Lopullinen, ei saa enää editoida!

Effi ry:n syyskokous, 9.11.2013

Paikka: Hotel Katajanokka

 • Kokouksen avaus
  • Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 12:13.
 • Järjestäytyminen
  • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Sirpa Pöyhönen.
  • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mika Viitaniemi ja Virpi Kauko.
  • Valittiin ääntenlaskijoiksi Mika Viitaniemi ja Virpi Kauko.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 • Sääntöuudistus
  • Kokous hyväksyi PRH:n sääntöihin tekemät muutosehdotukset lukuunottamatta 3§, jossa oikeudellista neuvontaa halutaan tarjota myös muille kuin yhdistyksen jäsenille. Hallitus jatkaa sääntöasian selvittämistä ja tuo asian uudelleen käsiteltäväksi.
 • Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
  • Vuoden 2014 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 12 euroa.
  • Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
  • Päätettiin, että 9.11.2013 jälkeen liittymismaksu kattaa myös vuoden 2014 jäsenyyden.
  • Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 120 euroa yksityishenkilöiltä ja pieniltä yrityksiltä, 250 euroa keskisuurilta yrityksiltä ja 600 euroa suurilta yrityksiltä.
 • Lisätalousarvio 2013
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014
 • Puheenjohtajan vaali
  • Tämän kohdan aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Antti Louko.
  • Vuoden 2014 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen.
 • Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
  • Vuoden 2014 hallituksen jäseniksi valittiin: Kristo Helasvuo, Mikko Kenttälä, Elina Kurikka, Ville Oksanen, Sirpa Pöyhönen, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen ja Mika Viitaniemi.
 • Kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
  • Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2014 valittiin Antti-Juhani Kaijanaho ja Marko Saaresto ja heidän varamiehikseen Vera Izrailit ja Niklas Vainio.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:42.