diff --git a/hallitusehdokkaat2020.mdwn b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
index 2df8530..ba7ec0e 100644
--- a/hallitusehdokkaat2020.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
@@ -18,3 +18,5 @@ Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkau
 *Mikko Kenttälä* - Effin jäsen vuodesta 2008, hallituksessa 2012-2019. Tieto- ja kyberturva, vapaa Internet ja yksityisyydensuoja lähellä sydäntä. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
 
 *Juha Nurmi* - Effin hallituksessa 2018-19. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
+
+*Elias Aarnio* - Effin hallituksessa 2016 alkaen, varapuheenjohtaja 2016-. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Pääkiinnostuksen aihe tietosuoja. Töissä sekalaisissa työtehtävissä. lähinnä tietosuojaan liittyen. Asun Kaarinassa Turun kupeessa.

diff --git a/toimintakertomus2019.mdwn b/toimintakertomus2019.mdwn
index 38bb885..1f6e54b 100644
--- a/toimintakertomus2019.mdwn
+++ b/toimintakertomus2019.mdwn
@@ -22,7 +22,7 @@ Yhdistyksen palveluksessa osa-aikaisesti oli vuoden 2019 aikana lakiasiantuntija
 
 Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Jyväskylässä 11.5.2019.
 
-Syyskokous järjestettiin xx.xx.2019 Helsingissä.
+Syyskokous järjestettiin 14.12.2019 Helsingissä.
 
 
 ## Tiedotustoiminta
@@ -57,8 +57,7 @@ Effin edustajina valtiovarainministeriön henkilötunnuksen uudistamisen työryh
 * Identiteetin hallinta: Leena Romppainen 
 * Vaikutusten arviointi: Tero Pihlaja 
 
-Ahto Apajalahti toimi Effin edustajana OKM:N tekijänoikeuskirjetyöryhmässä, jonka työn pohjalta vuonna 2018 ilmestyi OKM:n julkaisu "Hyvät käytännöt yksityishenkilöihin
-kohdistuvassa kirjevalvonnassa". Julkaisu sisältää Effin eriävän mielipiteen. 
+Ahto Apajalahti toimi Effin edustajana OKM:N tekijänoikeuskirjetyöryhmässä, jonka työn pohjalta vuonna 2018 ilmestyi OKM:n julkaisu "Hyvät käytännöt yksityishenkilöihin kohdistuvassa kirjevalvonnassa". Julkaisu sisältää Effin eriävän mielipiteen. 
 
 Tekijänoikeustyöpajat (direktiivin kansallinen toteutus)
 - Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen osallistuivat
@@ -86,6 +85,7 @@ Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 11.-14.6.2019 RightsCon, Tunisia (Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
 18.-20.6.2019 European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG), Haag (XXXDina Jalkanen, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen)
 11.-13.10.2019 Copyright Bootcamp, Varsova (Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
+8.-11.11.2019 Freedom not Fear, Bryssel (Leena Romppainen)
 25.-29.11.2019 Internet Governance Forum, Berliini (XXXLeena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 
 

diff --git a/hallitusehdokkaat2020.mdwn b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
index a49471b..2df8530 100644
--- a/hallitusehdokkaat2020.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
@@ -7,14 +7,14 @@
 Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkauslinkin )
 
 
-Tapani Tarvainen - Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010, varapuheenjohtaja 2011-19. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
+*Tapani Tarvainen* - Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010, varapuheenjohtaja 2011-19. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
 
-Leena Romppainen - Effin hallituksessa 2007 alkaen, puheenjohtaja 2018-, 2010-17 varapuheenjohtaja. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, puheenjohtajaksi. Töissä IT-alalla Futurice Oy:ssä.
+*Leena Romppainen* - Effin hallituksessa 2007 alkaen, puheenjohtaja 2018-, 2010-17 varapuheenjohtaja. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, puheenjohtajaksi. Töissä IT-alalla Futurice Oy:ssä.
 
-Timo Karjalainen - Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018-19. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
+*Timo Karjalainen* - Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018-19. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
 
-Sirpa Pöyhönen - Effin hallituksessa 2010 alkaen (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-19). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkään vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).
+*Sirpa Pöyhönen* - Effin hallituksessa 2010 alkaen (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-19). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkään vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).
 
 *Mikko Kenttälä* - Effin jäsen vuodesta 2008, hallituksessa 2012-2019. Tieto- ja kyberturva, vapaa Internet ja yksityisyydensuoja lähellä sydäntä. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
 
-Juha Nurmi - Effin hallituksessa 2018-19. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
+*Juha Nurmi* - Effin hallituksessa 2018-19. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.

diff --git a/hallitusehdokkaat2020.mdwn b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
index 63f841d..a49471b 100644
--- a/hallitusehdokkaat2020.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
@@ -16,3 +16,5 @@ Timo Karjalainen - Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, va
 Sirpa Pöyhönen - Effin hallituksessa 2010 alkaen (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-19). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkään vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).
 
 *Mikko Kenttälä* - Effin jäsen vuodesta 2008, hallituksessa 2012-2019. Tieto- ja kyberturva, vapaa Internet ja yksityisyydensuoja lähellä sydäntä. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
+
+Juha Nurmi - Effin hallituksessa 2018-19. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 17ea6d6..fe58f24 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -43,7 +43,7 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
  * [Free Thursday](http://free-thursday.pieni.net//) Helsingissä joka kuukauden toinen torstai (saa levittää muuallekin)
  * Oulun paikallistoiminta. Olutilta säännöllisesti aina kuukauden viimeinen torstai ja lounas kuun puolivälin paikkeilla. Ajantasainen info [nettisivulla](http://www.effi.org/paikallistoiminta/oulu.html).
 * [[Tapahtumat]] (tulevat)
- * [[syyskokous 2019|syyskokous2019]], xx.xx.2019
+ * [[syyskokous 2019|syyskokous2019]], 14.12.2019
  * [[kevätkokous 2020|kevatkokous2020]], xx.x.2020
 * Tapahtumat (menneet)
  * [[kevätkokous 2019|kevatkokous2019]], 11.5.2019 

diff --git a/hallitusehdokkaat2020.mdwn b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
index 52c990e..63f841d 100644
--- a/hallitusehdokkaat2020.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
@@ -15,4 +15,4 @@ Timo Karjalainen - Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, va
 
 Sirpa Pöyhönen - Effin hallituksessa 2010 alkaen (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-19). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkään vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).
 
-*Mikko Kenttälä* - Effin jäsen vuodesta 2008, hallituksessa 2012-2018. Tieto- ja kyberturva, vapaa Internet ja yksityisyydensuoja lähellä sydäntä. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
+*Mikko Kenttälä* - Effin jäsen vuodesta 2008, hallituksessa 2012-2019. Tieto- ja kyberturva, vapaa Internet ja yksityisyydensuoja lähellä sydäntä. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.

diff --git a/hallitusehdokkaat2020.mdwn b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
index 8036ff4..52c990e 100644
--- a/hallitusehdokkaat2020.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
@@ -14,3 +14,5 @@ Leena Romppainen - Effin hallituksessa 2007 alkaen, puheenjohtaja 2018-, 2010-17
 Timo Karjalainen - Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018-19. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
 
 Sirpa Pöyhönen - Effin hallituksessa 2010 alkaen (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-19). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkään vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).
+
+*Mikko Kenttälä* - Effin jäsen vuodesta 2008, hallituksessa 2012-2018. Tieto- ja kyberturva, vapaa Internet ja yksityisyydensuoja lähellä sydäntä. Käytettävissä hallituksen jäseneksi.

diff --git a/hallitusehdokkaat2020.mdwn b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
index 691603c..8036ff4 100644
--- a/hallitusehdokkaat2020.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
@@ -7,7 +7,7 @@
 Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkauslinkin )
 
 
-Tapani Tarvainen - Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
+Tapani Tarvainen - Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010, varapuheenjohtaja 2011-19. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
 
 Leena Romppainen - Effin hallituksessa 2007 alkaen, puheenjohtaja 2018-, 2010-17 varapuheenjohtaja. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, puheenjohtajaksi. Töissä IT-alalla Futurice Oy:ssä.
 

diff --git a/hallitusehdokkaat2020.mdwn b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
index 4fd98f2..691603c 100644
--- a/hallitusehdokkaat2020.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
@@ -11,6 +11,6 @@ Tapani Tarvainen - Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010. Kä
 
 Leena Romppainen - Effin hallituksessa 2007 alkaen, puheenjohtaja 2018-, 2010-17 varapuheenjohtaja. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, puheenjohtajaksi. Töissä IT-alalla Futurice Oy:ssä.
 
-Timo Karjalainen - Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
+Timo Karjalainen - Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018-19. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
 
 Sirpa Pöyhönen - Effin hallituksessa 2010 alkaen (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-19). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkään vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).

diff --git a/hallitusehdokkaat2020.mdwn b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
index ea06a53..4fd98f2 100644
--- a/hallitusehdokkaat2020.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
@@ -10,3 +10,7 @@ Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkau
 Tapani Tarvainen - Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
 
 Leena Romppainen - Effin hallituksessa 2007 alkaen, puheenjohtaja 2018-, 2010-17 varapuheenjohtaja. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, puheenjohtajaksi. Töissä IT-alalla Futurice Oy:ssä.
+
+Timo Karjalainen - Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
+
+Sirpa Pöyhönen - Effin hallituksessa 2010 alkaen (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-19). Hoidan myös kannatustuotekaupan postituksia. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Effin kirjanpidon uudistus on ollut pitkään vireillä mutta ei vieläkään valmis. Tämän haluaisin viedä maaliin seuraavan hallituskauden aikana. FM, biologi, mukana ohjelmistoalan yrityksessä (Sorware ay).

diff --git a/hallitusehdokkaat2020.mdwn b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
index 3fad4bc..ea06a53 100644
--- a/hallitusehdokkaat2020.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
@@ -4,7 +4,7 @@
 [[Talousarvio|budjetti2020]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2019]]
 
-Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkauslinkin)
+Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkauslinkin )
 
 
 Tapani Tarvainen - Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.

La Famiglia
diff --git a/syyskokous2019.mdwn b/syyskokous2019.mdwn
index 5358fd7..135b983 100644
--- a/syyskokous2019.mdwn
+++ b/syyskokous2019.mdwn
@@ -9,12 +9,12 @@
 # **Syyskokous 2019**
 
 ## Aika
-14.12.2019 kello xx-xx
+14.12.2019 kello 13-16
 
 ## Paikka
-yksityiskohdat kokouspaikasta tähän
+La Famiglia -ravintolan kabinetti, Keskuskatu 3, 00100 Helsinki. Kabinettiin on esteetön pääsy. Kulje pyörätuolilla sisään oikeanpuoleisesta ovesta. Kabinettiin pääsee pyörätuolilla ravintolan taustatiloissa sijaitsevalla hissillä henkilökunnan avustuksella.
 
-Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittaudu jasenasiat@effi.org viimeistään 6.12.2019.
+Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittaudu jasenasiat@effi.org viimeistään 8.12.2019.
 
 [[Linkki kokouskutsuun tähän (ei toimi vielä)|https://effi.org/]] 
 Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan: 

diff --git a/syyskokous2019.mdwn b/syyskokous2019.mdwn
index 2f7355b..5358fd7 100644
--- a/syyskokous2019.mdwn
+++ b/syyskokous2019.mdwn
@@ -9,12 +9,12 @@
 # **Syyskokous 2019**
 
 ## Aika
-xx.xx.2019 kello xx-xx
+14.12.2019 kello xx-xx
 
 ## Paikka
 yksityiskohdat kokouspaikasta tähän
 
-Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittaudu jasenasiat@effi.org viimeistään xx.xx.2019.
+Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittaudu jasenasiat@effi.org viimeistään 6.12.2019.
 
 [[Linkki kokouskutsuun tähän (ei toimi vielä)|https://effi.org/]] 
 Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan: 

diff --git a/toimintakertomus2019.mdwn b/toimintakertomus2019.mdwn
index e1535ea..38bb885 100644
--- a/toimintakertomus2019.mdwn
+++ b/toimintakertomus2019.mdwn
@@ -18,7 +18,7 @@ Hallitus piti vuoden aikana xx kokousta, lähinnä sähköpostilistallaan. Fyysi
 
 Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen (sihteeri) ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Kuisma Joentakanen, Mikko Kenttälä, Juha-Pekka Laesvuori, Juha Nurmi ja Sirpa Pöyhönen (rahastonhoitaja).
 
-Yhdistyksen palveluksessa osa-aikaisesti oli vuoden 2019 aikana lakiasiantuntija Riikka Mikkonen ja... xxxx.
+Yhdistyksen palveluksessa osa-aikaisesti oli vuoden 2019 aikana lakiasiantuntija Riikka Mikkonen ja määräaikaisena työntekijänä Raoul Plommer.
 
 Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Jyväskylässä 11.5.2019.
 
@@ -31,7 +31,7 @@ XXXXX
 
 Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälineissä, erityisesti tiedustelulakien ja tekijänoikeusdirektiivin tiimoilta.
 
-Tiedotustoiminta vuonna 2018 oli hiljaista, lehdistötiedotteita ei juurikaan julkaistu. Web-uudistus on yhä myös kesken. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.
+Tiedotustoiminta vuonna 2018 oli hiljaista, lehdistötiedotteita ei juurikaan julkaistu. Web-uudistus saatiin lopulta maaliin ja uusi julkaisualusta käyttöön. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.
 
 
 
@@ -84,7 +84,8 @@ Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 
 6.-7.4.2019 European Digital Rightsin (EDRi) vosikokous, Lontoo (Leena Romppainen) 
 11.-14.6.2019 RightsCon, Tunisia (Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
-18.-20.6.2019 European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG), Haag (XXXDina Jalkanen, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+18.-20.6.2019 European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG), Haag (XXXDina Jalkanen, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen)
+11.-13.10.2019 Copyright Bootcamp, Varsova (Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
 25.-29.11.2019 Internet Governance Forum, Berliini (XXXLeena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 
 
@@ -98,5 +99,5 @@ Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Kannatustuotekaupan
 
 Vuoden 2018 lopussa julkaistun Pelastakaa internet -sivuston käyttö jatkui. Sivustolla tuodaan esiin EU:n uuden tekijänoikeusdirektiivin ongelmia ja seurataan kansallista toteutusta.
 
