Recent changes to this wiki:

diff --git a/syyskokous2023.mdwn b/syyskokous2023.mdwn
index 2e33529..bc4c0c0 100644
--- a/syyskokous2023.mdwn
+++ b/syyskokous2023.mdwn
@@ -19,7 +19,7 @@ Jos on vieraspuhujia, paras järjestys on:
 16.12.2023 kello 17-19 
 
 ## Paikka
-Helsinki, Ravintola Oivan kabinetti (Porthaninkautu 5, https://www.ravintolaoiva.fi)
+Helsinki, Ravintola Oivan kabinetti (Porthaninkautu 5, [[https://www.ravintolaoiva.fi|https://www.ravintolaoiva.fi]])
 
 [[Linkki kokouskutsuun|https://effi.org/kokouskutsu-effin-syyskokous-16-12-2023-helsingissa/]]
 

diff --git a/syyskokous2023.mdwn b/syyskokous2023.mdwn
index 457d65d..2e33529 100644
--- a/syyskokous2023.mdwn
+++ b/syyskokous2023.mdwn
@@ -21,7 +21,7 @@ Jos on vieraspuhujia, paras järjestys on:
 ## Paikka
 Helsinki, Ravintola Oivan kabinetti (Porthaninkautu 5, https://www.ravintolaoiva.fi)
 
-[[Linkki kokouskutsuun|https://]]
+[[Linkki kokouskutsuun|https://effi.org/kokouskutsu-effin-syyskokous-16-12-2023-helsingissa/]]
 
 Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan: 
  * päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet; 

diff --git a/hallitusehdokkaat2024.mdwn b/hallitusehdokkaat2024.mdwn
index cb3fb58..9f91381 100644
--- a/hallitusehdokkaat2024.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2024.mdwn
@@ -4,4 +4,4 @@
 [[Talousarvio|budjetti2024]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2023]]
 
-Vapaamuotoiset ilmoittautumiset ehdolle hallitukseen vaalilautakunnalle kokouskutsun ohjeen mukaan (tai kokouksessa), esimerkkiä formaatista voi katsoa esim. viimevuotisista [[https://wiki.effi.org/hallitusehdokkaat2023/]]
+Vapaamuotoiset ilmoittautumiset ehdolle hallitukseen vuodelle 2024 kokouskutsun ohjeen mukaan (tai kokouksessa), esimerkkiä formaatista voi katsoa esim. viimevuotisista [[https://wiki.effi.org/hallitusehdokkaat2023/]]

diff --git a/syyskokous2023.mdwn b/syyskokous2023.mdwn
index be3c1cb..457d65d 100644
--- a/syyskokous2023.mdwn
+++ b/syyskokous2023.mdwn
@@ -16,10 +16,10 @@ Jos on vieraspuhujia, paras järjestys on:
 # **Syyskokous 2023**
 
 ## Aika
-xx.12.2023 kello xx-xx 
+16.12.2023 kello 17-19 
 
 ## Paikka
-Helsinki, XXXX
+Helsinki, Ravintola Oivan kabinetti (Porthaninkautu 5, https://www.ravintolaoiva.fi)
 
 [[Linkki kokouskutsuun|https://]]
 

diff --git a/syyskokouspoytakirja2023.mdwn b/syyskokouspoytakirja2023.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..eba2122
--- /dev/null
+++ b/syyskokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -0,0 +1,64 @@
+[[Syyskokous|syyskokous2023]] - 
+[[Hallitusehdokkaat|hallitusehdokkaat2024]] - 
+[[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2024]] - 
+[[Talousarvio|budjetti2024]] - 
+[[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2023]]
+
+LUONNOSPOHJA
+
+Electronic Frontier Finland - Effi ry:n sääntömääräinen syyskokous, xx.12.2023 Helsinki
+================================
+
+Paikka: 
+
+## 1. Kokouksen avaus
+ Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello xx:xx.
+
+## 2. Järjestäytyminen
+ * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja sihteeriksi N.N..
+ * Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntelaskijoiksi N.N. ja N.N..
+
+## 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
+ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
+
+
+## 4. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
+
+Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2023:
+
+ * Vuoden 2024 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille: 
+  * I jäsenmaksuluokka 12 euroa  
+  * II jäsenmaksuluokka 24 euroa 
+  * III jäsenmaksuluokka 96 euroa 
+  * IV jäsenmaksuluokka 384 euroa 
+ * Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin: 
+  * I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa  
+  * II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa 
+  * III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa 
+  * IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa 
+
+ * Päätettiin yksimielisesti, että xx.12.2023 tai myöhemmin jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2024 jäsenyyden.
+ * Päätettiin yksimielisesti, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
+
+## 5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024
+ * N.N. esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi.
+ * N.N. esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi.
+ * Hyväksyttiin [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2024]] ja 
+  [[talousarvio|budjetti2024]] vuodelle 2024. 
+
+## 6. Puheenjohtajan vaali
+ * Tämän kohdan käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi N.N..
+ * Vuoden 2023 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti N.N..
+
+*Puheenjohtajaksi palasi N.N..*
+
+## 7. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
+ * Hallitukseen oli ehdolla X ehdokasta kun N.N. oli valittu puheenjohtajaksi.
+ * Vuoden 2024 hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N. ja N.N..
+
+## 8. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali 
+ * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2024 valittiin N.N. ja N.N., ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N..
+
+## 9. Kokouksen päättäminen
+
+ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.

diff --git a/budjetti2024.mdwn b/budjetti2024.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..e56259b
--- /dev/null
+++ b/budjetti2024.mdwn
@@ -0,0 +1,9 @@
+[[Syyskokous|syyskokous2023]] - 
+[[Hallitusehdokkaat|hallitusehdokkaat2024]] - 
+[[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2024]] - 
+[[Talousarvio|budjetti2024]] - 
+[[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2023]]
+
+LUONNOS
+
+#Electronic Frontier Finland - Effi ry:n talousarvio vuodelle 2024

