Syyskokouksen yhteydessä 27.11.2011 pidetyn workshop-keskustelun muistiinpanoja

0. Terminologiasta yleisesti: rojaltivapaat standardit

"Standardi" voi olla patenttien rasittama, yhden vendorin tekele. Parempi puhua rojaltivapaista standardeista, jolloin standardi on mahdollista toteuttaa vapaalla softalla.

1. Avustushakemus tekijänoikeusinfopaketin koostamiseksi ja levittämiseksi

Taustaa: Opetusministeriöllä on tarjolla haettavaksi hankerahoitusta tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseksi.

Haettavissa korkeintaan: n. 30 ke (?)

Mitä tehtäisiin:

 • Yleisesti kansalaisille suunnatun Sisältöpaketin luominen, jossa helppotajuisesti:
  • kuvataan lainsäädännön nykytila
  • tutustutaan vaihtoehtoisiin lisensointimalleihin
  • ja niiden käyttämiseen verkkojulkaisemisessa Ostettuna konsulttityönä esim. á 70 €/h -> 100h = 7000€, printtijakelu 2 k€, muu tarvittava 1 k€

= 10 K€

 • Rakennetaan edelläolevasta 2 X 45 minuutin oppituntikokonaisuudet ala, ylä ja lukiokäyttöön. Ostettuna konsulttityönä esim. á 70 €/h -> 40h = 2.800€

= 3K€

 • Valtakunnallisen konferenssin järjestäminen, jossa yhtenä elementtinä lukiolle suunnatun kilpailun tulosten julkaiseminen, jossa wikipedia ja lukiolaisten liitto yhteistyöpartnerina?
  • Jonkin olemassaolevan tapahtuman kylkeen (esim. Educa-messut, opettajien tapahtumat)
  • Tilavuokra, järjestelyt, mainonta Opettaja-lehdessä ym., palkinnot

= 10K€

yht. 23 k€

Mahdollisia yhteistyökumppaneita:

 • Lukiolaisten liitto(?)
 • SIY(?) (Suomen Internet-Yhdistys = ISOC Finland)
 • Wikipedia(?)
 • Kirjastoihmiset
 • Opettajat (yliopistojen opettajankoulutus, OAJ)

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

 • hanketta koskeva suunnitelma
 • erittely hankkeen kustannuksista ja tuloista ja arvio ajoittumisesta neljännesvuositarkkuudella
 • "muut tarvittavat"

Hakemuksen täyttäminen:

 • Työryhmä kokoontuu 27.11. klo 18-20 ravintola Vltavassa

2. EuroDIG 2012, kesäkuussa Tukholmassa, ohjelma- ja teemaehdotusten deadline marraskuun loppu

 • Etherpad-muistio: http://muistio.tieke.fi/NubaPydgvU

 • Digitaaliset jokamiehenoikeudet -- olisi erityisesti pohjoismainen teema

  • Avoimen WLANin käyttöoikeus
  • Net neutrality
  • Creative Commons
 • Leena vastaa hakemuksen tekemisestä, hallitus tukee

3. Vaalikone presidentinvaaleihin

 • Kysymysten laadintaan Etherpad täällä: http://muistio.tieke.fi/2QEHQToNXR

 • Ei varsinaista konetta, kootaan ehdokkaiden vastauksia Effin kysymyksiin.

 • Lähestytään ehdokkaita monella rintamalla (maili, puhelin, vaalitilaisuudet) jotta saadaan vastaukset.

 • Oma hanke, ei yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa (tähän hätään).

 • Yleisellä tasolla yhteistyötä harkittaessa huomionarvoista yhteistyökumppanin imagon "leimaavuus", ei niinkään kumppanin toiminnan aihepiiri.

 • Effin aktivisteja ehdokkaiden vaalitilaisuuksiin esittämään Effin kysymyksiä ehdokkaille.

 • Tulevissa vaaleissa (esim. kuntavaalit tulossa piakkoin) aikaisemmin liikkeelle, varsinainen vaalikonekin harkittavissa.

4. Web-sivujen uudistusta

5. Rahankeräys