-2019 otettiin käyttöön kolmas Tor-noodi Oulussa. XXX 
+Syksyllä 2019 otettiin käyttöön kolmas Tor-noodi Oulussa. 
 

diff --git a/toimintasuunnitelma2020.mdwn b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
index 81fa7a2..8f5763b 100644
--- a/toimintasuunnitelma2020.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
@@ -35,7 +35,7 @@ Tiedotustoiminnan rungon muodostavat:
 * Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
 * Kotisivu, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
 * Effin blogi, jonne kirjoitetaan pari kertaa kuussa.
-* Yhteisölliset mediat, kuten Twitter (@Effi_ry) (801 seuraajaa 24.11.2018) ja Effin Facebook-ryhmä (3152 jäsentä 24.11.2018). XXX päivitä numerot
+* Yhteisölliset mediat, kuten Twitter (@Effi_ry) (895 seuraajaa 12.10.2019) ja Effin Facebook-ryhmä (3200 jäsentä 12.10.2019). XXX päivitä numerot
 
 Näiden lisäksi:
 

diff --git a/syyskokous2019.mdwn b/syyskokous2019.mdwn
index a1fa4a2..2f7355b 100644
--- a/syyskokous2019.mdwn
+++ b/syyskokous2019.mdwn
@@ -44,7 +44,7 @@ Talousarvio
 
 ## Matkustaminen
 
-Paikka on Helsingin ydinkeskustassa, päärautatieaseman vieressä. Julkisilla pääsee hyvin.
+Paikka on ... muista ohjeet, liikkuminen.
 
 
 ### Oulusta
@@ -62,8 +62,7 @@ Kuka koordinoi, mitkä junapaikat, kenen autoon mahtuu jne.
 
 ## Workshop-aiheita:
 
-* Hallitusohjelmapäivitys? Effin [[hallitusohjelmakatsaus|hallitusohjelma2015]] 
-* erityisiä teemoja 2019?
+* erityisiä teemoja 2020?
 
 -------------------------
 

tuplatietoa poistettu
diff --git a/hallitusehdokkaat2020.mdwn b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
index bf407de..3fad4bc 100644
--- a/hallitusehdokkaat2020.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
@@ -9,4 +9,4 @@ Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkau
 
 Tapani Tarvainen - Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
 
-Leena Romppainen - Effin hallituksessa 2007 alkaen, puheenjohtaja 2018, 2010-17 varapuheenjohtaja, 2018- puheenjohtaja. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, puheenjohtajaksi. Töissä IT-alalla Futurice Oy:ssä.
+Leena Romppainen - Effin hallituksessa 2007 alkaen, puheenjohtaja 2018-, 2010-17 varapuheenjohtaja. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, puheenjohtajaksi. Töissä IT-alalla Futurice Oy:ssä.

2020 päivityksiä
diff --git a/toimintasuunnitelma2020.mdwn b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
index 2b0d59b..81fa7a2 100644
--- a/toimintasuunnitelma2020.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
@@ -5,4 +5,163 @@
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2019]]
 
 
-2020 rahankeräyslain muutoksen pitäisi tulla voimaan 1.3.2020, pienkeräykset sallituksi, toteutetaan 0-2 moista ensi vuonna? "Pienkeräyksen järjestämiseen ei tarvita rahankeräyslupaa, mutta siitä tulee tehdä ilmoitus poliisilaitokselle." ja "Pienkeräyksen tuotto saa olla korkeintaan 10 000 euroa ja se saa kestää enintään kolme kuukautta." Jos tulee kielto, voidaan taas valittaa.
+Kohtaan 9.1 lisätty rahankeräys
+
+
+#Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020
+
+##1. Yleistä
+
+Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2020 aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. 
+
+##2. Jäsenistö
+
+Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi osallistuu järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa kohteessa. Esittelyjä tuetaan tarjoamalla tarkoitusta varten koostettua materiaalipakettia aktiivisesti jäsenistölle. Tämänhetkinen materiaalipaketti: banderolli sekä rollup ja jaettavaksi Under Surveillance -sarjakuva, Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen, Internetin estot -lehtinen, Richard Stallmanin Oikeus lukea -essee sekä yhdistyksen esite.
+
+##3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta
+
+Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pidetään vuoden aikana 3-4. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös tilapäisiä työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.
+
+Yhdistyksen kannanottojen ja lausuntojen laatimisessa pyritään osallistamaan jäsenistöä mahdollisimman paljon.
+
+##4. Tiedotustoiminta
+
+Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla.
+
+Palveluissa, joiden käyttö edellyttää tietojen luovuttamista EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle, Effi keskittyy näkymiseen ja pyrkii hyödyntämään keskustelussa muita foorumeita.
+
+Tiedotustoiminnan rungon muodostavat:
+
+* Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
+* Kotisivu, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
+* Effin blogi, jonne kirjoitetaan pari kertaa kuussa.
+* Yhteisölliset mediat, kuten Twitter (@Effi_ry) (801 seuraajaa 24.11.2018) ja Effin Facebook-ryhmä (3152 jäsentä 24.11.2018). XXX päivitä numerot
+
+Näiden lisäksi:
+
+* Effin IRC-kanava (IRCnet #effi).
+* Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien perustamiseen tutkitaan.
+* Yhteisöllisten medioiden käyttämistä parannetaan yhä.
+* Tuotetaan esittely- ja tiedotusmateriaalia paikallistason Effi-toimijoiden käyttöön.
+* Parannetaan tiedotusta suoraan puolueisiin.
+* Tuotetaan lyhyt video Effin perusesittelystä messu- ym. käyttöön.
+* Ylipäänsä videomateriaaleihin satsataan.
+
+Painetut materiaalit:
+
+* Under Surveillance -sarjakuva
+* Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen
+* Yhdistyksen yleisesite
+* Oikeus lukea
+* Internetin estot
+
+Laaditaan uutta materiaalia:
+
+* Suomennetaan the charter of rights and principles for the internet, http://internetrightsandprinciples.org/wpcharter/
+* Suomennetaan muita EDRin bookletteja, kuten
+ * Kuinka Internet toimii
+ * Aktivistin opas Brysselin sokkeloon
+ * Miksi sananvapaudella on väliä?
+ * Copyrightin kiusat
+* Kansalaisen tietosuojaopas
+* Lehtinen autojen GPS-seurannasta (eCall, Suomen tienkäyttömaksut)
+* Uudistetaan Effin yleisesite
+* Digitaalinen kuolinpesä
+* Tarroja
+
+###4.1. Jäsenistöön kohdistuva tiedotus
+
+* Riittävän usein ilmestyvä, sähköpostitse lähetettävä jäsentiedote.
+* Sosiaalista mediaa (Facebook ja Twitter) tehostetaan, tavoittavuus paranee.
+* Effi-Alert -sähköpostikirje välitöntä reagointia vaativiin tapahtumiin.
+* Wikin käyttöä lisätään, erityisesti siellä olevaa linkkilistaa.
+
+##5. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
+
+Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön ja sen noudattamisen kehittämiseen sen kaikilla tasoilla, sekä puolueohjelmiin. 
+Effillä on oma hallitusohjelmatavoitelista, jonka toteutumista seurataan aktiivisesti.
+Effi seuraa ja pyrkii vaikuttamaan myös yritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden Effin alaan liittyvään toimintaan.
+
+Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:
+
+* uuden urkintalain eli verkkotiedustelulainsäädännön seuranta
+* EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toteutus
+* tekijänoikeusjärjestelmän, ja erityisesti hyvitysmaksujärjestelmän, kehitys ja siihen liittyvät 
+ lainsäädäntöhankkeet
+* teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
+* anonyymin viestintämahdollisuuden turvaaminen
+* julkishallinnon tietoyhteiskuntahankkeiden seuranta
+* nettisensuurihankkeiden seuranta
+* kansalaisten tiedonsaannin ja hallinnon avoimuuden edistäminen, avoin data
+* e-health-hankkeet, sähköinen potilasarkisto, sähköiset reseptit
+* standardit, avoimuus ja rojaltivapaus
+* sähköisen äänestämisen jatkosuunnitelmien seuranta
+* ruuhkamaksut ja liikenteenseurantajärjestelmät
+* sähköinen tunnistautuminen
+* esineiden internet
+* EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutusten seuranta
+* julkisten palveluiden järjestämisessä käsiteltävän henkilötiedon ja yhtiöittämiseen liittyvien ongelmien seuranta
+
+Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun sekä jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista. Effi ottaa osaa resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten ICANN-kokouksiin, Computers, Freedom and Privacy- ja RightsCon-konferensseihin, EuroDIGiin ja Internet Governance Forumiin, sekä Pohjoismaissa Free Society Conference and Nordic Summit -tapahtumaan ja Stockholm Internet Forumiin. Yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa pyritään parantamaan.
+
+###5.1 Eduskunta
+
+* Luodaan ja ylläpidetään kontakteja kansanedustajiin
+* Pyritään vaikuttamaan kansanedustajien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
+* Järjestetään eduskuntavierailu ja 1-2 yhteistapahtumaa
+
+##6. Kampanjointi
+
+XXX
+Jatketaan yhdistyksen Tor-nodejen pyörittämistä.
+
+##7. Yhteistyöverkostot
+
+###Kansallisesti
+
+Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Amnesty Internationalin, Ihmisoikeusliiton, Suomen PENin, Suomen standardoimisliiton ja Suomen Internet-yhdistyksen (ISOC Finland). Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Myös Open Knowledge Finlandin kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan datan avoimuuden edistämiseksi.
+
+###Kansainvälisesti
+
+Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU-tasolla. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on ICANNin GNSO:n (Generic Names Supporting Organization) Non-Commercial Stakeholder Groupin (NCSG) ja sen osastojen Non-Commercial Users' Constituencyn (NCUC) ja Not-for-Profit Organizations' Constituencyn (NPOC) jäsen.
+
+
+##8. Paikallistoiminta
+
+Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Eri puolilla Suomea on ollut paikallistoimintaa. Pyritään jatkamaan, tukemaan ja kehittämään toimintaa erityisesti Oulussa, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä ja Tampereella. Tapahtumiin on lainattavissa yhdistyksen materiaalipaketti.
+
+##9. Talous
+
+Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityslahjoitusten ja julkisen rahoituksen mahdollisuuksia selvitellään.
+
+Vuonna 2019 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua.
+
+9.1 Rahankeräys
+
+Uusi rahankeräyslaki, joka mahdollistaa pienkeräykset, tulee voimaan 1.3.2020. Järjestetään 0-2 pienkeräystä.
+
+##10. Ekskursiot
+
+Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.
+
+##11. Ville Oksasen muistopalkinto
+
+Perustetaan työryhmä Ville Oksasen muistopalkinnon toteuttamiseksi.
+
+##12. Tapahtumat
+
+Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Osallistutaan Euroopan tietosuojapäivään ja kansainväliseen Freedom not Fear -teemapäivään. Isoveli-palkinnot jaetaan. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea. 
+
+Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia tapahtumia järjestetään tarpeen ja kiinnostuksen mukaan, myös yhteistyössä muiden tahojen (esim. Suomen Internet-yhdistys, Open Knowledge Finland) kanssa.
+
+Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.
+
+##13 Koulutus
+
+###13.1 Oma koulutustoiminta
+
+Järjestetään yksin tai yhdessä muiden soveltuvien järjestöjen kanssa ainakin yksi koulutustapahtuma, tavoitteena saada lisää aktiivisia ihmisiä mukaan toimintaan. 
+
+###13.2 European Summer School on Internet Governance
+
+Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta hakea sponsorointia European Summer School on Internet Governanceen https://eurossig.eu/eurossig/. 

diff --git a/toimintasuunnitelma2020.mdwn b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
index 0bb8b54..2b0d59b 100644
--- a/toimintasuunnitelma2020.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2020.mdwn
@@ -3,3 +3,6 @@
 [[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2020]] - 
 [[Talousarvio|budjetti2020]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2019]]
+
+
+2020 rahankeräyslain muutoksen pitäisi tulla voimaan 1.3.2020, pienkeräykset sallituksi, toteutetaan 0-2 moista ensi vuonna? "Pienkeräyksen järjestämiseen ei tarvita rahankeräyslupaa, mutta siitä tulee tehdä ilmoitus poliisilaitokselle." ja "Pienkeräyksen tuotto saa olla korkeintaan 10 000 euroa ja se saa kestää enintään kolme kuukautta." Jos tulee kielto, voidaan taas valittaa.

diff --git a/hallitusehdokkaat2020.mdwn b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
index eee8ad5..bf407de 100644
--- a/hallitusehdokkaat2020.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2020.mdwn
@@ -5,3 +5,8 @@
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2019]]
 
 Nimi, taustaa, yms (muokkaus: valitse Edit -> Email, saat sähköpostiin muokkauslinkin)
+
+
+Tapani Tarvainen - Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
+
+Leena Romppainen - Effin hallituksessa 2007 alkaen, puheenjohtaja 2018, 2010-17 varapuheenjohtaja, 2018- puheenjohtaja. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, puheenjohtajaksi. Töissä IT-alalla Futurice Oy:ssä.

diff --git a/toimintakertomus2019.mdwn b/toimintakertomus2019.mdwn
index bfd5d68..e1535ea 100644
--- a/toimintakertomus2019.mdwn
+++ b/toimintakertomus2019.mdwn
@@ -61,6 +61,7 @@ Ahto Apajalahti toimi Effin edustajana OKM:N tekijänoikeuskirjetyöryhmässä,
 kohdistuvassa kirjevalvonnassa". Julkaisu sisältää Effin eriävän mielipiteen. 
 
 Tekijänoikeustyöpajat (direktiivin kansallinen toteutus)
+- Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen osallistuivat
 
 
 ## Tapahtumat kotimaassa
@@ -68,8 +69,8 @@ Tekijänoikeustyöpajat (direktiivin kansallinen toteutus)
 Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:
 
 11.-12.1.2019 Disobey (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja vapaaehtoisia, infotiski) 
-13.2.2018. Tietoyhteiskunta-akatemia (Leena Romppainen) 
-6.6.2018 Finnish Internet Forum, Helsinki (XXXXXElias Aarnio, Julf Helsingius, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+13.2.2019. Tietoyhteiskunta-akatemia (Leena Romppainen, Raoul Plommer) 
+6.6.2019 Finnish Internet Forum, Helsinki (Julf Helsingius, Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 
 
 ## Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta
@@ -81,10 +82,10 @@ Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (
 
 Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 
-6.-7.4. European Digital Rightsin (EDRi) vosikokous, Lontoo (Leena Romppainen) 
-11.-14.6. RightsCon, Tunisia (Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
-18.-20.6. European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG), Tbilisi (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
-25.-29.11. Internet Governance Forum, Berliini (XXXLeena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+6.-7.4.2019 European Digital Rightsin (EDRi) vosikokous, Lontoo (Leena Romppainen) 
+11.-14.6.2019 RightsCon, Tunisia (Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
+18.-20.6.2019 European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG), Haag (XXXDina Jalkanen, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+25.-29.11.2019 Internet Governance Forum, Berliini (XXXLeena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 
 
 ## Talous
@@ -95,7 +96,7 @@ Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Kannatustuotekaupan
 
 ## Kampanjat
 
-Effi osallistui vuoden lopussa julkaistuun Pelastakaa internet -kampanjointiin, jossa tuodaan esiin EU:n uuden tekijänoikeusdirektiivin ongelmia ja vastustetaan ongelmallisia kohtia. Kampanja sai hyvin näkyvyyttä mediassa, ja jatkuu myös vuonna 2019.
+Vuoden 2018 lopussa julkaistun Pelastakaa internet -sivuston käyttö jatkui. Sivustolla tuodaan esiin EU:n uuden tekijänoikeusdirektiivin ongelmia ja seurataan kansallista toteutusta.
 