diff --git a/toimintasuunnitelma2024.mdwn b/toimintasuunnitelma2024.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..1ad26fb
--- /dev/null
+++ b/toimintasuunnitelma2024.mdwn
@@ -0,0 +1,191 @@
+[[Syyskokous|syyskokous2023]] - 
+[[Hallitusehdokkaat|hallitusehdokkaat2024]] - 
+[[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2024]] - 
+[[Talousarvio|budjetti2024]] - 
+[[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2023]]
+
+VANHAN KOPIO -- EDITOITAVA AJAN TASALLeE
+
+#Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2024
+
+##1. Yleistä
+
+Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2023 aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. 
+
+##2. Jäsenistö
+
+Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi osallistuu järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa kohteessa. Esittelyjä tuetaan tarjoamalla tarkoitusta varten koostettua materiaalipakettia aktiivisesti jäsenistölle. Tämänhetkinen materiaalipaketti: banderolli sekä rollup ja jaettavaksi Under Surveillance -sarjakuva, Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen, Internetin estot -lehtinen, Richard Stallmanin Oikeus lukea -essee sekä yhdistyksen esite.
+
+##3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta
+
+Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pidetään vuoden aikana 1-4. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.
+
+Yhdistyksen kannanottojen ja lausuntojen laatimisessa pyritään osallistamaan jäsenistöä mahdollisimman paljon.
+
+
+##4. Tiedotustoiminta
+
+Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla.
+
+Palveluissa, joiden käyttö edellyttää tietojen luovuttamista EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle, Effi keskittyy näkymiseen ja pyrkii hyödyntämään keskustelussa muita foorumeita.
+
+Tiedotustoiminnan rungon muodostavat:
+
+* Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
+* Verkkosivusto, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
+* Effin blogi, jonne kirjoitetaan pari kertaa kuussa.
+* Yhteisölliset mediat, kuten Twitter (@Effi_ry) (1165 seuraajaa 19.12.2022) ja Effin Facebook-ryhmä (3288 jäsentä 19.12.2022). 
+
+Näiden lisäksi:
+
+* Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien perustamiseen tutkitaan.
+* Yhteisöllisten medioiden käyttämistä parannetaan yhä.
+* Tuotetaan esittely- ja tiedotusmateriaalia paikallistason Effi-toimijoiden käyttöön.
+* Parannetaan tiedotusta suoraan puolueisiin.
+* Tuotetaan lyhyt video Effin perusesittelystä messu- ym. käyttöön.
+* Ylipäänsä videomateriaaleihin satsataan.
+
+Painetut materiaalit:
+
+* Under Surveillance -sarjakuva
+* Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen
+* Oikeus lukea
+* Internetin estot
+
+Laaditaan uutta materiaalia:
+
+* My Data Done Right -sivuston toteutus suomeksi
+* Suomennetaan the charter of rights and principles for the internet, http://internetrightsandprinciples.org/site/charter/
+* Suomennetaan muita EDRin bookletteja, kuten
+ * Aktivistin opas Brysselin sokkeloon
+ * Miksi sananvapaudella on väliä?
+ * Copyrightin kiusat
+ * Kuinka Internet toimii
+* Kansalaisen tietosuojaopas
+* Uudistetaan Effin yleisesite
+* Digitaalinen kuolinpesä
+* Tarroja
+
+
+###4.1. Jäsenistöön kohdistuva tiedotus
+
+* Riittävän usein ilmestyvä, sähköpostitse lähetettävä jäsentiedote.
+* Sosiaalista mediaa (Facebook ja Twitter) tehostetaan, tavoittavuus paranee.
+* Toteutetaan ainakin yksi jäsenkysely.
+* Otetaan käyttöön oma chat, todennäköisesti Mattermost.
+
+
+##5. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
+
+Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön ja sen noudattamisen kehittämiseen sen kaikilla tasoilla, sekä puolueohjelmiin. 
+Effillä on oma hallitusohjelmatavoitelista, joka päivitetään ja jonka toteutumista seurataan aktiivisesti. 
+Effi seuraa ja pyrkii vaikuttamaan myös yritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden Effin alaan liittyvään toimintaan.
+
+Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:
+
+* EU:n lainsäädäntö CSAM, AI Act, Data Act 
+* Digihenkilöllisyys Suomessa ja EU:ssa
+* EU:n digitaalisia palveluita (Digital Services Act) ja digitaalisia markkinoita (Digital Market Act) koskevat asetukset
+* EU:n terroristisen verkkosisällön levittämisen ehkäisemistä koskeva ehdotus 
+* uuden urkintalain eli verkkotiedustelulainsäädännön seuranta
+* EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toteutus; tekijänoikeusjärjestelmän kehitys ja siihen liittyvät lainsäädäntöhankkeet
+* kansalaisten yksityisyyden toteutuminen viranomaisasioinnissa ja yhtiöittämiseen liittyvien ongelmien seuranta
+* teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
+* anonyymin viestintämahdollisuuden turvaaminen
+* julkishallinnon tietoyhteiskuntahankkeiden seuranta
+* nettisensuurihankkeiden seuranta
+* kansalaisten tiedonsaannin ja hallinnon avoimuuden edistäminen, avoin data
+* e-health-hankkeet, sähköinen potilasarkisto, sähköiset reseptit
+* sähköinen tunnistautuminen
+* standardit, avoimuus ja rojaltivapaus
+* ruuhkamaksut ja liikenteenseurantajärjestelmät
+* esineiden internet
+* EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutusten seuranta
+* AI ja koneoppiminen 
+
+Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun sekä jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista. Effi ottaa osaa resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten *ICANN*-kokouksiin, *RightsCon*-konferenssiin, *EuroDIGiin* ja *Internet Governance Forumiin*, sekä *Freedom Online Coalitionin* kokouksiin.
