Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintakertomus 2012

Yleistä

Electronic Frontier Finland jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, kutsuina puhujiksi erilaisiin tapahtumiin ja lausuntopyyntöinä sekä lehdistön ja television laajana mielenkiintona. Myös useat yksityishenkilöt lähestyivät yhdistystä kysyen neuvoa Effin osaamisalaan liittyvissä asioissa.

Jäsenistö

Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin 1500. Jäsenkunta pysyi edelleen hyvin miesvoittoisena.

Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Hallitus piti vuoden aikana 15 kokousta, lähinnä sähköpostilistallaan.

Hallituksen jäseninä toimivat koko vuoden puheenjohtaja Timo Karjalainen, varapuheenjohtajat Ville Oksanen, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen, sekä jäsenet Virpi Kauko, Mikko Kenttälä, Joonas Mäkinen ja Sirpa Pöyhönen (sihteeri, rahastonhoitaja).

Yhdistys piti kevätkokouksen Tampereella 3.6. Oheisohjelmana kuultiin esittely Hackerspace 5W:n toiminnasta ja tutustuttiin kerhotiloihin.
Syyskokous järjestettiin 16.12. Helsingissä. Pitkään vireillä ollutta Effin sääntöuudistusta saatiin vietyä eteenpäin, kun kokous hyväksyi ehdotuksen uusiksi säännöiksi.

Paikallistapaamisia säännöllisesti Oulussa, tapaamiset käynnistettiin myös Vantaalla.

Tiedotustoiminta

Lehdistötiedotteita Effi julkaisi 7 kappaletta ja Effin blogissa ilmestyi vuoden aikana 23 artikkelia. Jäsenille tarkoitettu sisäinen tiedote ilmestyi 4 kertaa. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa.

Tämän lisäksi Effin jäseniä haastateltiin laajasti eri tiedotusvälineissä, mm.

 • Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen oli Aamu-TV:ssä ACTAsta
 • Effin varapuheenjohtaja Leena Romppainen oli radiossa ACTAsta
  14.3.2012 Public word (radio program): Alea ACTA est with Tommi Karttaavi from ISOC Finland, Leena Romppainen from Electronic Frontier Finland and Ilari Kuittinen from Housemarque game company http://areena.yle.fi/audio/1331724175113
 • 13.3.2012 Morning TV: Debate on ACTA heating up with Ville Oksanen from Electronic Frontier Finland and Mary-Ann Nojonen from ministry for foreign affairs http://areena.yle.fi/video/1331620773035
 • TOR-juttu, Hesarin NYT-liite, Mikko Kenttälä
 • Chisugate: radiossa, Ville Oksanen

EDRin ACTA-infovihkosesta tehtiin suomenkielinen käännös, jota painatettiin jaettavaksi mm. ACTAA käsittelevissä tapahtumissa.

Tärkeimpiä aiheita vuoden aikana olivat: ACTA, Tietoyhteiskuntakaari ja yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu-uudistus.

Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin.

Alkuvuodesta Effi järjesti kampanjan tekijänoikeushyvitysten laajennusta vastaan (riisto.effi.org).

Väärennösten vastaista kauppasopimusta ACTAa vastaan kampanjoitiin webbisivustolla acta.effi.org.

Effi antoi eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon tietovuodoista ja -murroista (http://effi.org/e/EFFI-FI-16032012-HaV.pdf).

Lausuntoja annettiin myös tekijänoikeuslautakunnan mietinnöstä (http://www.effi.org/e/EFFI-FI-12032012-TekMiet.pdf) sekä Yle-laista (http://www.effi.org/blog/2012-03-09-yle-lausunto.html), vaadimme mm. Ylen aineistojen vapauttamista avoimilla lisensseillä.

Effi antoi 28.5. lausunnon Markus Leikolan laatimasta ehdotuksesta hyvitysmaksujärjestelmän uudistamiseksi (http://effi.org/e/EFFI-FI-270512-Leikola.pdf).

Effi osallistui myös komission hyvitysmaksukuulemiseen 31.5. (http://effi.org/e/Effi-to-eu-pcl-201205.pdf).

Effi reagoi ns. Chisugateen tekemällä eduskunnan oikeusasiamiehelle tutkintapyynnön poliisin toiminnan laillisuudesta.

Ville Oksanen jatkoi Liikenne- ja viestintäministeriön mediafoorumin jäsenenä sekä osallistui mediafoorumin työryhmään, jossa valmisteltiin lasten mediakoulutusta käsittelevä lausunto annettavaksi tuntijakotyöryhmälle.

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen osallistui kahteen opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokoukseen.

Effi osallistui Finnish Internet Forumin suunnitteluun ja järjestämiseen 25.4.

Tapahtumat kotimaassa

Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:

 • 25.4. Finnish Internet Forum, Helsinki, (Tapani Tarvainen ja Ville Oksanen)
 • 7.-10.6. Vectorama, Oulu (Timo Karjalainen, Otso Kassinen ja Sirpa Pöyhönen)
 • 2.-5.8. Assembly, Helsinki (Leena Romppainen ja avustajia)
 • 17.-18.11 XXXI Humanismin päivät, Helsinki (Effi mukana järjestämässä, puhumassa Joonas Mäkinen)
 • 28.11. Digitaalinen kirjallisuus. Nyt!, Helsinki (Leena Romppainen)
 • 4.12. Kirjastot kansalaisvapauksien puolustajina -seminaari, Helsinki (Joonas Mäkinen)

Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta

Kotimaassa Effi liittyi jäseneksi Vastuullinen lahjoittaminen (VaLa) ry:hyn.

Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (EDRissä).

Effi on ICANN:n Non-commercial users constituency (NCUC)-järjestön jäsen ja 2012 lopulla Tapani Tarvainen valittiin NCUC:n executive committee'hen Euroopan edustajaksi.

Pohjoismaista yhteistyötä viriteltiin Ruotsin DFRI:n, Islannin FSFI:n ja Tanskan IT-POLin kanssa. Lähialueyhteistyötä tehtiin Viron Internet-yhdistyksen kanssa.

Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:

 • 26.-27.2. European Digital Rights General Assembly, Amsterdam (Joonas Mäkinen, Leena Romppainen)
 • 13.-15.6. EuroDIG ja sen esitapahtuma, Tukholma (Maiju Perälä, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen)
 • 6.-9.11. Internet Governance Forum, Baku, Azerbaidzan (Tapani Tarvainen ja Joonas Mäkinen)
 • 9.-11.11. FSCONS, Göteborg (Leena Romppainen)
 • 19.-23.11. WIPOn SCCR, Geneve (Ville Oksanen)
 • 27.-30.12. 29th Chaos Communication congress (29C3), Hampuri (Ville Oksanen ja Joonas Mäkinen)

Talous

Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista. Loput tuloista koostuivat kannatustuotekaupan voitoista ja lahjoituksista. Kokonaisuutena taloudellinen tilanne oli hyvä.