 2019 otettiin käyttöön kolmas Tor-noodi Oulussa. XXX 
 

#effi:matrix.org alias Matrixissa
diff --git a/EffiRyhmat.mdwn b/EffiRyhmat.mdwn
index 5ecf5ac..f7f5c3d 100644
--- a/EffiRyhmat.mdwn
+++ b/EffiRyhmat.mdwn
@@ -8,11 +8,13 @@ IRC-kanava #effi on epävirallinen Effi-aiheinen kanava [IRCnet](https://fi.wiki
 
 ## Liittyminen Matrixin kautta
 
+tl;dr #effi näkyy Matrix-huoneena `#effi:matrix.org`.
+
 [Matrix](https://matrix.org/) on avoin protokolla reaaliaikaiseen viestintään. Matrixin yhteisö on toteuttanut integraatioita muihin viestintäverkkoihin. Näistä yksi on Matrixin ja IRCnetin välinen integraatio, minkä ansiosta Matrixin käyttäjä voi liittyä mille tahansa kanavalle IRCnetissä Matrix-asiakasohjelmastaan.
 
 Matrixia voi käyttää muun muassa [Riotilla](https://riot.im/app/), joka toimii nettiselaimessa sekä älypuhelimissa.
 
-IRCnetissä olevat kanavat löytyvät Matrixissa muodossa `#_ircnet_#kanavanNimi:irc.snt.utwente.nl`. Eli IRCnetin #effi löytyy Matrixista nimellä `#_ircnet_#effi:irc.snt.utwente.nl`.
+IRCnetissä olevat kanavat löytyvät Matrixissa muodossa `#_ircnet_#kanavanNimi:irc.snt.utwente.nl`. Eli IRCnetin #effi löytyy Matrixista nimellä `#_ircnet_#effi:irc.snt.utwente.nl`, jolla on helpommin muistettava alias `#effi:matrix.org`.
 
 # LinkedIn
 

Some-ryhmät
diff --git a/EffiRyhmat.mdwn b/EffiRyhmat.mdwn
index 1235681..5ecf5ac 100644
--- a/EffiRyhmat.mdwn
+++ b/EffiRyhmat.mdwn
@@ -4,7 +4,7 @@ Keskustelulista Effi ry:n jäsenille. [Lisätietoja kotisivuilla](https://effi.o
 
 # IRC
 
-IRC-kanava #effi on epävirallinen Effi-aiheinen kanava [IRCnet](https://fi.wikipedia.org/wiki/IRCnet)-nimisessä [IRC](https://fi.wikipedia.org/wiki/IRC)-verkossa.
+IRC-kanava #effi on epävirallinen Effi-aiheinen kanava [IRCnet](https://fi.wikipedia.org/wiki/IRCnet)-nimisessä [IRC](https://fi.wikipedia.org/wiki/IRC)-verkossa. Kanavalle voi liittyä vapaasti.
 
 ## Liittyminen Matrixin kautta
 
@@ -13,3 +13,11 @@ IRC-kanava #effi on epävirallinen Effi-aiheinen kanava [IRCnet](https://fi.wiki
 Matrixia voi käyttää muun muassa [Riotilla](https://riot.im/app/), joka toimii nettiselaimessa sekä älypuhelimissa.
 
 IRCnetissä olevat kanavat löytyvät Matrixissa muodossa `#_ircnet_#kanavanNimi:irc.snt.utwente.nl`. Eli IRCnetin #effi löytyy Matrixista nimellä `#_ircnet_#effi:irc.snt.utwente.nl`.
+
+# LinkedIn
+
+[Effin LinkedIn-ryhmä](https://www.linkedin.com/groups/143063/) 
+
+# Facebook
+
+[Effin Facebook-ryhmä](https://www.facebook.com/groups/electronicfrontierfinland/) on tarkoitettu asialliseen keskusteluun Effin alaan kuuluvista asioista.

Korjauksia muotoiluihin
diff --git a/EffiRyhmat.mdwn b/EffiRyhmat.mdwn
index 549f4c7..1235681 100644
--- a/EffiRyhmat.mdwn
+++ b/EffiRyhmat.mdwn
@@ -4,7 +4,7 @@ Keskustelulista Effi ry:n jäsenille. [Lisätietoja kotisivuilla](https://effi.o
 
 # IRC
 
-#effi on epävirallinen Effi-aiheinen kanava [IRCnet](https://fi.wikipedia.org/wiki/IRCnet)-nimisessä [IRC](https://fi.wikipedia.org/wiki/IRC)-verkossa.
+IRC-kanava #effi on epävirallinen Effi-aiheinen kanava [IRCnet](https://fi.wikipedia.org/wiki/IRCnet)-nimisessä [IRC](https://fi.wikipedia.org/wiki/IRC)-verkossa.
 
 ## Liittyminen Matrixin kautta
 
@@ -12,4 +12,4 @@ Keskustelulista Effi ry:n jäsenille. [Lisätietoja kotisivuilla](https://effi.o
 
 Matrixia voi käyttää muun muassa [Riotilla](https://riot.im/app/), joka toimii nettiselaimessa sekä älypuhelimissa.
 
-IRCnetissä olevat kanavat löytyvät Matrixissa muodossa #_ircnet_#kanavanNimi:irc.snt.utwente.nl. Eli IRCnetin #effi löytyy Matrixista nimellä #_ircnet_#effi:irc.snt.utwente.nl.
+IRCnetissä olevat kanavat löytyvät Matrixissa muodossa `#_ircnet_#kanavanNimi:irc.snt.utwente.nl`. Eli IRCnetin #effi löytyy Matrixista nimellä `#_ircnet_#effi:irc.snt.utwente.nl`.

Aktivistilista ja #effi
diff --git a/EffiRyhmat.mdwn b/EffiRyhmat.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..549f4c7
--- /dev/null
+++ b/EffiRyhmat.mdwn
@@ -0,0 +1,15 @@
+# Aktivistilista
+
+Keskustelulista Effi ry:n jäsenille. [Lisätietoja kotisivuilla](https://effi.org/yhdistys-aktivistit-lista/)
+
+# IRC
+
+#effi on epävirallinen Effi-aiheinen kanava [IRCnet](https://fi.wikipedia.org/wiki/IRCnet)-nimisessä [IRC](https://fi.wikipedia.org/wiki/IRC)-verkossa.
+
+## Liittyminen Matrixin kautta
+
+[Matrix](https://matrix.org/) on avoin protokolla reaaliaikaiseen viestintään. Matrixin yhteisö on toteuttanut integraatioita muihin viestintäverkkoihin. Näistä yksi on Matrixin ja IRCnetin välinen integraatio, minkä ansiosta Matrixin käyttäjä voi liittyä mille tahansa kanavalle IRCnetissä Matrix-asiakasohjelmastaan.
+
+Matrixia voi käyttää muun muassa [Riotilla](https://riot.im/app/), joka toimii nettiselaimessa sekä älypuhelimissa.
+
+IRCnetissä olevat kanavat löytyvät Matrixissa muodossa #_ircnet_#kanavanNimi:irc.snt.utwente.nl. Eli IRCnetin #effi löytyy Matrixista nimellä #_ircnet_#effi:irc.snt.utwente.nl.

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 5899a92..17ea6d6 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -16,6 +16,7 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
  * [[englanniksi]] - auta käännöstyössä tai kirjoita!
  * [[suomeksi]] - auta käännöstyössä! EDRi-gram yms.
  * [[terminologia]] - termiselityksiä yms.
+* [[Keskustelyryhmät ja yhteisöt|EffiRyhmat]]
 * [[linkkilista]] - linkkejä eri aiheista, tällä hetkellä tapetilla:
  * [[Ville Oksanen -palkinto|linkkilista/villeoksanenpalkinto]]
  * [[Ville Oksanen|linkkilista/villeoksanen]]

diff --git a/kevatkokous2020.mdwn b/kevatkokous2020.mdwn
index 5d2705c..a5b0c1c 100644
--- a/kevatkokous2020.mdwn
+++ b/kevatkokous2020.mdwn
@@ -7,7 +7,7 @@ Kevätkokous tarvitsee 1-n aktiivista ihmistä järjestävältä paikkakunnalta
 ## Aika ja paikka
 
 * Paikka: 
-* Aika: xx.xx.2019 klo xx:xx
+* Aika: xx.xx.2020 klo xx:xx
 * Kokouskutsu (linkki sivuille) 
 
 

diff --git a/toimintakertomus2019.mdwn b/toimintakertomus2019.mdwn
index ee0e6ea..bfd5d68 100644
--- a/toimintakertomus2019.mdwn
+++ b/toimintakertomus2019.mdwn
@@ -97,5 +97,5 @@ Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Kannatustuotekaupan
 
 Effi osallistui vuoden lopussa julkaistuun Pelastakaa internet -kampanjointiin, jossa tuodaan esiin EU:n uuden tekijänoikeusdirektiivin ongelmia ja vastustetaan ongelmallisia kohtia. Kampanja sai hyvin näkyvyyttä mediassa, ja jatkuu myös vuonna 2019.
 
-Syksyllä 2018 otettiin käyttöön toinen Tor-noodi. 
+2019 otettiin käyttöön kolmas Tor-noodi Oulussa. XXX 
 

diff --git a/toimintakertomus2019.mdwn b/toimintakertomus2019.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..ee0e6ea
--- /dev/null
+++ b/toimintakertomus2019.mdwn
@@ -0,0 +1,101 @@
+[[Kevätkokous|kevatkokous2020]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2019]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2020]]
+
+COPYPASTE VANHASTA, TÄYDENNETÄÄN VUODEN MITTAAN
+
+# Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintakertomus 2019
+## Yleistä
+
+Effi jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, kutsuina puhujiksi erilaisiin tapahtumiin ja lausuntopyyntöinä sekä lehdistön ja television laajana mielenkiintona. Myös useat yksityishenkilöt lähestyivät yhdistystä kysyen neuvoa Effin osaamisalaan liittyvissä asioissa.
+
+
+## Jäsenistö
+
+Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin xxxx. Jäsenkunta pysyi edelleen erittäin miesvoittoisena.
+
+## Päätöksenteko ja yleinen toiminta
+
+Hallitus piti vuoden aikana xx kokousta, lähinnä sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouksia oli xx.
+
+Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen (sihteeri) ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Kuisma Joentakanen, Mikko Kenttälä, Juha-Pekka Laesvuori, Juha Nurmi ja Sirpa Pöyhönen (rahastonhoitaja).
+
+Yhdistyksen palveluksessa osa-aikaisesti oli vuoden 2019 aikana lakiasiantuntija Riikka Mikkonen ja... xxxx.
+
+Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Jyväskylässä 11.5.2019.
+
+Syyskokous järjestettiin xx.xx.2019 Helsingissä.
+
+
+## Tiedotustoiminta
+
+XXXXX
+
+Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälineissä, erityisesti tiedustelulakien ja tekijänoikeusdirektiivin tiimoilta.
+
+Tiedotustoiminta vuonna 2018 oli hiljaista, lehdistötiedotteita ei juurikaan julkaistu. Web-uudistus on yhä myös kesken. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.
+
+
+
+## Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon
+
+Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. Tiedustelulait olivat odotetusti keskiössä kotimaassa, EU-tasolla puolestaan tekijänoikeusdirektiivin uudistus.
+
+Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja. Lisäksi Effin asiantuntijoita osallistui valiokuntien kokouksiin. Esimerkkejä valiokuntatyöstä:
+
+XXXXX
+
+
+Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2018-2020, vaikka tosiasiallisesti lautakunnan toiminta loppui GDPR:n voimaantuloon, viimeinen kokous oli toukokuussa 2018).
+
+Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.
+
+
+Effin edustajina valtiovarainministeriön henkilötunnuksen uudistamisen työryhmissä:
+
+* Kansainvälinen vertailu: Jukka S. Rannila 
+* Henkilön yksilöinnin tarpeet ja tulevaisuus: Tero Pihlaja 
+* Turvallisuus: Henrik Ingo 
+* Identiteetin hallinta: Leena Romppainen 
+* Vaikutusten arviointi: Tero Pihlaja 
+
+Ahto Apajalahti toimi Effin edustajana OKM:N tekijänoikeuskirjetyöryhmässä, jonka työn pohjalta vuonna 2018 ilmestyi OKM:n julkaisu "Hyvät käytännöt yksityishenkilöihin
+kohdistuvassa kirjevalvonnassa". Julkaisu sisältää Effin eriävän mielipiteen. 
+
+Tekijänoikeustyöpajat (direktiivin kansallinen toteutus)
+
+
+## Tapahtumat kotimaassa
+
+Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:
+
+11.-12.1.2019 Disobey (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja vapaaehtoisia, infotiski) 
+13.2.2018. Tietoyhteiskunta-akatemia (Leena Romppainen) 
+6.6.2018 Finnish Internet Forum, Helsinki (XXXXXElias Aarnio, Julf Helsingius, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+
+
+## Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta
+
+Kotimaassa Effi on Open Knowledge Finlandin jäsen.
+
+Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (EDRissä). Effi on ICANNin Non-commercial Users Constituencyn (NCUC) ja vuodesta 2017 myös Not-for-Profit Operational Concerns Constituencyn (NPOC) jäsen sekä My Data Globalin jäsen.
+
+
+Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
+
+6.-7.4. European Digital Rightsin (EDRi) vosikokous, Lontoo (Leena Romppainen) 
+11.-14.6. RightsCon, Tunisia (Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
+18.-20.6. European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG), Tbilisi (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+25.-29.11. Internet Governance Forum, Berliini (XXXLeena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+
+
+## Talous
+
+Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Kannatustuotekaupan myynti vilkastui uuden tuotteen myötä. Varsinaisen toiminnan kulujen jäätyä budjetoitua vähäisemmiksi tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.
+
+
+
+## Kampanjat
+
+Effi osallistui vuoden lopussa julkaistuun Pelastakaa internet -kampanjointiin, jossa tuodaan esiin EU:n uuden tekijänoikeusdirektiivin ongelmia ja vastustetaan ongelmallisia kohtia. Kampanja sai hyvin näkyvyyttä mediassa, ja jatkuu myös vuonna 2019.
+
+Syksyllä 2018 otettiin käyttöön toinen Tor-noodi. 
+