+
+###5.1 Eduskunta
+
+* Luodaan ja ylläpidetään kontakteja kansanedustajiin
+* Pyritään vaikuttamaan kansanedustajien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
+* Järjestetään eduskuntavierailu ja 1-2 yhteistapahtumaa
+
+###5.2 EU-vaikuttaminen
+
+* Luodaan ja ylläpidetään kontakteja Suomen meppeihin ja muihin eurokraatteihin
+* Pyritään vaikuttamaan meppien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
+* Pyritään järjestämään EU-parlamenttivierailu
+
+##6. Kampanjointi
+
+Jatketaan yhdistyksen Tor-solmujen (3 kpl: Espoo, Jyväskylä, Oulu) pyörittämistä. Kampanjoidaan julkisten palveluiden tietosuojan edistämiseksi, esimerkiksi kodin ja koulun/päiväkotien välisten viestintäsovellusten ja pysäköinninvalvonnan kohdalla.
+
+##7. Yhteistyöverkostot
+
+###Kansallisesti
+
+Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus-, avoin data-, kuluttaja- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi *Amnesty Internationalin*, *COSSin*, *Ihmisoikeusliiton*, *Kuluttajaliiton*, *Open Knowledge Finlandin*, *Suomen Internet-yhdistyksen* (*ISOC Finland*), *Suomen standardoimisliiton*, *Suomen PENin*, *Tekijänoikeudellisen yhdistyksen* ja *Toimittajat ilman rajoja* -järjestön kanssa. Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun, tiedusteluvaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Effi osallistuu myös *Finnish Internet Forumin* järjestämiseen.
+
+###Kansainvälisesti
+
+Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan *European Digital Rightsin* (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU-tasolla. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti *Internet Governance Forumin* ja *WIPOn* tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on *ICANNin* *GNSO:n* (*Generic Names Supporting Organization*) *Non-Commercial Stakeholder Groupin* (*NCSG*) ja sen osastojen *Non-Commercial Users' Constituencyn* (*NCUC*) ja *Not-for-Profit Organizations' Constituencyn* (*NPOC*) jäsen. Effi on *My Data Globalin* jäsen.
+
+
+##8. Paikallistoiminta
+
+Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Koronapandemiavuosina paikallistoimintaa ei juurikaan ole ollut. Pyritään uudelleenkäynnistämään, tukemaan ja kehittämään toimintaa erityisesti Oulussa, pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Jyväskylässä. Tapahtumiin on lainattavissa yhdistyksen materiaalipaketti.
+
+##9. Talous
+
+Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kotimaisilta ja kansainvälisiltä säätiöiltä. Yksittäisiä hankkeita varten voidaan hakea rahaa myös julkiselta sektorilta. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan.
+
+Vuonna 2023 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua ja videotuotantoa.
+
+###9.1 Rahankeräys
+
+Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuodesta 2015. Minkäänlaisista varsinaisista varojen väärinkäytöksistä yhdistystä ei epäillä, vaan kyseessä on sama vanha asia: saako yhdistyksen sivuilla olla tilinumero ja tieto että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Esitutkinta saatiin päätökseen vuonna 2020 ja käräjäoikeuden ratkaisu saatiin 14.1.2022. Yhdistys valitti hovioikeuteen ja asiaa käsiteltäneen hovioikeudessa vuonna 2023. 
+
+Jos yhdistys voittaa jutun ja ratkaisu jää lainvoimaiseksi, järjestetään 0-2 pienkeräystä ja haetaan uudelleen rahankeräyslupaa. Jos pienkeräys kielletään ja rahankeräyslupa hylätään, valitetaan päätöksistä. Jos oikeuden päätös ei tyydytä yhdistystä, siitä valitetaan.
+
+###9.2 Taloushallintajärjestelmän uudistus
+
+Hallitus selvittää vaihtoehtoja modernimmaksi taloushallintajärjestelmäksi. 
+
+##10. Ekskursiot
+
+Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.
+
+##11. Ville Oksasen muistopalkinto
+
+Hallitus selvittää Suomen yliopistojen oikeustieteellisten tiedekuntien kiinnostusta osallistua Ville Oksasen muistopalkinnon toteuttamiseen gradupalkintona.
+
+##12. Tapahtumat
+
+Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Osallistutaan Euroopan tietosuojapäivään ja kansainväliseen *Freedom not Fear* -teemapäivään. Isoveli-palkinnot jaetaan. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea. 
+
+Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia tapahtumia järjestetään tarpeen ja kiinnostuksen mukaan, myös yhteistyössä muiden tahojen (esim. *Suomen Internet-yhdistys*, *Open Knowledge Finland*, *IKI ry*) kanssa.
+
+Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Koronaviruspandemian jatkuessa tapahtumia järjestetään lähtökohtaisesti etätapahtumina.
+
+###12.1. Yhdistyksen 22-vuotisjuhlavuosi
+
+Yhdistys täytti 20 vuotta 5.9.2021. Koronapandemian vuoksi isommat juhlat ovat siirtyneet eteenpäin. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan yhdistyksen historiikki ja järjestetään 22-vuotisjuhlatapahtuma.
+
+###12.2 EuroDIG 2023 Suomessa 
+
+EuroDIG 2023 on Suomessa Tampereella 19.-21.6.2023, Effi osallistuu järjestelyihin.
+
+##13 Koulutus
+
+###13.1 Oma koulutustoiminta
+
+Järjestetään yksin tai yhdessä muiden soveltuvien järjestöjen kanssa ainakin yksi koulutustapahtuma, tavoitteena saada lisää aktiivisia ihmisiä mukaan toimintaan. 
+
+###13.2 EDRi-verkoston koulutustoiminta
+
+Osallistutaan EDRi-verkoston koulutustoimintaan mahdollisimman aktiivisesti.
+
+###13.3 European Summer School on Internet Governance
+
+Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta hakea sponsorointia *European Summer School on Internet Governanceen* https://eurossig.eu/eurossig/. 

diff --git a/hallitusehdokkaat2024.mdwn b/hallitusehdokkaat2024.mdwn
index e2c2d73..cb3fb58 100644
--- a/hallitusehdokkaat2024.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2024.mdwn
@@ -1 +1,7 @@
-Vapaamuotoiset ilmoittautumiset ehdolle hallitukseen kokouskutsun ohjeen mukaan (tai kokouksessa), esimerkkiä formaatista voi katsoa esim. viimevuotisista https://wiki.effi.org/hallitusehdokkaat2023/
+[[Syyskokous|syyskokous2023]] - 
+[[Hallitusehdokkaat|hallitusehdokkaat2024]] - 
+[[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2024]] - 
+[[Talousarvio|budjetti2024]] - 
+[[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2023]]
+
+Vapaamuotoiset ilmoittautumiset ehdolle hallitukseen vaalilautakunnalle kokouskutsun ohjeen mukaan (tai kokouksessa), esimerkkiä formaatista voi katsoa esim. viimevuotisista [[https://wiki.effi.org/hallitusehdokkaat2023/]]

diff --git a/syyskokous2023.mdwn b/syyskokous2023.mdwn
index 1587cd0..be3c1cb 100644
--- a/syyskokous2023.mdwn
+++ b/syyskokous2023.mdwn
@@ -3,3 +3,93 @@
 [[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2024]] - 
 [[Talousarvio|budjetti2024]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2023]]
+
+Läsnäkokous Helsingissä
+
+Huom!
+Jos on vieraspuhujia, paras järjestys on: 
+* vieraspuhuja 
+(* tarjoiluista nauttiminen ja vapaata keskustelua / biotauko) 
+* kokoustaminen 
+* lisää vapaata keskustelua (tai kotiin, jos ei ketään jäämässä, aikaa on kuitenkin kokoustamiselle ja asioiden käsittelylle hyvä varata reilusti)
+
+# **Syyskokous 2023**
+
+## Aika
+xx.12.2023 kello xx-xx 
+
+## Paikka
+Helsinki, XXXX
+
+[[Linkki kokouskutsuun|https://]]
+ 
+Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan: 
+ * päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet; 
+ * vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio; 
+ * valitaan yhdistyksen puheenjohtaja; 
+ * valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset muut toimihenkilöt; 
+ * valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 
+
+Keskusteluasiana päivitetään yhdistykseen kohdistuneen rahankeräysjutun tilanne, hovioikeuden käsittely tulossa vuonna 2024 
+
+## Kokousasiat:
+
+Ehdokkaat hallitukseen
+----------------------
+
+[[Ehdokkaat hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi|hallitusehdokkaat2024]]
+
+Toimintasuunnitelma
+-------------------
+
+[[Toimintasuunnitelma ensi vuodelle|toimintasuunnitelma2024]]
+
+Talousarvio
+-----------
+
+[[Talousarvio ensi vuodelle|budjetti2024]]
+
+## Matkustaminen
+
+Kokous Helsingissä, paikallisliput helpointa sovelluksella tai automaateilla, mutta niitä ei joka pysäkillä ole
+
+### Oulusta
+
+Haluaako joku koordinoida liikkumista
+
+### Turusta
+
+Haluaako joku koordinoida liikkumista
+
+* Nimi (reitti) mahtuminen sähköposti puhelinnumero
+
+### Tampereelta
+
+Haluaako joku koordinoida liikkumista
+
+* Nimi (reitti) mahtuminen sähköposti puhelinnumero
+
+## Workshop-aiheita:
+
+* erityisiä teemoja 2024? 
+ * asia 1 
+ * asia 2 
+
+-------------------------
+
+-------------------------
+
+Nakkilistaa vuodelle 2024
+-------------------------
+* paikallistoimintaa käyntiin omalla paikkakunnalla
+
+
+Vapaaehtoisrinki vuodelle 2024
+------------------------------
+
+Valmis tekemään jotain Effin eteen, saa kysyä kun tarvitaan resursseja, tarvitaan esim.
+
+* graafisia taitoja 
+* kääntämistä suomi-englanti, englanti-suomi 
+* kiinnostusta istua kahvilla/oluella ja jutustella Effi-teemoista 
+* Mitä osaat? Mitä haluaisit tehdä? 

diff --git a/toimintakertomus2023.mdwn b/toimintakertomus2023.mdwn
index aaccff2..1d31450 100644
--- a/toimintakertomus2023.mdwn
+++ b/toimintakertomus2023.mdwn
@@ -13,3 +13,7 @@ Tänne muistiin relevantteja asioita vaikka ranskalaisin viivoin, sitten vanhan
 * yhteistyötä COSSin ja kuluttajaliiton kanssa jonkin verran, OKFI, Ihmisoikeusliitto
 * rahankeräyksen tiimoilta voisi muistaa noteerata näkyvästi sen, että kun ei ole aktiivinen vaihe oikeudenkäynnissä, muuta tekemistä saadaan aikaan heti paljon enemmän
 * hallinto-oikeusvalituksen tilanne? https://effi.org/effi-valitti-hallinto-oikeuteen-digi-ja-vaestotietoviraston-paatoksesta/ -- Effillä ei ole mitään tietoa asian käsittelyn etemisestä Helsingin hallinto-oikeudessa. Vastaselitys asiassa on annettu Helsingin hallinto-oikeudelle 29.01.2022. 2023 palautettiin DVV:lle, "Fwd: Hallinto-oikeuden käsittelyssä ollut tietopyyntönne 1.2.2021"
+* CSAM paljon toimintaa
+* Tapani nimitetty seuraavallekin kaudelle Tekijänoikeusasioiden neuvottelukuntaan 2023-2027 Neuvottelukunta on asetettu ajalle 19.10.2023–31.3.2027, kuitenkin niin, että ennenaikaisten edus-
+kuntavaalien tapauksessa toimikausi päättyy vaalipäivänä.
+

yläreunaan lopullinen-maininta + kopsaus nettisivuja ja allekirjoitusversiota varten
diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index 4efcd8e..f3dd77a 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -2,6 +2,8 @@
 
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n kevätkokous 2023
 
+LOPULLINEN - EI SAA MUOKATA
+
 PÖYTÄKIRJA
 
 29.6.2023 kello 18.00 Etäkokous senfcall.de

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index 4defc9f..acda49d 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -1,5 +1,7 @@
 [[Kevätkokous|kevatkokous2023]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2022]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2023]]
 
+LOPULLINEN - EI SAA MUOKATA
+
 # Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintakertomus 2022
 ## Yleistä
 

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 92e9c48..26a9947 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -47,10 +47,10 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
  * [[syyskokous 2024|syyskokous2024]], xx.xx.2024
  * [[kevätkokous 2024|kevatkokous2024]], xx.xx.2024
  * [[syyskokous 2023|syyskokous2023]], xx.xx.2023
- * [Eurodig Tampereella](https://www.eurodig.org/), 19.-21.6.2023
+* Tapahtumat (menneet)
  * [[kevätkokous 2023|kevatkokous2023]], 29.6.2023
+ * [Eurodig Tampereella](https://www.eurodig.org/), 19.-21.6.2023
  * Disobey 2023
-* Tapahtumat (menneet)
  * [[syyskokous 2022|syyskokous2022]], 19.12.2022
  * [[kevätkokous 2022|kevatkokous2022]], 14.6.2022
  * [Finnish Internet Forum](https://internetforum.fi/) 

VALMIS, EI SAA MUOKATA
diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index ac46a40..4efcd8e 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n kevätkokous 2023
 
-LUONNOS
+PÖYTÄKIRJA
 
 29.6.2023 kello 18.00 Etäkokous senfcall.de
 
@@ -60,8 +60,6 @@ Keskusteltiin yhdistyksen rahankeräystutkinnan tilanteesta.
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:33.
 
 
-==== Tarkastetaan kokouksessa hetimiten 
-
 Olemme tarkastaneet ja todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi.
 
 Ville Myllymäki ja Jussi Ilvonen

tarkastajat kuitanneet
diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index 90477f6..ac46a40 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -68,4 +68,4 @@ Ville Myllymäki ja Jussi Ilvonen
 
 pöytäkirjan tarkastajat
 
-x.x.2023
+29.6.2023

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index d02a824..90477f6 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -43,7 +43,7 @@ Sirpa Pöyhönen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
 
 ## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
 
-Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi Lauri Laitinen.
+Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Laitinen.
 
 Äänestettiin tekniikan ja äänestysrutiinin ylläpitämiseksi Limesurveyllä. Äänestyksessä annettiin 1 tyhjä ääni, 12 puolesta. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
 
@@ -64,7 +64,7 @@ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:33.
 
 Olemme tarkastaneet ja todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi.
 
-N.N. ja N.N.
+Ville Myllymäki ja Jussi Ilvonen
 
 pöytäkirjan tarkastajat
 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index 8847eee..d02a824 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -45,8 +45,6 @@ Sirpa Pöyhönen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
 
 Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi Lauri Laitinen.
 