diff --git a/kevatkokous2020.mdwn b/kevatkokous2020.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..5d2705c
--- /dev/null
+++ b/kevatkokous2020.mdwn
@@ -0,0 +1,110 @@
+# Kevätkokous 
+
+Effin kevätkokous kiertää maata. Vuonna 2019 oltiin [Jyväskylässä](../kevatkokous2019), 2018 oltiin [Tampereella](../kevatkokous2018), vuonna 2017 oltiin [Turussa](../kevatkokous2017), vuonna 2016 oltiin [Vantaalla](../kevatkokous2016), vuonna 2015 [Helsingissä](../kevatkokous2015), 2014 oltiin [Oulussa](../kevatkokous2014), vuonna 2013 oltiin [Helsingissä](../kevatkokous2013), 2012 [Tampereella](../kevatkokous2012), 2011 [Jyväskylässä](../kevatkokous2011), vuonna 2010 [Turussa](../kevatkokous2010) ja vuonna 2009 [Oulussa](../kevatkokous2009).
+
+Kevätkokous tarvitsee 1-n aktiivista ihmistä järjestävältä paikkakunnalta -- jos haluat tehdä jotain kevätkokouksen eteen, ota yhteyttä hallitukseen, effi@effi.org.
+
+## Aika ja paikka
+
+* Paikka: 
+* Aika: xx.xx.2019 klo xx:xx
+* Kokouskutsu (linkki sivuille) 
+
+
+## Käsiteltävät asiat
+ * [[toimintakertomus 2019|toimintakertomus2019]]
+ * tilinpäätös ja tilikertomus
+ * tilintarkastajien lausunto
+ * tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
+
+## [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2020]]
+
+## Järjestelyt
+* Vastuuhenkilöt ja apujoukot
+ * N.N.
+ * N.N.
+ * ... (tervetuloa lisäämään itsesi tänne) ...
+
+## Tiedotus
+
+
+## Majapaikkoja
+* Eka majoitusoptio
+* Edullisia ryhmäoptioita, mitä?
+* Kotimajoitusta paikallisten Effi-kummien luona?
+
+
+## Liikenneyhteydet
+* Kimppakyytejä tmv.
+
+
+## Oheistoiminta
+* Kiinnostavia juttuja ym.
+
+## Muuta 
+
+On myös aika itse kunkin tirkistää sieluunsa ja kalenteriinsa ja tehdä
+hieman tilaa kumpaankin sille, että aktivoituu tekemään Effin eteen
+asioita. Tuntikin viikossa on jo iso juttu. Tällä wikisivulla
+on myös ehdotuksia tehtäviksi, jotka voi ottaa omakseen. 
+
+Lisätehtäviäkin saa ehdottomasti keksiä! Oletko valokuvaaja? Haluatko
+tehdä propagandapostereita? Oletko ohjelmoija? Haluatko tehdä
+vaalikoneen Effille? Osaatko käyttää Googlen webmaster-työkaluja?
+Haluatko selvittää missä ja mitä Effistä ja Effin aiheista puhutaan?
+Osaatko jotain muuta? Mitä? Keksi tapa hyödyntää sitä Effin asioiden
+edistämiseksi ja ehdota sitä postituslistalla, wikissä tai
+kokouksessa.
+
+
+## Edellisen kevätkokouksen oheistoiminta -- mikä kiinnostaa?
+
+* Koulutus Effin esittelemiseen esim. tapahtumissa, Leena Romppainen
+* PGP-avainten allekirjoitusta ?
+ * Järjestetäänkö allekirjoitustapahtuma?
+* Lobbauksen ABC,??
+* Työstetään lyhyitä "positiopapereita" Effin toimialueilta, N.N., ks. [[materiaaliworkshop]]
+* Työstetään Effin esittelymateriaalia, Leena Romppainen, ks. [[materiaaliworkshop]]
+* Effi-webmasterointi, ???? + Effin wikin käyttö
+
+## Oheisohjelma-aihioiden työstöä
+
+* Keskustelutilaisuus: Teema?
+ * alustaa N.N.
+ * muita hyviä alustajia/panelisteja?
+ * paikka: joku tunnettu ja saavutettava, että yleisö osaa paikalle, kirjaston sali?
+ * aika: lauantaina siten, että kadulla (vrt. katunäkyvyys alla) voidaan "heittää sisään"
+ * tiedotus: tapahtumatiedotuskanavat, lehtimainos?, suora kutsu lehdistölle, poliittisten järjestöjen kautta, eduskunnan tietoyhteiskuntaryhmän kautta
+* Ekskursio 
+* Katunäkyvyyttä? 
+ * Jokin Effi-teemainen yleisöön menevä kilpailu. Palkintoina Effi-tuotteita?
+  * Tehtävänä yhdistää sammakoita ja suita, joista sammakot ovat loikanneet. Voidaan toteuttaa joko toiminnallisena (heitetään "sammakoin" tuunattuja hernepusseja "suihin" eli ämpäreihin tjsp, joissa on pahvinaama) tai tietokilpailuna (ihan lapulla yhdistellään nimiä ja "sammakoita")
+* Koulutusta Effiläisille
+ * Tiskiläisenä toimiminen tapahtumissa
+ * Effi-perusesityksen pitäminen
+ * Radio/TV-esiintyminen
+ * Effi-webmasterointi
+ * Lobbauksen abc
+ * Wikin käyttö
+ * Muuta, mitä
+* Effin näkemyksen (ja/tai tavoitteen) toimialaan kuuluvista asiakysymyksistä tiivistävien "positiopaperien" työstäminen työpajoissa ja esittely kokoukselle/jäsenseminaarille
+* Esitysmateriaalien tuottaminen ajankohtaisista aiheista
+ * sähköiset kirjat (DRM, formaatit jne.)
+ * Lex Nokia, teletunnistetietojen tallentaminen
+ * video/sarjakuva/whatever käsikirjoituksia
+ * sähköisen äänestyksen ongelmat (ikuisuusaihe)
+* Esitysmateriaaleihinkin liittyen: valmiiden pohjien tekeminen lausunnoille, esitysmateriaaleille, lehdistötiedotteille, yms.
+* [[PGP-avainten_allekirjoitusta|pgp]] 
+
+
+## TODO
+Mitä *sinä* voit nyt tehdä hyvän Effi-viikonlopun eteen
+
+* Selvitä mitä muuta paikassa X tapahtuu tuona viikonloppuna.
+ * Hae sopivia kytköksiä meidän suunniteltuun ohjelmaan.
+ * Millaisia näkyvyydenhakumahdollisuuksia Effillä olisi tuona viikonloppuna?
+* Ilmoittaudu foliohattujatkojen organisaattoriksi
+* Ilmoittaudu keskustelutilaisuuden puheenjohtajaksi
+* Ilmoittaudu keskustelutilaisuuden tiedottajaksi, paljon olisi tehtävissä: tapahtumatiedotuskanavat, lehtimainos?, suora kutsu lehdistölle, poliittisten järjestöjen kautta, eduskunnan tietoyhteiskuntaryhmän kautta, paikallisten it-järjestöjen kautta
+* Ilmoittaudu katunäkyvyyden organisaattoriksi (vrt. oheistapahtumaideat) ja Effi-tiskin miehitykseen
+* Jonkin muun oheisohjelmanumeron koordinointivastuun ottaminen

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 6da2fb4..5899a92 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -42,9 +42,10 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
  * [Free Thursday](http://free-thursday.pieni.net//) Helsingissä joka kuukauden toinen torstai (saa levittää muuallekin)
  * Oulun paikallistoiminta. Olutilta säännöllisesti aina kuukauden viimeinen torstai ja lounas kuun puolivälin paikkeilla. Ajantasainen info [nettisivulla](http://www.effi.org/paikallistoiminta/oulu.html).
 * [[Tapahtumat]] (tulevat)
- * [[kevätkokous 2019|kevatkokous2019]], 11.5.2019 
  * [[syyskokous 2019|syyskokous2019]], xx.xx.2019
+ * [[kevätkokous 2020|kevatkokous2020]], xx.x.2020
 * Tapahtumat (menneet)
+ * [[kevätkokous 2019|kevatkokous2019]], 11.5.2019 
  * [Disobey 2019](https://disobey.fi/), 11.-12.1.2019 Helsinki
  * [Freedom online coalitionin vuosittainen konferenssi](https://www.freedomonlinecoalition.com/annual-conference/), 28.-30.11. Berliini
  * [[syyskokous 2018|syyskokous2018]], 24.11.2018

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 4a53265..a9e33be 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -1,4 +1,4 @@
-[[Kevätkokous|kevatkokous2019]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2018]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2018]]
+[[Kevätkokous|kevatkokous2019]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2018]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2019]]
 
 # Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintakertomus 2018
 ## Yleistä

diff --git a/hallitukset.mdwn b/hallitukset.mdwn
index 15b67cd..8d24a02 100644
--- a/hallitukset.mdwn
+++ b/hallitukset.mdwn
@@ -189,7 +189,7 @@ Effin hallitukset eri vuosina:
  - Raoul Plommer
  - Sirpa Pöyhönen
  - Leena Romppainen
- - Tapani Tarvainen.
+ - Tapani Tarvainen
 
 * 2018
  - Leena Romppainen (pj)

diff --git a/hallitukset.mdwn b/hallitukset.mdwn
index 614c422..15b67cd 100644
--- a/hallitukset.mdwn
+++ b/hallitukset.mdwn
@@ -1,4 +1,4 @@
-Effin hallitukset eri vuosina
+Effin hallitukset eri vuosina:
 
 * 2001 (5.9.2001-3.4.2002)
  - Mikko Välimäki (pj)
@@ -157,7 +157,7 @@ Effin hallitukset eri vuosina
  - Sirpa Pöyhönen
  - Leena Romppainen
  - Tapani Tarvainen
- - Mika Viitaniemi.
+ - Mika Viitaniemi
 
 * 2015
  - Timo Karjalainen (pj)

diff --git a/hallitukset.mdwn b/hallitukset.mdwn
index 7892c77..614c422 100644
--- a/hallitukset.mdwn
+++ b/hallitukset.mdwn
@@ -146,7 +146,7 @@ Effin hallitukset eri vuosina
  - Sirpa Pöyhönen
  - Leena Romppainen
  - Mikael Storsjö
- - Tapani Tarvainen.
+ - Tapani Tarvainen
 
 * 2014
  - Timo Karjalainen (pj)

diff --git a/hallitukset.mdwn b/hallitukset.mdwn
index d128fd4..7892c77 100644
--- a/hallitukset.mdwn
+++ b/hallitukset.mdwn
@@ -101,7 +101,7 @@ Effin hallitukset eri vuosina
  - Lars Wirzenius
  - Henrik Blåfield
  - Mika Kivilompolo
- - Jyri Luostarinen (tammi-marraskuu)
+ - Jyri Luostarinen (1.1.-15.11.)
 
 * 2010
  - Tapani Tarvainen (pj)