-Vahvistettiinko tilinpäätös ja myönnettiinkö vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
-
 Äänestettiin tekniikan ja äänestysrutiinin ylläpitämiseksi Limesurveyllä. Äänestyksessä annettiin 1 tyhjä ääni, 12 puolesta. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
 
 Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.

Lopetus
diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index 31b4d93..8847eee 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -59,7 +59,7 @@ Keskusteltiin yhdistyksen rahankeräystutkinnan tilanteesta.
 
 ## 9. Kokouksen päättäminen
 
-Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.
+Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:33.
 
 
 ==== Tarkastetaan kokouksessa hetimiten 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index b13c3fd..31b4d93 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -47,9 +47,9 @@ Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi Lauri Laitinen.
 
 Vahvistettiinko tilinpäätös ja myönnettiinkö vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
 
-Äänestettiin tekniikan ja äänestysrutiinin ylläpitämiseksi Limesurveyllä.
+Äänestettiin tekniikan ja äänestysrutiinin ylläpitämiseksi Limesurveyllä. Äänestyksessä annettiin 1 tyhjä ääni, 12 puolesta. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
 
-Kokouksen puheenjohtajaksi palasi N.N.
+Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.
 
 
 ## 8. Muut asiat

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index 1d915bf..b13c3fd 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -47,6 +47,8 @@ Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi Lauri Laitinen.
 
 Vahvistettiinko tilinpäätös ja myönnettiinkö vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
 
+Äänestettiin tekniikan ja äänestysrutiinin ylläpitämiseksi Limesurveyllä.
+
 Kokouksen puheenjohtajaksi palasi N.N.
 
 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index f82e9b8..1d915bf 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -43,7 +43,7 @@ Sirpa Pöyhönen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
 
 ## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
 
-Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi N.N.
+Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi Lauri Laitinen.
 
 Vahvistettiinko tilinpäätös ja myönnettiinkö vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index 594b0aa..f82e9b8 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -39,6 +39,8 @@ Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.
 
 Leena Romppainen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen.
 
+Sirpa Pöyhönen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
+
 ## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
 
 Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi N.N.

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index c9878e5..594b0aa 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -32,7 +32,7 @@ Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestyks
 
 Leena Romppainen esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen.
 
-Toimintakertomus hyväksyttiin äänin xx puolesta, xx tyhjä.
+Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.
 
 
 ## 6. Tilinpäätös ja tilikertomus

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index 9985848..4defc9f 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -38,7 +38,7 @@ Yhdistyksellä on tietosuojaryhmä (perustettu 2020) ja tietoturvaryhmä (perust
 
 Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. 
 
-Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja mm. tekijänoikeuslakiesityksestä, poliisilaista ja Suomea koskevasta YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelusta (UPR). 
+Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja mm. tekijänoikeuslakiesityksestä, poliisilaista ja Suomea koskevasta YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisesta määräaikaistarkastelusta (UPR). 
 
 Effi oli mukana AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä, Effiä edusti varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen.
 

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index 13c487f..9985848 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -75,7 +75,7 @@ Yhdistyksen varainhankinta jatkoi vakaalla pohjalla vuonna 2022. Tilikausi oli v
 
 ## Rahankeräystutkinta ja -oikeudenkäynti
 
-Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuodesta 2015. Minkäänlaisista varsinaisista varojen väärinkäytöksistä yhdistystä ei epäillä, vaan kysesssä on sama vanha asia: saako yhdistyksen sivuilla olla tilinumero ja tieto että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Sivuilla on ollut teksti: "EFFI voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseen. Niitä ei voi kuitenkaan vähentää esim. verotuksessa. Jos haluat lahjoittaa, käytännössä se tapahtuu helpoiten tilisiirtona yhdistyksen tilille: (tili poistettu tästä). Lähetä meili jasenasiat@effi.org niin saat viitenumeron pankkisiirtoa varten." Esitutkinta saatiin päätökseen vuonna 2020, syytteet nostettiin 2021 ja käräjäoikeuden käsittely oli 27.-28.10.2021. Käräjäoikeuden ratkaisu tuli 14.1.2022: Effille ja syytetyille tuomittiin rahankeräysrikoksesta sakkoa. Effi on valittanut käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, jossa tapausta käsiteltäneen vuonna 2024.
+Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuodesta 2015. Minkäänlaisista varojen väärinkäytöksistä yhdistystä ei epäillä, vaan kysesssä on sama vanha asia: saako yhdistyksen sivuilla olla tilinumero ja tieto että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Sivuilla on ollut teksti: "EFFI voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseen. Niitä ei voi kuitenkaan vähentää esim. verotuksessa. Jos haluat lahjoittaa, käytännössä se tapahtuu helpoiten tilisiirtona yhdistyksen tilille: (tili poistettu tästä). Lähetä meili jasenasiat@effi.org niin saat viitenumeron pankkisiirtoa varten." Esitutkinta saatiin päätökseen vuonna 2020, syytteet nostettiin 2021 ja käräjäoikeuden käsittely oli 27.-28.10.2021. Käräjäoikeuden ratkaisu tuli 14.1.2022: Effille ja syytetyille tuomittiin rahankeräysrikoksesta sakkoa. Effi on valittanut käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, jossa tapausta käsiteltäneen vuonna 2024.
 
 Rahankeräystutkinta ja oikeudenkäynti ovat vieneet yhdistykseltä merkittäviä määriä aikaa ja rahaa sekä mahdollisesti aiheuttaneet mainehaittaa ja vaikeuksia saada aktiiveja.
 

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index cdd812f..13c487f 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -65,7 +65,7 @@ Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 20.-22.6.2022 EuroDIG Trieste, Italia (Plommer, Romppainen, Tarvainen) 
 6.-10.6.2022 RightsCon Online (Romppainen, Tarvainen) 
 2.-5.9.2022 Freedom Not Fear Bryssel, Belgia (Romppainen, Tarvainen) 
-28.11.-2.12.2022 Internet Governance Forum Addis Ababa, Etiopia (Plommer, Romppainen, Tarvainen)
+28.11.-2.12.2022 Internet Governance Forum Addis Abeba, Etiopia (Plommer, Romppainen, Tarvainen)
  
 
 ## Talous

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index c163a0d..cdd812f 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -38,13 +38,13 @@ Yhdistyksellä on tietosuojaryhmä (perustettu 2020) ja tietoturvaryhmä (perust
 
 Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. 
 
-Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja mm. tekijänoikeuslain muutosluonnoksesta, poliisilaista ja Suomea koskevasta YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelusta (UPR). 
+Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja mm. tekijänoikeuslakiesityksestä, poliisilaista ja Suomea koskevasta YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelusta (UPR). 
 
-Effi on mukana AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä, Effiä edustaa varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen.
+Effi oli mukana AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä, Effiä edusti varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen.
 
 Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.
 
-Effi kanteli oikeuskanslerille Jukka Liedeksen käytöstä tekijänoikeuslain valmistelussa. Oikeuskanslerin kritisoi lainvalmistelun ulkoistamista ratkaisussaan.
+Effi kanteli oikeuskanslerille Jukka Liedeksen käytöstä tekijänoikeuslain valmistelussa. Oikeuskansleri kritisoi lainvalmistelun ulkoistamista ratkaisussaan.
 
 
 ## Tapahtumat kotimaassa

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index 30220d3..c9878e5 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -15,7 +15,7 @@ Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:02.
 
 ## 2. Kokouksen järjestäytyminen
 
-Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen. Todettiin, että ääntenlaskijoina toimivat vaalitoimikunnan jäsenet (Ilona Nurminen ja Otso Kassinen). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin N.N. ja N.N..
+Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen. Todettiin, että ääntenlaskijoina toimivat vaalitoimikunnan jäsenet (Ilona Nurminen ja Otso Kassinen). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Myllymäki ja Jussi Ilvonen.
 
 
 ## 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index 488080b..30220d3 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -15,7 +15,7 @@ Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:02.
 
 ## 2. Kokouksen järjestäytyminen
 
-Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja sihteeriksi N.N.. Todettiin, että ääntenlaskijoina toimivat vaalitoimikunnan jäsenet (Ilona Nurminen ja Otso Kassinen). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin N.N. ja N.N..
+Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen. Todettiin, että ääntenlaskijoina toimivat vaalitoimikunnan jäsenet (Ilona Nurminen ja Otso Kassinen). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin N.N. ja N.N..
 
 
 ## 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Avaus
diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index 7022e75..488080b 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -10,7 +10,7 @@ LUONNOS
 
 ## 1. Kokouksen avaus
 
-Leena Romppainen avasi kokouksen kello xx:xx.
+Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:02.
 
 
 ## 2. Kokouksen järjestäytyminen

diff --git a/kevatkokous2023.mdwn b/kevatkokous2023.mdwn
index 6b69fbc..5ed0b21 100644
--- a/kevatkokous2023.mdwn
+++ b/kevatkokous2023.mdwn
@@ -21,7 +21,7 @@ Eäkokouksella mentäneen edelleen.
  * toiminnantarkastajien lausunto
  * tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 
-## [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2024]]
+## [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2023]]
 
 ## Järjestelyt
 * Vastuuhenkilöt ja apujoukot

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index b1ea87e..7022e75 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -2,10 +2,9 @@
 
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n kevätkokous 2023
 
-POHJA
-
-xx.xx.2023 kello 18.00 paikka.
+LUONNOS
 
+29.6.2023 kello 18.00 Etäkokous senfcall.de
 
 
 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
index e8299d3..b1ea87e 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2023.mdwn
@@ -33,24 +33,28 @@ Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestyks
 
 Leena Romppainen esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen.
 
-Äänestysjärjestelmän testaamiseksi äänestettiin toimintakertomuksen hyväksymisestä LimeSurveyllä. 
-
 Toimintakertomus hyväksyttiin äänin xx puolesta, xx tyhjä.
 
 
 ## 6. Tilinpäätös ja tilikertomus
 
-Sirpa Pöyhönen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen.
+Leena Romppainen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen.
+
+## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
+
+Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi N.N.
+
+Vahvistettiinko tilinpäätös ja myönnettiinkö vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
 
-toiminnantarkastajien lausunto, vastuuvapaus
+Kokouksen puheenjohtajaksi palasi N.N.
 
 
-## 7. Muut asiat
+## 8. Muut asiat
 
 Keskusteltiin yhdistyksen rahankeräystutkinnan tilanteesta.
 
 
-## 8. Kokouksen päättäminen
+## 9. Kokouksen päättäminen
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.
 

diff --git a/kevatkokous2024.mdwn b/kevatkokous2024.mdwn
index cbf862c..ea8257b 100644
--- a/kevatkokous2024.mdwn
+++ b/kevatkokous2024.mdwn
@@ -21,7 +21,7 @@ Eäkokouksella mentäneen edelleen.
  * toiminnantarkastajien lausunto
  * tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 
-## [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2023]]
+## [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2024]]
 
 ## Järjestelyt
 * Vastuuhenkilöt ja apujoukot

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2024.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2024.mdwn
index 0bde038..d3d42d9 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2024.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2024.mdwn
@@ -1,4 +1,4 @@
-[[Kevätkokous|kevatkokous2023]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2022]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2023]]
+[[Kevätkokous|kevatkokous2024]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2023]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2024]]
 
 POHJA
 

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2024.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2024.mdwn
index 5fb61ee..0bde038 100644
--- a/kevatkokouspoytakirja2024.mdwn
+++ b/kevatkokouspoytakirja2024.mdwn
@@ -2,17 +2,17 @@
 
 POHJA
 
-#Electronic Frontier Finland - Effi ry:n kevätkokous 2023
+#Electronic Frontier Finland - Effi ry:n kevätkokous 2024
 
-29.6.2023 kello 18.00, Internetissä
+xx.xx.2024 kello xx.00, Internetissä?
 
 
 ## Kokouksen avaus
-Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:xx.
+N.N. avasi kokouksen kello xx:xx.
 
 ## Kokouksen järjestäytyminen
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja sihteeriksi N.N..
-Ääntenlaskijoiksi todettiin vaalitoimikunta Otso Kassinen ja Ilona Nurminen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin N.N. ja N.N..
+Ääntenlaskijoiksi todettiin vaalitoimikunta xxx. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin N.N. ja N.N..
 
 ## Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
@@ -21,10 +21,10 @@ Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
 ## Toimintakertomus
-Leena Romppainen esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen.
+N.N. esitteli vuoden 2023 toimintakertomuksen.
 
 ## Tilinpäätös ja tilikertomus
-Leena Romppainen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilikertomuksen.
+N.N. esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilikertomuksen.
 