diff --git a/hallitukset.mdwn b/hallitukset.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..d128fd4
--- /dev/null
+++ b/hallitukset.mdwn
@@ -0,0 +1,225 @@
+Effin hallitukset eri vuosina
+
+* 2001 (5.9.2001-3.4.2002)
+ - Mikko Välimäki (pj)
+ - Ville Oksanen
+ - Juha Vesala
+ - Janne Lindqvist
+ - Herkko Hietanen
+ - Janne Rainvuori
+
+* 2002 (3.4.-31.12.2002)
+ - Mikko Välimäki (pj)
+ - Nuutti Gylling
+ - Herkko Hietanen
+ - Janne Lindqvist
+ - Ville Oksanen
+ - Kai Puolamäki
+ - Janne Rainvuori
+
+* 2003
+ - Mikko Välimäki (pj)
+ - Ville Oksanen
+ - Kai Puolamäki
+ - Herkko Hietanen
+ - Janne Lindqvist
+ - Mikko Rauhala
+ - Otso Kivekäs
+ - Juho Heikkilä
+ - Len Merikanto
+
+* 2004
+ - Ville Oksanen (pj)
+ - Lynoure Rajamäki
+ - Juho Heikkilä
+ - Kai Puolamäki
+ - Mikko Hänninen
+ - Herkko Hietanen
+ - Janne Lindqvist
+ - Mikko Välimäki
+ - Tapani Tarvainen
+
+* 2005
+ - Ville Oksanen (pj)
+ - Kai Puolamäki
+ - Tapani Tarvainen
+ - Charlotta Heikinaro
+ - Kimmo R M Hovi
+ - Vili Lehdonvirta
+ - Jukka Huhta
+ - Herkko Hietanen
+ - Jussi Halli
+ - Teemu Välimäki
+
+* 2006
+ - Tapani Tarvainen (pj)
+ - Ville Oksanen 
+ - Charlotta Heikinaro 
+ - Teemu Välimäki 
+ - Jukka Ruotsalainen
+ - Vili Lehdonvirta 
+ - Juho Lindman 
+ - Jukka Huhta 
+ - Markus Minkkinen 
+ - Jussi Aikala 
+ - Herkko Hietanen
+
+* 2007
+ - Tapani Tarvainen (pj)
+ - Ville Oksanen
+ - Charlotta Heikinaro
+ - Teemu Välimäki
+ - Jukka Ruotsalainen
+ - Juho Lindman
+ - Herkko Hietanen
+ - Leena Romppainen
+ - Mikael Storsjö
+ - Tero Tilus
+ - Jukka Huhta
+
+* 2008
+ - Tapani Tarvainen (pj)
+ - Juho Lindman
+ - Ville Oksanen
+ - Leena Romppainen
+ - Jukka Ruotsalainen
+ - Mikael Storsjö
+ - Jyri Luostarinen
+ - Tero Tilus
+ - Timo Karjalainen
+ - Henrik Blåfield
+ - Virpi Kauko
+
+* 2009
+ - Tapani Tarvainen (pj)
+ - Ville Oksanen
+ - Leena Romppainen
+ - Tero Tilus
+ - Juho Lindman
+ - Virpi Kauko
+ - Mikael Storsjö
+ - Lars Wirzenius
+ - Henrik Blåfield
+ - Mika Kivilompolo
+ - Jyri Luostarinen (tammi-marraskuu)
+
+* 2010
+ - Tapani Tarvainen (pj)
+ - Mikko Rauhala
+ - Timo Karjalainen
+ - Virpi Kauko
+ - Leena Romppainen
+ - Ville Oksanen
+ - Juho Lindman
+ - Markku Räsänen
+ - Mika Kivilompolo
+ - Sirpa Pöyhönen
+
+* 2011
+ - Timo Karjalainen (pj)
+ - Kari Asikainen
+ - Virpi Kauko
+ - Juho Lindman
+ - Joonas Mäkinen
+ - Ville Oksanen
+ - Sirpa Pöyhönen
+ - Leena Romppainen
+ - Mikael Storsjö
+ - Tapani Tarvainen
+
+* 2012
+ - Timo Karjalainen (pj)
+ - Leena Romppainen
+ - Tapani Tarvainen
+ - Virpi Kauko
+ - Ville Oksanen
+ - Sirpa Pöyhönen
+ - Joonas Mäkinen
+ - Mikko Kenttälä
+
+* 2013
+ - Timo Karjalainen (pj)
+ - Virpi Kauko
+ - Mikko Kenttälä
+ - Joonas Mäkinen
+ - Ville Oksanen
+ - Sirpa Pöyhönen
+ - Leena Romppainen
+ - Mikael Storsjö
+ - Tapani Tarvainen.
+
+* 2014
+ - Timo Karjalainen (pj)
+ - Kristo Helasvuo
+ - Mikko Kenttälä
+ - Elina Kurikka
+ - Ville Oksanen (1.1.-23.11.)
+ - Sirpa Pöyhönen
+ - Leena Romppainen
+ - Tapani Tarvainen
+ - Mika Viitaniemi.
+
+* 2015
+ - Timo Karjalainen (pj)
+ - Kristo Helasvuo (1.1.-1.2.)
+ - Mikko Kenttälä
+ - Raoul Plommer
+ - Sirpa Pöyhönen
+ - Leena Romppainen
+ - Tapani Tarvainen
+ - Lars Wirzenius
+
+* 2016
+ - Timo Karjalainen (pj)
+ - Ahto Apajalahti
+ - Mikko Kenttälä
+ - Elina Kurikka
+ - Joonas Mäkinen
+ - Raoul Plommer
+ - Sirpa Pöyhönen
+ - Leena Romppainen
+ - Tapani Tarvainen
+
+* 2017
+ - Timo Karjalainen (pj)
+ - Elias Aarnio
+ - Ahto Apajalahti
+ - Mikko Kenttälä
+ - Elina Kurikka
+ - Raoul Plommer
+ - Sirpa Pöyhönen
+ - Leena Romppainen
+ - Tapani Tarvainen.
+ 
+* 2018

(Diff truncated)
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index c54420a..6da2fb4 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -185,6 +185,8 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
 * [[Webcasting]] (mitä huomioitava jos halutaan kuvata tapahtumia)
 * [[neuvoja_effi-toimintaan|neuvoja]]
 * [[sääntömuutostarpeita|saantomuutos]]
+* Historiaa
+ [[hallitukset]]
 
 
 Huom.: tässä ollut uutislista on selkeyden vuoksi siirretty erilliselle sivulle

Lopullinen pöytäkirja
diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index 49021d3..b175508 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -1,5 +1,6 @@
 [[Kevätkokous|kevatkokous2019]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2018]] - Tilinpäätös - Pöytäkirja
 
+LOPULLINEN, EI SAA ENÄÄ MUOKATA
 
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n kevätkokous 2019
 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index c5d8384..49021d3 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -63,5 +63,5 @@ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:06.
 Olemme tarkastaneet ja oikeaksi todenneet pöytäkirjan.
 
 
-N.N. ja N.N. 
+Antti Louko ja Heikki Paajanen 
 Päiväys

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index ecc8c94..c5d8384 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -38,19 +38,26 @@ Leena Romppainen esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen.
 ## Tilinpäätös ja tilikertomus
 Sirpa Pöyhönen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen.
 
+
+
 ## Toiminnantarkastajien lausunto
+
 Käsiteltiin toiminnantarkastajien lausunto.
 
 ## Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
-Esitys: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
 
+Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi Tero Tilus.
 
-## Muut asiat
+Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
+
+Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.
 
+## Muut asiat
 
+Ei muita asioita.
 
 ## Kokouksen päättäminen
-Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.
+Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:06.
 
 
 Olemme tarkastaneet ja oikeaksi todenneet pöytäkirjan.

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index a1bb472..ecc8c94 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -36,7 +36,7 @@ Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestyks
 Leena Romppainen esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen.
 
 ## Tilinpäätös ja tilikertomus
-N.N. esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen.
+Sirpa Pöyhönen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen.
 
 ## Toiminnantarkastajien lausunto
 Käsiteltiin toiminnantarkastajien lausunto.

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index f88011d..a1bb472 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -24,7 +24,7 @@ Leena Romppainen avasi kokouksen kello 14:04.
 
 ## Kokouksen järjestäytyminen
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
-Ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Paajanen ja Antti Louko. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.
+Ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Louko ja Heikki Paajanen. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.
 
 ## Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 83d0a76..4a53265 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -85,7 +85,7 @@ Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (
 Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 
 12.-14.4. European Digital Rightsin (EDRi) 15-vuotisjulat ja vuosikokous, Bryssel (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
-16.-18.5. RightsCon (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
+16.-18.5. RightsCon, Toronto (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
 4.-6.6. European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG), Tbilisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 11.-13.11. Internet Governance Forum, Pariisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 29.10.-16.11. ITU Plenipotentiary Conference 2018 (Dina Jalkanen) 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index be88745..f88011d 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -1,4 +1,4 @@
-[[Kevätkokous|kevatkokous2019]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2018]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2018]]
+[[Kevätkokous|kevatkokous2019]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2018]] - Tilinpäätös - Pöytäkirja
 
 
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n kevätkokous 2019

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index cf25199..be88745 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -20,25 +20,20 @@ Tero Tilus
 
 
 ## Kokouksen avaus
-
 Leena Romppainen avasi kokouksen kello 14:04.
 
 ## Kokouksen järjestäytyminen
-
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
 Ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Paajanen ja Antti Louko. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.
 
 ## Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
-
 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 
 ## Kokouksen työjärjestys
-
 Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
 ## Toimintakertomus
-
-Hallitus esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen.
+Leena Romppainen esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen.
 
 ## Tilinpäätös ja tilikertomus
 N.N. esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen.
@@ -47,7 +42,6 @@ N.N. esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen.
 Käsiteltiin toiminnantarkastajien lausunto.
 
 ## Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
-
 Esitys: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
 
 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index 235f754..cf25199 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -1,7 +1,7 @@
 [[Kevätkokous|kevatkokous2019]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2018]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2018]]
 
 
-#Effi ry:n kevätkokous 2019
+#Electronic Frontier Finland - Effi ry:n kevätkokous 2019
 
 11.5.2019 kello 13.00, ravintola Harmooni, Hannikaisenkatu 39, Jyväskylä
 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index 33d23f8..235f754 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -1,12 +1,6 @@
 [[Kevätkokous|kevatkokous2019]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2018]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2018]]
 
 
-POHJA
-
-Muistettava miettiä:
-* Jos Tor-rahoitusta, lisäbudjetti?
-
-
 #Effi ry:n kevätkokous 2019
 
 11.5.2019 kello 13.00, ravintola Harmooni, Hannikaisenkatu 39, Jyväskylä

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index ddf3cc5..33d23f8 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -13,15 +13,15 @@ Muistettava miettiä:
 
 Läsnä
 
-Elias Aarnio
-Kuisma Joentakanen
-Timo Karjalainen
-Tuomas Kärki
-Antti Louko
-Heikki Paajanen
-Sirpa Pöyhönen
-Leena Romppainen
-Tapani Tarvainen
+Elias Aarnio,
+Kuisma Joentakanen,
+Timo Karjalainen,
+Tuomas Kärki,
+Antti Louko,
+Heikki Paajanen,
+Sirpa Pöyhönen,
+Leena Romppainen,
+Tapani Tarvainen,
 Tero Tilus
 
 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index 861c826..ddf3cc5 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -39,9 +39,11 @@ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjal
 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 
 ## Kokouksen työjärjestys
+
 Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
 ## Toimintakertomus
+
 Hallitus esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen.
 
 ## Tilinpäätös ja tilikertomus

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index ad79f3d..861c826 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -30,10 +30,12 @@ Tero Tilus
 Leena Romppainen avasi kokouksen kello 14:04.
 
 ## Kokouksen järjestäytyminen
-Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja sihteeriksi N.N.
-Ääntenlaskijoiksi valittiin N.N. ja N.N.. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.
+
+Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
+Ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Paajanen ja Antti Louko. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.
 
 ## Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
+
 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 
 ## Kokouksen työjärjestys

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index 4f3d11b..ad79f3d 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -26,7 +26,8 @@ Tero Tilus
 
 
 ## Kokouksen avaus
-N.N. avasi kokouksen kello xx:xx.
+
+Leena Romppainen avasi kokouksen kello 14:04.
 
 ## Kokouksen järjestäytyminen
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja sihteeriksi N.N.

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
index c11196c..4f3d11b 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2019.mdwn
@@ -9,7 +9,20 @@ Muistettava miettiä:
 
 #Effi ry:n kevätkokous 2019
 
-xx.xx2019 kello xx.00 paikassa...
+11.5.2019 kello 13.00, ravintola Harmooni, Hannikaisenkatu 39, Jyväskylä
+
+Läsnä
+
+Elias Aarnio
+Kuisma Joentakanen
+Timo Karjalainen
+Tuomas Kärki
+Antti Louko
+Heikki Paajanen
+Sirpa Pöyhönen
+Leena Romppainen
+Tapani Tarvainen
+Tero Tilus
 
 
 ## Kokouksen avaus

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 2e6130d..83d0a76 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -1,3 +1,5 @@
+[[Kevätkokous|kevatkokous2019]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2018]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2018]]
+
 # Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintakertomus 2018
 ## Yleistä
 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 6d6693d..2e6130d 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -1,11 +1,3 @@
-LUONNOS VANHAN POHJALTA, TÄYDENNELLÄÄN SITÄ MUKAA KUN JOTAIN TAPAHTUU
-TAPAHTUMAOSALLISTUMISIA JA LAUSUNTOJA VOISI LISÄILLÄ KOKO AJAN VUODEN MITTAAN
-
-COPYPASTE VANHASTA ELI KAIKKI TSEKATTAVA -- JOTAIN JO FIKSAILTU -- MIELELLÄÄN LISÄTÄÄN TAPAHTUMIA, LAUSUNTOJA, VALIOKUNTAVIERAILUJA JNE. KOKO AJAN
-- uudet Tor-nodet?
-- toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman yhteydet :-) http://wiki.effi.org/toimintasuunnitelma2018/
-
-
 # Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintakertomus 2018
 ## Yleistä
 
@@ -44,13 +36,13 @@ Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin
 
 Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja. Lisäksi Effin asiantuntijoita osallistui valiokuntien kokouksiin. Esimerkkejä valiokuntatyöstä:
 
+* Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.03.2018 - HE 159/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
+* Tarkastusvaliokunta - 13.2.2018 - HE 199/2017, HE 202/2017, HE 203/2017 tiedustelulakipaketista 
+* Lakivaliokunta 5.4. - HE 9/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi 
+* Puolustusvaliokunta 6.4. - HE 199/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, HE 202/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi, HE 203/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 * Puolustusvaliokunta 17.4. - HE 13/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
 henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen
 liittyviksi laeiksi  
-* Puolustusvaliokunta 6.4. - HE 199/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, HE 202/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi, HE 203/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
-* Lakivaliokunta 5.4. - HE 9/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi 
-* Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.03.2018 - HE 159/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
-* Tarkastusvaliokunta - 13.2.2018 - HE 199/2017, HE 202/2017, HE 203/2017 tiedustelulakipaketista 
 
 
 Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2018-2020, vaikka tosiasiallisesti lautakunnan toiminta loppui GDPR:n voimaantuloon, viimeinen kokous oli toukokuussa 2018).

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index de3b8b0..6d6693d 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -31,9 +31,11 @@ Syyskokous järjestettiin 24.11.2018 Helsingissä.
 
 ## Tiedotustoiminta
 
+
+Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälineissä, erityisesti tiedustelulakien ja tekijänoikeusdirektiivin tiimoilta.
+
 Tiedotustoiminta vuonna 2018 oli hiljaista, lehdistötiedotteita ei juurikaan julkaistu. Web-uudistus on yhä myös kesken. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.
 
-Tämän lisäksi Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälineissä.
 
 
 ## Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon
@@ -72,10 +74,10 @@ kohdistuvassa kirjevalvonnassa". Julkaisu sisältää Effin eriävän mielipitee
 
 Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:
 
-9.3.2018 Tietosuojavaltuutetun juhlaseminaari (Elias Aarnio ja Tapani Tarvainen) 
 12.-13.1.2018 Disobey (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja vapaaehtoisia, infotiski) 
 3.2.2018 Assembly Winter (Leena Romppainen, infotiski) 
 15.2.2018. Tietoyhteiskunta-akatemia (Leena Romppainen) 
+9.3.2018 Tietosuojavaltuutetun juhlaseminaari (Elias Aarnio ja Tapani Tarvainen) 
 26.4.2018 Finnish Internet Forum, Helsinki (Elias Aarnio, Julf Helsingius, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 
 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 860d88c..de3b8b0 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -22,6 +22,8 @@ Hallitus piti vuoden aikana 9 kokousta, lähinnä sähköpostilistallaan. Fyysis
 
 Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen (sihteeri) ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Ahto Apajalahti, Henrik Ingo, Mikko Kenttälä, Juha Nurmi, Raoul Plommer ja Sirpa Pöyhönen (rahastonhoitaja). Tiina Ison toimi hallituksessa 1.1.-4.2.2018.
 
+Yhdistyksen palveluksessa osa-aikaisesti oli vuoden 2018 aikana lakiasiantuntija Riikka Mikkonen.
+
 Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Tampereella 6.5.2018.
 
 Syyskokous järjestettiin 24.11.2018 Helsingissä.