 
 ## Toiminnantarkastajien lausunto

diff --git a/kevatkokouspoytakirja2024.mdwn b/kevatkokouspoytakirja2024.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..5fb61ee
--- /dev/null
+++ b/kevatkokouspoytakirja2024.mdwn
@@ -0,0 +1,54 @@
+[[Kevätkokous|kevatkokous2023]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2022]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2023]]
+
+POHJA
+
+#Electronic Frontier Finland - Effi ry:n kevätkokous 2023
+
+29.6.2023 kello 18.00, Internetissä
+
+
+## Kokouksen avaus
+Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:xx.
+
+## Kokouksen järjestäytyminen
+Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja sihteeriksi N.N..
+Ääntenlaskijoiksi todettiin vaalitoimikunta Otso Kassinen ja Ilona Nurminen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin N.N. ja N.N..
+
+## Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
+Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
+
+## Kokouksen työjärjestys
+Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
+
+## Toimintakertomus
+Leena Romppainen esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen.
+
+## Tilinpäätös ja tilikertomus
+Leena Romppainen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilikertomuksen.
+
+
+## Toiminnantarkastajien lausunto
+
+Sirpa Pöyhönen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
+
+## Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
+
+Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi N.N.
+
+Vahvistettiinko tilinpäätös ja myönnettiinkö vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
+
+Kokouksen puheenjohtajaksi palasi N.N.
+
+## Muut asiat
+
+Oliko (rahankeräyskeskustelu?)
+
+## Kokouksen päättäminen
+Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.
+
+
+Olemmeko tarkastaneet ja oikeaksi todenneet pöytäkirjan.
+
+N.N. ja N.N.
+
+Päiväys

diff --git a/saantomuutos.mdwn b/saantomuutos.mdwn
index 300041c..227be3d 100644
--- a/saantomuutos.mdwn
+++ b/saantomuutos.mdwn
@@ -1,5 +1,8 @@
 Tälle sivulle kerätään ehdotuksia siitä, mitä muutoksia Effin [sääntöihin](http://www.effi.org/yhdistys/saannot.html) voisi tehdä.
 
+* "Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, hallituksen tarkemmin määräämillä tavoilla." Tulkinnanvarainen, voidaanko järjestää pelkästään etäkokous?
+
+
 * vaalitapa yksinkertaisemmaksi (tai kokonaan pois säännöistä) 
  *muutettu mutta ei vieläkään hyvä; 
  pitäisi olla jokin helppo tapa olla valitsematta hallitukseen kaikkia ehdolla olevia vaikka jäsenmääräraja ei ylittyisikään* 

diff --git a/toimintakertomus2023.mdwn b/toimintakertomus2023.mdwn
index 77b2907..aaccff2 100644
--- a/toimintakertomus2023.mdwn
+++ b/toimintakertomus2023.mdwn
@@ -8,4 +8,8 @@ Tänne muistiin relevantteja asioita vaikka ranskalaisin viivoin, sitten vanhan
  * FIF & EuroDIG Tampere 
  * IGF Kioto 
 * Kantelu oikeuskanslerille https://effi.org/effi-kanteli-oikeuskanslerille-tekijanoikeuslain-asiantuntijat-puolueellisia/ 
-* 
+* Pidetään rahankeräysoikeudenkäynnin ja -asioiden tila myös mukana toimintakertomuksessa, tulee aina käsiteltyä kokouksissa näkyvästi. -- omana kohtanaan lopussa talouden jälkeen. Toimintaa haittaava vaikutus.
+* Tapani yhä AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä?
+* yhteistyötä COSSin ja kuluttajaliiton kanssa jonkin verran, OKFI, Ihmisoikeusliitto
+* rahankeräyksen tiimoilta voisi muistaa noteerata näkyvästi sen, että kun ei ole aktiivinen vaihe oikeudenkäynnissä, muuta tekemistä saadaan aikaan heti paljon enemmän
+* hallinto-oikeusvalituksen tilanne? https://effi.org/effi-valitti-hallinto-oikeuteen-digi-ja-vaestotietoviraston-paatoksesta/ -- Effillä ei ole mitään tietoa asian käsittelyn etemisestä Helsingin hallinto-oikeudessa. Vastaselitys asiassa on annettu Helsingin hallinto-oikeudelle 29.01.2022. 2023 palautettiin DVV:lle, "Fwd: Hallinto-oikeuden käsittelyssä ollut tietopyyntönne 1.2.2021"

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index e5afd52..c163a0d 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -1,10 +1,5 @@
 [[Kevätkokous|kevatkokous2023]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2022]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2023]]
 
-* hallinto-oikeusvalituksen tilanne? https://effi.org/effi-valitti-hallinto-oikeuteen-digi-ja-vaestotietoviraston-paatoksesta/ -- Effillä ei ole mitään tietoa asian käsittelyn etemisestä Helsingin hallinto-oikeudessa. Vastaselitys asiassa on annettu Helsingin hallinto-oikeudelle 29.01.2022. Sen jälkeen asiasta ei ole kuulunut mitään, pohjalle Muuta-kohdassa voisi muistaa tästä jotain mainita.
-
-
-Vanhan pohjan mukaan päivitetty, alkanee olla valmis, kunhan tuo yllämainittu AWS vielä jotenkin päivitetään.
-
 # Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintakertomus 2022
 ## Yleistä
 
@@ -87,8 +82,3 @@ Rahankeräystutkinta ja oikeudenkäynti ovat vieneet yhdistykseltä merkittävi
 ## Kampanjat
 
 Yhdistys pyörittää kolmea Tor exit -noodia. 
-
-## Muuta
-
-XXX Effi on 29.10.2021 valittanut Helsingin hallinto-oikeudelle Digi- ja väestötietoviraston päätöksestä salata Suomi.fi -palveluiden Amazon Web Services -yhtiön pilvessä tapahtuvassa tuotannossa käytettävää salausta koskevat tiedot.
-

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index 0d96a82..e5afd52 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -66,7 +66,7 @@ Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (
 
 Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 
-14.-15.5.2022 EDRin vuosikokous (Romppainen, Tarvainen) 
+14.-15.5.2022 EDRin vuosikokous Berliini, Saksa (Romppainen, Tarvainen) 
 20.-22.6.2022 EuroDIG Trieste, Italia (Plommer, Romppainen, Tarvainen) 
 6.-10.6.2022 RightsCon Online (Romppainen, Tarvainen) 
 2.-5.9.2022 Freedom Not Fear Bryssel, Belgia (Romppainen, Tarvainen) 

diff --git a/toimintakertomus2023.mdwn b/toimintakertomus2023.mdwn
index 60b46db..77b2907 100644
--- a/toimintakertomus2023.mdwn
+++ b/toimintakertomus2023.mdwn
@@ -1,3 +1,11 @@
 [[Kevätkokous|kevatkokous2024]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2023]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2024]]
 
 Tänne muistiin relevantteja asioita vaikka ranskalaisin viivoin, sitten vanhan pohjan pohjalta
+
+* Tapani toiminnanjohtajaksi
+* tapahtumia: 
+ * 5.-8.6.2023 RightsCon Costa Rica 
+ * FIF & EuroDIG Tampere 
+ * IGF Kioto 
+* Kantelu oikeuskanslerille https://effi.org/effi-kanteli-oikeuskanslerille-tekijanoikeuslain-asiantuntijat-puolueellisia/ 
+* 