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 2615660..860d88c 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -55,6 +55,7 @@ Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jä
 
 
 Effin edustajina valtiovarainministeriön henkilötunnuksen uudistamisen työryhmissä:
+
 * Kansainvälinen vertailu: Jukka S. Rannila 
 * Henkilön yksilöinnin tarpeet ja tulevaisuus: Tero Pihlaja 
 * Turvallisuus: Henrik Ingo 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 2b0f9d3..2615660 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -55,11 +55,11 @@ Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jä
 
 
 Effin edustajina valtiovarainministeriön henkilötunnuksen uudistamisen työryhmissä:
-* Kansainvälinen vertailu: Jukka S. Rannila
-* Henkilön yksilöinnin tarpeet ja tulevaisuus: Tero Pihlaja
-* Turvallisuus: Henrik Ingo
-* Identiteetin hallinta: Leena Romppainen
-* Vaikutusten arviointi: Tero Pihlaja
+* Kansainvälinen vertailu: Jukka S. Rannila 
+* Henkilön yksilöinnin tarpeet ja tulevaisuus: Tero Pihlaja 
+* Turvallisuus: Henrik Ingo 
+* Identiteetin hallinta: Leena Romppainen 
+* Vaikutusten arviointi: Tero Pihlaja 
 
 Ahto Apajalahti toimi Effin edustajana OKM:N tekijänoikeuskirjetyöryhmässä, jonka työn pohjalta vuonna 2018 ilmestyi OKM:n julkaisu "Hyvät käytännöt yksityishenkilöihin
 kohdistuvassa kirjevalvonnassa". Julkaisu sisältää Effin eriävän mielipiteen. 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 8d8a0db..2b0f9d3 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -86,10 +86,10 @@ Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (
 Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 
 12.-14.4. European Digital Rightsin (EDRi) 15-vuotisjulat ja vuosikokous, Bryssel (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
-16.-18.5. RightsCon (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
-4.-6.6. European Dialogue on Internet Governance, Tbilisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+16.-18.5. RightsCon (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
+4.-6.6. European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG), Tbilisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 11.-13.11. Internet Governance Forum, Pariisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
-29.10.-16.11. ITU Plenipotentiary Conference 2018 (Dina Jalkanen)
+29.10.-16.11. ITU Plenipotentiary Conference 2018 (Dina Jalkanen) 
 28.-30.11. Annual Freedom Online Coalition Conference, Berlin (Tapani Tarvainen)
 
 
@@ -99,9 +99,9 @@ Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Kannatustuotekaupan
 
 
 
-
 ## Kampanjat
 
 Effi osallistui vuoden lopussa julkaistuun Pelastakaa internet -kampanjointiin, jossa tuodaan esiin EU:n uuden tekijänoikeusdirektiivin ongelmia ja vastustetaan ongelmallisia kohtia. Kampanja sai hyvin näkyvyyttä mediassa, ja jatkuu myös vuonna 2019.
 
+Syksyllä 2018 otettiin käyttöön toinen Tor-noodi. 
 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 11dab66..8d8a0db 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -46,7 +46,7 @@ liittyviksi laeiksi
 * Puolustusvaliokunta 6.4. - HE 199/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, HE 202/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi, HE 203/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 * Lakivaliokunta 5.4. - HE 9/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi 
 * Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.03.2018 - HE 159/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
-* Tarkastusvaliokunta - 13.2.2018 - HE 199/2017, HE 202/2017, HE 203/2017 
+* Tarkastusvaliokunta - 13.2.2018 - HE 199/2017, HE 202/2017, HE 203/2017 tiedustelulakipaketista 
 
 
 Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2018-2020, vaikka tosiasiallisesti lautakunnan toiminta loppui GDPR:n voimaantuloon, viimeinen kokous oli toukokuussa 2018).
@@ -69,10 +69,11 @@ kohdistuvassa kirjevalvonnassa". Julkaisu sisältää Effin eriävän mielipitee
 
 Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:
 
-12.-13.1.2018. Disobey (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja vapaaehtoisia, infotiski) 
+9.3.2018 Tietosuojavaltuutetun juhlaseminaari (Elias Aarnio ja Tapani Tarvainen) 
+12.-13.1.2018 Disobey (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja vapaaehtoisia, infotiski) 
 3.2.2018 Assembly Winter (Leena Romppainen, infotiski) 
 15.2.2018. Tietoyhteiskunta-akatemia (Leena Romppainen) 
-26.4. Finnish Internet Forum, Helsinki (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+26.4.2018 Finnish Internet Forum, Helsinki (Elias Aarnio, Julf Helsingius, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 
 
 ## Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index b5f834c..11dab66 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -45,7 +45,7 @@ henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen
 liittyviksi laeiksi  
 * Puolustusvaliokunta 6.4. - HE 199/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, HE 202/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi, HE 203/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 * Lakivaliokunta 5.4. - HE 9/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi 
-* Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.03.2018 - HE 159/2017 
+* Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.03.2018 - HE 159/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 * Tarkastusvaliokunta - 13.2.2018 - HE 199/2017, HE 202/2017, HE 203/2017 
 
 
@@ -54,8 +54,6 @@ Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsen
 Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.
 
 
-Effi osallistui Finnish Internet Forumin suunnitteluun.
-
 Effin edustajina valtiovarainministeriön henkilötunnuksen uudistamisen työryhmissä:
 * Kansainvälinen vertailu: Jukka S. Rannila
 * Henkilön yksilöinnin tarpeet ja tulevaisuus: Tero Pihlaja

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 6318caa..b5f834c 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -40,18 +40,13 @@ Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin
 
 Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja. Lisäksi Effin asiantuntijoita osallistui valiokuntien kokouksiin. Esimerkkejä valiokuntatyöstä:
 
-Puolustusvaliokunta 17.4. - HE 13/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
+* Puolustusvaliokunta 17.4. - HE 13/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
 henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen
 liittyviksi laeiksi  
-
-Puolustusvaliokunta 6.4. - HE 199/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, HE 202/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi, HE 203/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
-
-Lakivaliokunta 5.4. - HE 9/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi 
-
-Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.03.2018 - HE 159/2017 
-
-Tarkastusvaliokunta - 13.2.2018 - HE 199/2017, HE 202/2017, HE 203/2017 
-
+* Puolustusvaliokunta 6.4. - HE 199/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, HE 202/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi, HE 203/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
+* Lakivaliokunta 5.4. - HE 9/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi 
+* Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.03.2018 - HE 159/2017 
+* Tarkastusvaliokunta - 13.2.2018 - HE 199/2017, HE 202/2017, HE 203/2017 
 
 
 Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2018-2020, vaikka tosiasiallisesti lautakunnan toiminta loppui GDPR:n voimaantuloon, viimeinen kokous oli toukokuussa 2018).

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index b3eeea3..6318caa 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -44,10 +44,9 @@ Puolustusvaliokunta 17.4. - HE 13/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
 henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen
 liittyviksi laeiksi  
 
-Puolustusvaliokunta 6.4. - HE 199/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, HE 202/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi, HE 203/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnale laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
+Puolustusvaliokunta 6.4. - HE 199/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, HE 202/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi, HE 203/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
-Lakivaliokunta 5.4. - HE 9/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä 
-tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi 
+Lakivaliokunta 5.4. - HE 9/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi 
 
 Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.03.2018 - HE 159/2017 
 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 8bb55ca..b3eeea3 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -38,7 +38,7 @@ Tämän lisäksi Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälin
 
 Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. Tiedustelulait olivat odotetusti keskiössä kotimaassa, EU-tasolla puolestaan tekijänoikeusdirektiivin uudistus.
 
-Effi antoi eduskunnan valiokunnille runsaasti lausuntoja. Lisäksi Effin asiantuntijoita osallistui valiokuntien kokouksiin. Esimerkkejä valiokuntatyöstä:
+Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja. Lisäksi Effin asiantuntijoita osallistui valiokuntien kokouksiin. Esimerkkejä valiokuntatyöstä:
 
 Puolustusvaliokunta 17.4. - HE 13/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
 henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen
@@ -54,9 +54,8 @@ Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.03.2018 - HE 159/2017
 Tarkastusvaliokunta - 13.2.2018 - HE 199/2017, HE 202/2017, HE 203/2017 
 
 
-Effi antoi valiokunnille runsaasti lausuntoja.
 
-Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2018-2020, vaikka tosiasiallisesti lautakunnan toiminta loppui GDPR:n voimaantuloon, viimeinen kokous oli toukokuussa 2018)
+Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2018-2020, vaikka tosiasiallisesti lautakunnan toiminta loppui GDPR:n voimaantuloon, viimeinen kokous oli toukokuussa 2018).
 
 Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.
 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 1e43c26..8bb55ca 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -38,7 +38,7 @@ Tämän lisäksi Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälin
 
 Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. Tiedustelulait olivat odotetusti keskiössä kotimaassa, EU-tasolla puolestaan tekijänoikeusdirektiivin uudistus.
 
-Effi antoi eduskunnan valiokunnille runsaasti lausuntoja. Lisäksi Effin asiantuntijoita kutsuttiin ja osallstui valiokuntiin. Esimerkkejä valiokuntatyöstä:
+Effi antoi eduskunnan valiokunnille runsaasti lausuntoja. Lisäksi Effin asiantuntijoita osallistui valiokuntien kokouksiin. Esimerkkejä valiokuntatyöstä:
 
 Puolustusvaliokunta 17.4. - HE 13/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
 henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen
@@ -54,12 +54,7 @@ Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.03.2018 - HE 159/2017
 Tarkastusvaliokunta - 13.2.2018 - HE 199/2017, HE 202/2017, HE 203/2017 
 
 
-Effi antoi mm. seuraavat lausunnot: XXXX tarkista onko kaikki
-https://effi.org/julkaisut/lausunnot/
-
-Effin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tiedustelulakipaketista (02.03.2018)
-
-Effin lausunto OKM:lle tekijänoikeusdirektiivistä (10.12.2018)
+Effi antoi valiokunnille runsaasti lausuntoja.
 
 Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2018-2020, vaikka tosiasiallisesti lautakunnan toiminta loppui GDPR:n voimaantuloon, viimeinen kokous oli toukokuussa 2018)
 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index 373e9cd..1e43c26 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -20,7 +20,7 @@ Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin 1600. Jäs
 
 Hallitus piti vuoden aikana 9 kokousta, lähinnä sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouksia oli 1.
 
-Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen (sihteeri) ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Ahto Apajalahti, Henrik Ingo, Mikko Kenttälä, Juha Nurmi, Raoul Plommer ja Sirpa Pöyhönen (rahastonhoitaja). Tiina Ison toimi hallituksessa 1.1.-4.2.2018
+Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen (sihteeri) ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Ahto Apajalahti, Henrik Ingo, Mikko Kenttälä, Juha Nurmi, Raoul Plommer ja Sirpa Pöyhönen (rahastonhoitaja). Tiina Ison toimi hallituksessa 1.1.-4.2.2018.
 
 Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Tampereella 6.5.2018.
 
@@ -38,7 +38,7 @@ Tämän lisäksi Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälin
 
 Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. Tiedustelulait olivat odotetusti keskiössä kotimaassa, EU-tasolla puolestaan tekijänoikeusdirektiivin uudistus.
 
-xxx valiokuntavierailuista XX nosto, mm.
+Effi antoi eduskunnan valiokunnille runsaasti lausuntoja. Lisäksi Effin asiantuntijoita kutsuttiin ja osallstui valiokuntiin. Esimerkkejä valiokuntatyöstä:
 
 Puolustusvaliokunta 17.4. - HE 13/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
 henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index f29b8d1..373e9cd 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -14,26 +14,25 @@ Effi jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyh
 
 ## Jäsenistö
 
-Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin xxxx. Jäsenkunta pysyi edelleen erittäin miesvoittoisena.
+Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin 1600. Jäsenkunta pysyi edelleen erittäin miesvoittoisena.
 
 ## Päätöksenteko ja yleinen toiminta
 
 Hallitus piti vuoden aikana 9 kokousta, lähinnä sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouksia oli 1.
 
-Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Ahto Apajalahti, Henrik Ingo, Mikko Kenttälä, Juha Nurmi, Raoul Plommer ja Sirpa Pöyhönen (sihteeri, rahastonhoitaja). Tiina Ison toimi hallituksessa 1.1.-4.2.2018
+Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen (sihteeri) ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Ahto Apajalahti, Henrik Ingo, Mikko Kenttälä, Juha Nurmi, Raoul Plommer ja Sirpa Pöyhönen (rahastonhoitaja). Tiina Ison toimi hallituksessa 1.1.-4.2.2018
 
-Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Tampereella 6.5.2017.
+Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Tampereella 6.5.2018.
 
 Syyskokous järjestettiin 24.11.2018 Helsingissä.
 
 
 ## Tiedotustoiminta
 
-Lehdistötiedotteita Effi julkaisi XX kappaletta ja Effin blogissa ilmestyi vuoden aikana XX artikkelia. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.
+Tiedotustoiminta vuonna 2018 oli hiljaista, lehdistötiedotteita ei juurikaan julkaistu. Web-uudistus on yhä myös kesken. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.
 
 Tämän lisäksi Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälineissä.
 
-Pitkään käynnissä ollut web-sivujen uudistus XXX saatiinko ihan maaliin vuoden 2018 aikana? EI SAATU
 
 ## Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon
 

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 9980aad..c54420a 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -1,4 +1,4 @@
-Tämä on Effi r.y.:n käyttöön tehty wiki. Saa käyttää Effin tarkoitusperien edistämiseen, päivittämällä alla olevaa
+Tämä on Effi r.y.:n käyttöön tehty wiki. Sitä saa käyttää Effin tarkoitusperien edistämiseen, päivittämällä alla olevaa
 linkkilistaa ja/tai kirjoittamalla/muokkaamalla uusia dokumentteja muilla sivuilla.
 Lisätietoa Effin aktivistilistalta.
 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index fcb1fa1..f29b8d1 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -2,7 +2,7 @@ LUONNOS VANHAN POHJALTA, TÄYDENNELLÄÄN SITÄ MUKAA KUN JOTAIN TAPAHTUU
 TAPAHTUMAOSALLISTUMISIA JA LAUSUNTOJA VOISI LISÄILLÄ KOKO AJAN VUODEN MITTAAN
 
 COPYPASTE VANHASTA ELI KAIKKI TSEKATTAVA -- JOTAIN JO FIKSAILTU -- MIELELLÄÄN LISÄTÄÄN TAPAHTUMIA, LAUSUNTOJA, VALIOKUNTAVIERAILUJA JNE. KOKO AJAN
-- uudet Tor-nodet
+- uudet Tor-nodet?
 - toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman yhteydet :-) http://wiki.effi.org/toimintasuunnitelma2018/
 
 
@@ -94,7 +94,7 @@ Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:
 
 Kotimaassa Effi on Open Knowledge Finlandin jäsen.
 
-Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (EDRissä). Effi on ICANNin Non-commercial Users Constituencyn (NCUC) ja vuodesta 2017 myös Not-for-Profit Operational Concerns Constituencyn (NPOC) jäsen.
+Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (EDRissä). Effi on ICANNin Non-commercial Users Constituencyn (NCUC) ja vuodesta 2017 myös Not-for-Profit Operational Concerns Constituencyn (NPOC) jäsen. Vuonna 2018 Effi liittyi My Data Globalin jäseneksi.
 
 
 Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
@@ -103,6 +103,7 @@ Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 16.-18.5. RightsCon (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen) 
 4.-6.6. European Dialogue on Internet Governance, Tbilisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 11.-13.11. Internet Governance Forum, Pariisi (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
+29.10.-16.11. ITU Plenipotentiary Conference 2018 (Dina Jalkanen)
 28.-30.11. Annual Freedom Online Coalition Conference, Berlin (Tapani Tarvainen)
 
 

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index b577e97..fcb1fa1 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -14,7 +14,7 @@ Effi jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyh
 
 ## Jäsenistö
 
-Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin xxxx. Jäsenkunta pysyi edelleen hyvin miesvoittoisena.
+Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin xxxx. Jäsenkunta pysyi edelleen erittäin miesvoittoisena.
 
 ## Päätöksenteko ja yleinen toiminta
 
@@ -26,8 +26,6 @@ Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Tampereella 6.5.2017.
 
 Syyskokous järjestettiin 24.11.2018 Helsingissä.
 
-Paikallistapaamisia järjestettiin säännöllisesti Oulussa. Tapaamisia pidettiin myös Vantaalla. 
-XX Pidettiinkö paikallistapaamisia missään vai oliko hiljaiselovuosi?
 
 ## Tiedotustoiminta
 
@@ -64,17 +62,22 @@ Effin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tiedustelulakipaketista (02.03.2018)
 
 Effin lausunto OKM:lle tekijänoikeusdirektiivistä (10.12.2018)
 
-
 Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2018-2020, vaikka tosiasiallisesti lautakunnan toiminta loppui GDPR:n voimaantuloon, viimeinen kokous oli toukokuussa 2018)
 
 Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.
 
-Effi osallistui Finnish Internet Forumin suunnitteluun.
 
-xxx hetu-ryhmät, mmh, varmaan jäi aika vähälle
+Effi osallistui Finnish Internet Forumin suunnitteluun.
 
-Ahto Apajalahti toimi Effin edustajana tekijänoikeuskirjetyöryhmässä. XXXX virallinen nimi?
+Effin edustajina valtiovarainministeriön henkilötunnuksen uudistamisen työryhmissä:
+* Kansainvälinen vertailu: Jukka S. Rannila
+* Henkilön yksilöinnin tarpeet ja tulevaisuus: Tero Pihlaja
+* Turvallisuus: Henrik Ingo
+* Identiteetin hallinta: Leena Romppainen
+* Vaikutusten arviointi: Tero Pihlaja
 
+Ahto Apajalahti toimi Effin edustajana OKM:N tekijänoikeuskirjetyöryhmässä, jonka työn pohjalta vuonna 2018 ilmestyi OKM:n julkaisu "Hyvät käytännöt yksityishenkilöihin
+kohdistuvassa kirjevalvonnassa". Julkaisu sisältää Effin eriävän mielipiteen. 
 
 
 ## Tapahtumat kotimaassa
@@ -84,14 +87,12 @@ Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:
 12.-13.1.2018. Disobey (Raoul Plommer, Leena Romppainen ja vapaaehtoisia, infotiski) 
 3.2.2018 Assembly Winter (Leena Romppainen, infotiski) 
 15.2.2018. Tietoyhteiskunta-akatemia (Leena Romppainen) 
-26.4. Finnish Internet Forum, Helsinki (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen -- OLIKO MUITA XX) 
-xx.-xx.8. Assembly, Helsinki (Leena Romppainen) 
-xx.xx.-xx.xx. MyData (Raoul Plommer) XX
+26.4. Finnish Internet Forum, Helsinki (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen) 
 
 
 ## Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta
 
-Kotimaassa Effi on Open Knowledge Finlandin jäsen. XX 
+Kotimaassa Effi on Open Knowledge Finlandin jäsen.
 
 Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (EDRissä). Effi on ICANNin Non-commercial Users Constituencyn (NCUC) ja vuodesta 2017 myös Not-for-Profit Operational Concerns Constituencyn (NPOC) jäsen.
 
@@ -107,11 +108,9 @@ Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 
 ## Talous
 
-XXX VANHAA Vuonna 2014 päätettyjen jäsenmaksuluokkien käyttöönotto lisäsi jäsenmaksukertymää selvästi. Työntekijät....
+Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Kannatustuotekaupan myynti vilkastui uuden tuotteen myötä. Varsinaisen toiminnan kulujen jäätyä budjetoitua vähäisemmiksi tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.
 
-Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Kannatustuotekaupan tuotto jäi pieneksi hiljaisen myynnin vuoksi. Varsinaisen toiminnan kulujen jäätyä budjetoitua vähäisemmiksi tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.
 
-xx mitään uutta rahankeräyspuolella
 
 
 ## Kampanjat

diff --git a/toimintakertomus2018.mdwn b/toimintakertomus2018.mdwn
index c95019f..b577e97 100644
--- a/toimintakertomus2018.mdwn
+++ b/toimintakertomus2018.mdwn
@@ -65,7 +65,7 @@ Effin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tiedustelulakipaketista (02.03.2018)
 Effin lausunto OKM:lle tekijänoikeusdirektiivistä (10.12.2018)
 
 
-Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2015-2017). JATKOIKO?
+Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2018-2020, vaikka tosiasiallisesti lautakunnan toiminta loppui GDPR:n voimaantuloon, viimeinen kokous oli toukokuussa 2018)
 
 Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.
 

This reverts commit 5e1ab438c1249a3a2bdf93bd3add461076159b1b
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index df72bfc..9980aad 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -1,5 +1,193 @@
-A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison between Field Engineer’s approaching Network Maintenance, and the burgeoning shared or gig economy.
-The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
-In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully.
+Tämä on Effi r.y.:n käyttöön tehty wiki. Saa käyttää Effin tarkoitusperien edistämiseen, päivittämällä alla olevaa
+linkkilistaa ja/tai kirjoittamalla/muokkaamalla uusia dokumentteja muilla sivuilla.
+Lisätietoa Effin aktivistilistalta.
 
-https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians
+Huomaa, että tähän wikiin kirjoitettu teksti, joka ei ole osa ikiwiki-ohjelmistoa, voidaan julkaista 
+[Public Domain -lisenssillä](http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/deed.fi)
+- jos et hyväksy tätä tekijänoikeudestasi luopumista, älä kirjoita wikiin.
+
+Jos haluat kokeilla wikin muokkausta, kokeile sitä [[sandbox]]-sivulla.
+Teknisestä ylläpidosta mutta ei sisällöstä vastaa [Branchable](http://www.branchable.com/).
+
+Tällä palvelimella olevia sivuja:
+
+
+* Tehtävää:
+ * [[englanniksi]] - auta käännöstyössä tai kirjoita!
+ * [[suomeksi]] - auta käännöstyössä! EDRi-gram yms.
+ * [[terminologia]] - termiselityksiä yms.
+* [[linkkilista]] - linkkejä eri aiheista, tällä hetkellä tapetilla:
+ * [[Ville Oksanen -palkinto|linkkilista/villeoksanenpalkinto]]
+ * [[Ville Oksanen|linkkilista/villeoksanen]]
+ * [[Wikileaks|linkkilista/wikileaks]]
+ * [[ACTA|linkkilista/acta]]
+ * [[FRA|linkkilista/FRA]]
+ * [[PakkokeinolakiMediassa]]
+ * [[SensuurilakiMediassa]]
+ * [[Sähköisen_äänestyksen_pilottiprojekti|linkkilista/aanestyspilotti]]
+ * [[Lex_Nokia|linkkilista/lexnokia]]
+ * [[Yksityisyydensuojarikkomukset|linkkilista/yksityisyys]]
+ * [[Nettivinkkikantelu]]
+ * [[Tekijänoikeuslaki|linkkilista/tekoik]]
+* [[MitenSensuurilakiaLobattiin]] - väitteitä, joilla sensuurilakia on lobattu ja puolusteltu
+* [[SahkoaanestysFaq]] - Sähköäänestys-FAQ
+* [[LexNokiaFAQ]] - Lex Nokia -FAQ
+* [[Elokuvasensuuri]] - Lakiesitys kuvaohjelmien luokittelusta, lausunto
+* [[Viharikokset]] - Ns. viharikoksiin liittyvää aineistoa
+* [[Hallitusohjelma]] - Effin tavoitteita puolueiden ohjelmiin
+* [[Hallitusohjelma2]]
+* [[Sähkökirja-FAQ|sahkokirjaFAQ]]
+* [[Yhdistyksen toiminta]]
+* [[Tapahtumat]] (useita kertoja vuodessa)
+ * [Free Thursday](http://free-thursday.pieni.net//) Helsingissä joka kuukauden toinen torstai (saa levittää muuallekin)
+ * Oulun paikallistoiminta. Olutilta säännöllisesti aina kuukauden viimeinen torstai ja lounas kuun puolivälin paikkeilla. Ajantasainen info [nettisivulla](http://www.effi.org/paikallistoiminta/oulu.html).
+* [[Tapahtumat]] (tulevat)
+ * [[kevätkokous 2019|kevatkokous2019]], 11.5.2019 
+ * [[syyskokous 2019|syyskokous2019]], xx.xx.2019
+* Tapahtumat (menneet)
+ * [Disobey 2019](https://disobey.fi/), 11.-12.1.2019 Helsinki
+ * [Freedom online coalitionin vuosittainen konferenssi](https://www.freedomonlinecoalition.com/annual-conference/), 28.-30.11. Berliini
+ * [[syyskokous 2018|syyskokous2018]], 24.11.2018
+ * [Internet Governance Forum](http://intgovforum.org/), 12.-14.2018 Pariisi
+ * ICANNin syyskokous 2018 Barcelonassa 20.-26.10.2018
+ * ICANNin kesäkokous 2018 Panamassa 25.-28.6.2018
+ * [EuroDIG 2018](http://www.eurodig.org/) 5.-6.6. Tbilisi, Georgia
+ * RightsCon, 16.-18.5. Toronto
+ * [[kevätkokous 2018|kevatkokous2018]], 6.5.2018 Tampere
+ * EDRi GA, 14.-15.4.2018 Bryssel
+ * ICANNin kevätkokous 2018 Puerto Ricossa 9.-16.3.2018
+ * [[ylimääräinen kokous 2018|ylimaarainenkokous2018]], 4.2. Helsinki
+ * Disobey, Helsinki 12.-13.1.2018
+ * Internet Governance Forum, Geneve 18.-21.12.2017
+ * [[syyskokous 2017|syyskokous2017]], 2.12.2017 Helsinki
+ * [EuroDIG 2017](http://www.eurodig.org/) 9.-10.6.2017 Tallinna
+ * [[kevätkokous 2017|kevatkokous2017]], 21.5.2017 Turku
+ * Internet Governance Forum, Meksiko 2016
+ * [EuroDIG 2016](http://www.eurodig.org/) Bryssel 9.-10.2016
+ * [[syyskokous 2016|syyskokous2016]], 15.10.2016 Hämeenlinna
+ * [[kevätkokous 2016|kevatkokous2016]]
+ * Effi-tapaaminen, Helsinki, 16.1.2016
+ * [[syyskokous 2015|syyskokous2015]], Tampere, 13.12.2015
+ * [Internet Governance Forum](http://www.intgovforum.org/cms/), Brasilia 10-13.11.2015
+ * [Vectorama](http://vectorama.info/), Oulu 4.-7.6.2015
+ * [EuroDIG](http://www.eurodig.org/eurodig-2015/), Bulgaria 4-5.6.2015
+ * [[kevätkokous 2015|kevatkokous2015]], Helsinki, 23.5.2015
+ * Isovelipalkintojen jako 31.1.2015
+ * [[syyskokous 2014|syyskokous2014]], Helsinki, 13.12.2014
+ * [ITU Plenipotentiary Conference Etelä-Koreassa](http://www.itu.int/en/plenipotentiary/) 20.10.-7.11.2014
+ * ICANNin syyskokous 2014 Los Angelesissa
+ * [Internet Governance Forum](http://intgovforum.org/cms/igf-2014), Istanbul 2-5.9.2014
+ * [ICANNin kesäkokous Lontoossa](http://london50.icann.org) 22-26.6.2014
+ * [EuroDIG Berliinissä](http://eurodig.org) 12-13.6.2014
+ * [Computers, Freedom and Privacy](http://www.cfp.org/2014/wiki/index.php/CFP_2014), Warrenton, Virginia 8-10.6.2014
+ * [[kevätkokous 2014|kevatkokous2014]], Oulu, 7.6.2014
+ * [Stockholm Internet Forum](http://www.stockholminternetforum.se/), Tukholma 27-28.5.2014
+ * [Finnish Internet Forum](http://www.internetforum.fi), Helsinki 26.5.2014
+ * [Global Multistakeholder Meeting on the Future on Internet Governance](http://netmundial.br/), São Paulo 23-24.4.2014
+ * [ICANNin kevätkokous Singaporessa](http://singapore49.icann.org) 23-27.3.2014
+ * [30C3: 30th Chaos Communication Congress](https://events.ccc.de/congress/2013/wiki/Main_Page) 27.-30.12.2013
+ * [ICANNin syyskokous Buenos Airesissa](http://buenosaires48.icann.org) 17-21.11.2013
+ * Isoveli-palkinnot 9.11.2013
+ * [[syyskokous 2013|syyskokous2013]] 9.11.2013
+ * [Internet Governance Forum Indonesiassa 21-25.10.2013](http://www.intgovforum.org/cms/igf-2013)
+ * [FSCONS syksyllä 2013](https://fscons.org/) 8.-10.11.2013
+ * Freedom Not Fear 27-30.9.2013 Brysselissä
+ * [EuroSSIG Meissnissä, Saksassa 4-10.8.2013](http://www.euro-ssig.eu)
+ * [Assembly Summer 1-4.8.2013](http://www.assembly.org/)
+ * [ICANNin kesäkokous Durbanissa 14-18.7.2013](http://durban47.icann.org/)
+ * [Computers, Freedom and Privacy Washington DC:ssä 25-26.6.2013](http://www.cfp.org/2013/wiki/index.php/Main_Page)
+ * [[kevätkokous 2.6.2013|kevatkokous2013]]
+ * [EuroDig Lissabonissa 20-21.6.2013](http://www.eurodig.org)
+ * [Stockholm Internet Forum 22-23.5.2013](http://www.stockholminternetforum.se)
+ * [Finnish Internet Forum 25.4.2013](http://internetforum.fi)
+ * [ICANNin kevätkokous Pekingissä 7-11.4.2013](http://beijing46.icann.org/)
+ * [EDRin General Assembly Brysselissä 2-3.3.2013](http://www.edri.org)
+ * [WSIS+10 konferenssi Pariisissa 25-27.2.2013](http://www.unesco.org/wsis2013)
+ * [Assembly Winter 22-24.2.2013](http://www.assembly.org/)
+ * Euroopan tietosuojapäivä 28.1.2013
+ * ICANN GNSO Intercessional meeting Los Angelesissa 29-30.1.2013
+ * [[syyskokous 2012|syyskokous2012]]
+ * [Internet Governance Forum](http://www.intgovforum.org/cms/2013-igfbaku), Baku, Azerbaidzan 6-9.11.2012
+ * Software Freedom Day (syyskuun 3. lauantai) 
+ * Assembly Summer elokuu
+ * [[kevätkokous 2012|kevatkokous2012]] 
+ * [Finnish Internet Forum](http://www.internetforum.fi/) 25.4.2012
+ * Tietoturvapäivä 7.2.2012
+ * Euroopan tietosuojapäivä 28.1.2012
+ * [Assembly Winter](http://assembly.org/) ehkä infotiski 
+ * [[syyskokous 2011|syyskokous2011]]
+ * [Free Society Conference and Nordic Summit, Göteborg](http://fscons.org/) 11.-13.11.2011 [[EDRi & EuroDIG social event]]
+ * [Alternative Party](http://altparty.org/), 21.-23.10.2011
+ * [Finnish Internet Forum](http://www.internetforum.fi/) 18.-19.10.
+ * [Internet Governance Forum](http://www.intgovforum.org/cms/2011-igf-nairobi), Nairobi, Kenia 27.-30.9.2011
+ * [Effin 10-vuotispäivä 11.9.](http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/isovelipalkitut2011.html)
+ * Isoveligaala ja -palkintojenjako 2011, 10-vuotisjuhlan yhteydessä
+ * Freedom Not Fear, 10-vuotisjuhlan yhteydessä jos 11.9.(toimintaviikko 10.-17.9.)
+ * [Assembly](http://assembly.org/) infotiski 
+ * [Kirjastopäivät 2011](http://www.kirjastopaivat.fi/) 8.-10.6. & kirjastomessut 8.-9.6. Oulussa. Messuilla myös Effin oma tiski.
+ * [[kevätkokous 2011|kevatkokous2011]] Jyväskylässä 14.-15.5.
+ * [Euroopan tietosuojapäivä](http://dpd.eun.org/) 28.1.2011
+ * [[syyskokous 2010|syyskokous2010]], 11.12.2010
+ * Helsingin kirjamessut, 28.-31.10.2010
+ * [Alternative Party](http://altparty.org/), 22.-24.10.2010
+ * Turun kirjamessut 1.-3.10.2010
+ * Software Freedom Day 18.9.2010
+ * [Internet Governance Forum](http://www.intgovforum.org/cms/2010-igf-vilnius), Vilna, Liettua 14-17.9.2010
+ * Freedom Not Fear 11.9.2010
+ * Järjestömessut yliopistolla ja jäsentapaaminen Oulussa 8.9.2010
+ * Assembly Summer, 5.-8. elokuuta 2010
+ * [[kevätkokous 2010|kevatkokous2010]] ja oheistapahtumia 15.-16. toukokuuta, Turussa 
+ * Isoveligaala ja -palkintojenjako 19.2.2010
+ * Tietoturvapäivä 9.2.2010
+ * Assembly Winter 22.-24.1.2010, Helsinki, Kaapelitehdas
+ * [Euroopan tietosuojapäivä](http://dpd.eun.org/) 28.1.2010
+ * [[syyskokous_2009|syyskokous2009]]
+ * [Alternative Party](http://altparty.org/), 23.-25.10.2009
+ * Helsingin kirjamessut, 22.-25.10.2009
+ * Turun kirjamessut 2.-4.10.2009
+ * Software Freedom Day (syyskuun 3. lauantai) 19.9.2009
+ * Freedom Not Fear 12.9.2009 [Kansainvälinen sivusto](http://freedomnotfear2009.org/)
+ * [[Assembly_Summer_2009]] , Helsinki, 6.-9.8.2009
+ * ACTA-seminaari eduskunnan tietoyhteiskuntaryhmän kanssa 9.6.2009
+ * Assembly Winter, Tampere 20-22.2.2009
+ * Tietoturvapäivä 10.2.2009
+ * [Data Protection Day](http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/data_protection/Data_Protection_Day_default.asp) 28.1.2009, tietosuojavuoden 2009 I teemapäivä
+ * [[kevatkokous2009]], Oulu, 2.-3.5. 
+ * [[kevatkokous2008]] - kevätkokoukseen 2008 liittyviä asioita
+ * [[syyskokous2008]] - syyskokoukseen 2008 liittyviä asioita
+ * [[Kirjamessut_2008|Tapahtumat/Kirjamessut08]]
+ * [[Alt.Party_2008|Tapahtumat/AltParty08]]
+ * [[Assembly_2008|Tapahtumat/Assembly08]]
+ * [[Assembly_Winter_2008|Tapahtumat/AssemblyWinter08]]
+ * [[AOP_2008|Tapahtumat/AOP08]]
+* [[Tapahtumat]] (ideoita/suunnitelmia)
+ * excuja, mahdollisia kohteita
+   * eduskunta
+   * opetusministeriö
+   * kansallisarkisto
+   * kansalliskirjasto (erityisesti verkkoarkisto)
+   * HSL, mitä tietoja matkakorteista kerätään?
+ * videoiltoja
+ * seminaareja (vink, jos löytyy eläkkeellä olevia hyviä puhujia, usein paremmin aikaa)
+   * tekijänoikeudet
+    * kirjailijat - fiktio, fakta, runot, lastenkirjat...
+    * kääntäjät
+    * "raskas" musiikki (klassinen, taidemusiikki)
+    * kustantajat/julkaisijat
+  * oikeuslaitos
+    * puolustus
+    * syyttäjä
+    * tuomari
+    * lautamies
+    * lainsäädäntö
+  * Sähköinen omaisuus vakuutusten näkökulmasta
+* [[Paikkoja]] (edullisia ja/tai hyviksi havaittuja)
+* [[Webcasting]] (mitä huomioitava jos halutaan kuvata tapahtumia)
+* [[neuvoja_effi-toimintaan|neuvoja]]
+* [[sääntömuutostarpeita|saantomuutos]]
+
+
+Huom.: tässä ollut uutislista on selkeyden vuoksi siirretty erilliselle sivulle
+[[SensuurilakiMediassa]]. HTML-sivuja voi muuntaa tämän Wikin ymmärtämään

(Diff truncated)
This reverts commit 693f563f03ceaa58c0c3f9e4983015baeecc17bd
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 9169f04..df72bfc 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -1,9 +1,5 @@
-Cisco Video Network Specialist:
+A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison between Field Engineer’s approaching Network Maintenance, and the burgeoning shared or gig economy.
+The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
+In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully.
 
-A Cisco Video Network Specialist operates video networks, sets up new users, and installs video endpoints. The individual installs, operates, and supports networked video solutions and deploys and enhances the elements and advantages of the Cisco video environments.
-
-Specialists have to configure voice device, support video, and telephony applications, and fix issues related to them. They will administer all the network’s operations and identify and troubleshoot networking problems of a very technical nature, prepare new processes, coordinate hardware installations and network software, and suggest ways of boosting the network infrastructure.
-
-[[Freelance Cisco Video Network Specialists>https://www.fieldengineer.com/skills/cisco-video-network-specialist]] also process and compress digital audio and video for DVDs and digital distribution platforms.
-
-Technicians should be able to communicate technical information lucidly to non-technical team members. They will need to have excellent verbal and written communication skills.
+https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians

This reverts commit dc67c3ff3eec1da7fd4b89be0e8e866dc97466e4
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index a4f3135..9169f04 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -1,7 +1,9 @@
-A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison between Field Engineer’s approaching Network Maintenance, and the burgeoning shared or gig economy.
+Cisco Video Network Specialist:
 
-The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
-In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
+A Cisco Video Network Specialist operates video networks, sets up new users, and installs video endpoints. The individual installs, operates, and supports networked video solutions and deploys and enhances the elements and advantages of the Cisco video environments.
 
-[[Telecom postions>https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians]]
+Specialists have to configure voice device, support video, and telephony applications, and fix issues related to them. They will administer all the network’s operations and identify and troubleshoot networking problems of a very technical nature, prepare new processes, coordinate hardware installations and network software, and suggest ways of boosting the network infrastructure.
 
+[[Freelance Cisco Video Network Specialists>https://www.fieldengineer.com/skills/cisco-video-network-specialist]] also process and compress digital audio and video for DVDs and digital distribution platforms.
+
+Technicians should be able to communicate technical information lucidly to non-technical team members. They will need to have excellent verbal and written communication skills.

This reverts commit 746e10e2e02172ac966651a437948ce39edf3518
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index e21b38c..a4f3135 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,4 +3,5 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>
+[[Telecom postions>https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians]]
+

This reverts commit 5bc0a506e4f2d6d032616205617c36de99b7d580
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 257cafb..e21b38c 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,4 +3,4 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-<a href="https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>
+<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>

This reverts commit 09e203d7fff456009e81b7d2c7028dc705db457d
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index e21b38c..257cafb 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,4 +3,4 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>
+<a href="https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>

This reverts commit 5bc0a506e4f2d6d032616205617c36de99b7d580
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 257cafb..e21b38c 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,4 +3,4 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-<a href="https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>
+<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>

This reverts commit 09e203d7fff456009e81b7d2c7028dc705db457d
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index e21b38c..257cafb 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,4 +3,4 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>
+<a href="https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>

This reverts commit 5bc0a506e4f2d6d032616205617c36de99b7d580
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 257cafb..e21b38c 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,4 +3,4 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-<a href="https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>
+<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>

This reverts commit 09e203d7fff456009e81b7d2c7028dc705db457d
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index e21b38c..257cafb 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,4 +3,4 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>
+<a href="https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>

This reverts commit 5bc0a506e4f2d6d032616205617c36de99b7d580
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 257cafb..e21b38c 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,4 +3,4 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-<a href="https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>
+<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>

This reverts commit 09e203d7fff456009e81b7d2c7028dc705db457d
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index e21b38c..257cafb 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,4 +3,4 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>
+<a href="https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>

This reverts commit 5bc0a506e4f2d6d032616205617c36de99b7d580
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 257cafb..e21b38c 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,4 +3,4 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-<a href="https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>
+<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>

This reverts commit 09e203d7fff456009e81b7d2c7028dc705db457d
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index e21b38c..257cafb 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,4 +3,4 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>
+<a href="https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>

This reverts commit 5bc0a506e4f2d6d032616205617c36de99b7d580
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 257cafb..e21b38c 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,4 +3,4 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-<a href="https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>
+<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index e21b38c..257cafb 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,4 +3,4 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>
+<a href="https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index a4f3135..e21b38c 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -3,5 +3,4 @@ A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison
 The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
 In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-[[Telecom postions>https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians]]
-
+<a href=https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians">Telecom postions</a>

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 9169f04..a4f3135 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -1,9 +1,7 @@
-Cisco Video Network Specialist:
+A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison between Field Engineer’s approaching Network Maintenance, and the burgeoning shared or gig economy.
 
-A Cisco Video Network Specialist operates video networks, sets up new users, and installs video endpoints. The individual installs, operates, and supports networked video solutions and deploys and enhances the elements and advantages of the Cisco video environments.
+The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
+In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully
 
-Specialists have to configure voice device, support video, and telephony applications, and fix issues related to them. They will administer all the network’s operations and identify and troubleshoot networking problems of a very technical nature, prepare new processes, coordinate hardware installations and network software, and suggest ways of boosting the network infrastructure.
+[[Telecom postions>https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians]]
 
-[[Freelance Cisco Video Network Specialists>https://www.fieldengineer.com/skills/cisco-video-network-specialist]] also process and compress digital audio and video for DVDs and digital distribution platforms.
-
-Technicians should be able to communicate technical information lucidly to non-technical team members. They will need to have excellent verbal and written communication skills.

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index df72bfc..9169f04 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -1,5 +1,9 @@
-A new white paper from the analyst team at Light Reading has drawn a comparison between Field Engineer’s approaching Network Maintenance, and the burgeoning shared or gig economy.
-The team has highlighted the way that some of the most popular shared economy platforms serve to be a bridge between the supply and demand side of a particular marketplace. These app-based platforms successfully match people looking for a service with multiple potential suppliers of that service. The apps do more than provide the names – they are full of the required relevant detail as well as reviews posted by previous buyers of the service.
-In fact, the most rewarding of these shared economy apps remove any need for a ‘buyer beware’ style warning. The app makes it obvious what the service will be, how much it cost, who will deliver it, their qualifications to provide it and their track record of having done so successfully.
+Cisco Video Network Specialist:
 
-https://www.fieldengineer.com/blogs/how-can-fieldengineer-revolutionise-the-way-you-hire-it-telecom-technicians
+A Cisco Video Network Specialist operates video networks, sets up new users, and installs video endpoints. The individual installs, operates, and supports networked video solutions and deploys and enhances the elements and advantages of the Cisco video environments.
+
+Specialists have to configure voice device, support video, and telephony applications, and fix issues related to them. They will administer all the network’s operations and identify and troubleshoot networking problems of a very technical nature, prepare new processes, coordinate hardware installations and network software, and suggest ways of boosting the network infrastructure.
+
+[[Freelance Cisco Video Network Specialists>https://www.fieldengineer.com/skills/cisco-video-network-specialist]] also process and compress digital audio and video for DVDs and digital distribution platforms.
+
+Technicians should be able to communicate technical information lucidly to non-technical team members. They will need to have excellent verbal and written communication skills.