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index 665842e..0d96a82 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -69,7 +69,7 @@ Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 14.-15.5.2022 EDRin vuosikokous (Romppainen, Tarvainen) 
 20.-22.6.2022 EuroDIG Trieste, Italia (Plommer, Romppainen, Tarvainen) 
 6.-10.6.2022 RightsCon Online (Romppainen, Tarvainen) 
-2.-5.9.2022 Freedom Not Fear Bryssel, Belgia (Romppainen, Tarvainen)
+2.-5.9.2022 Freedom Not Fear Bryssel, Belgia (Romppainen, Tarvainen) 
 28.11.-2.12.2022 Internet Governance Forum Addis Ababa, Etiopia (Plommer, Romppainen, Tarvainen)
  
 

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index a7723bb..665842e 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -69,7 +69,7 @@ Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 14.-15.5.2022 EDRin vuosikokous (Romppainen, Tarvainen) 
 20.-22.6.2022 EuroDIG Trieste, Italia (Plommer, Romppainen, Tarvainen) 
 6.-10.6.2022 RightsCon Online (Romppainen, Tarvainen) 
-2-5.9.2022 Freedom Not Fear Bryssel, Belgia (Romppainen, Tarvainen)
+2.-5.9.2022 Freedom Not Fear Bryssel, Belgia (Romppainen, Tarvainen)
 28.11.-2.12.2022 Internet Governance Forum Addis Ababa, Etiopia (Plommer, Romppainen, Tarvainen)
  
 

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index bcbe05d..a7723bb 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -69,6 +69,7 @@ Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 14.-15.5.2022 EDRin vuosikokous (Romppainen, Tarvainen) 
 20.-22.6.2022 EuroDIG Trieste, Italia (Plommer, Romppainen, Tarvainen) 
 6.-10.6.2022 RightsCon Online (Romppainen, Tarvainen) 
+2-5.9.2022 Freedom Not Fear Bryssel, Belgia (Romppainen, Tarvainen)
 28.11.-2.12.2022 Internet Governance Forum Addis Ababa, Etiopia (Plommer, Romppainen, Tarvainen)
  
 

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index cfbd5f3..bcbe05d 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -67,10 +67,10 @@ Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (
 Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 
 14.-15.5.2022 EDRin vuosikokous (Romppainen, Tarvainen) 
-20.-22.6.2022 EuroDIG Trieste, Italia (Plommer, Romppainen, Tarvainen)
-6.-10.6.2022 RightsCon Online (Romppainen, Tarvainen)
+20.-22.6.2022 EuroDIG Trieste, Italia (Plommer, Romppainen, Tarvainen) 
+6.-10.6.2022 RightsCon Online (Romppainen, Tarvainen) 
 28.11.-2.12.2022 Internet Governance Forum Addis Ababa, Etiopia (Plommer, Romppainen, Tarvainen)
-
+  
 
 ## Talous
 

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index d0556f4..cfbd5f3 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -31,10 +31,7 @@ Syyskokous järjestettiin etäkokouksena 19.12.2022.
 
 ## Tiedotustoiminta
 
-
-XXX Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälineissä, muun muassa Vastaamon tietovuodon tiimoilta. 
-
-Tiedotustoiminta vuonna 2022 oli muuten hiljaista, lehdistötiedotteita ei juurikaan julkaistu. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.
+Tiedotustoiminta vuonna 2022 oli hiljaista, lehdistötiedotteita ei juurikaan julkaistu. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.
 
 
 ## Työryhmät

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index 2e38d0c..d0556f4 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -46,12 +46,14 @@ Yhdistyksellä on tietosuojaryhmä (perustettu 2020) ja tietoturvaryhmä (perust
 
 Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. 
 
-XXX Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja mm. tekijänoikeuslain muutosluonnoksesta, poliisilaista ja Suomea koskevasta YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelusta (UPR). 
+Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja mm. tekijänoikeuslain muutosluonnoksesta, poliisilaista ja Suomea koskevasta YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelusta (UPR). 
 
 Effi on mukana AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä, Effiä edustaa varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen.
 
 Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.
 
+Effi kanteli oikeuskanslerille Jukka Liedeksen käytöstä tekijänoikeuslain valmistelussa. Oikeuskanslerin kritisoi lainvalmistelun ulkoistamista ratkaisussaan.
+
 
 ## Tapahtumat kotimaassa
 

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index 80ca41a..2e38d0c 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -3,7 +3,7 @@
 * hallinto-oikeusvalituksen tilanne? https://effi.org/effi-valitti-hallinto-oikeuteen-digi-ja-vaestotietoviraston-paatoksesta/ -- Effillä ei ole mitään tietoa asian käsittelyn etemisestä Helsingin hallinto-oikeudessa. Vastaselitys asiassa on annettu Helsingin hallinto-oikeudelle 29.01.2022. Sen jälkeen asiasta ei ole kuulunut mitään, pohjalle Muuta-kohdassa voisi muistaa tästä jotain mainita.
 
 
-Tässä alla vanha pohja, kevyitä päivityksiä tehty, mutta lisää tarpeen
+Vanhan pohjan mukaan päivitetty, alkanee olla valmis, kunhan tuo yllämainittu AWS vielä jotenkin päivitetään.
 
 # Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintakertomus 2022
 ## Yleistä

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index 99c3994..80ca41a 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -1,8 +1,5 @@
 [[Kevätkokous|kevatkokous2023]] - [[Toimintakertomus|toimintakertomus2022]] - Tilinpäätös - [[Pöytäkirja|kevatkokouspoytakirja2023]]
 
-Muistettavia asioita tiiviisti:
-
-* valiokuntaosallistumisia?
 * hallinto-oikeusvalituksen tilanne? https://effi.org/effi-valitti-hallinto-oikeuteen-digi-ja-vaestotietoviraston-paatoksesta/ -- Effillä ei ole mitään tietoa asian käsittelyn etemisestä Helsingin hallinto-oikeudessa. Vastaselitys asiassa on annettu Helsingin hallinto-oikeudelle 29.01.2022. Sen jälkeen asiasta ei ole kuulunut mitään, pohjalle Muuta-kohdassa voisi muistaa tästä jotain mainita.
 
 
@@ -49,7 +46,7 @@ Yhdistyksellä on tietosuojaryhmä (perustettu 2020) ja tietoturvaryhmä (perust
 
 Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. 
 
-XXX Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja mm. tekijänoikeuslain muutosluonnoksesta, tiedustelulainsäädännöstä ja tietoturvan parantamisesta. 
+XXX Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja mm. tekijänoikeuslain muutosluonnoksesta, poliisilaista ja Suomea koskevasta YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelusta (UPR). 
 
 Effi on mukana AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä, Effiä edustaa varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen.
 
@@ -78,7 +75,7 @@ Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 
 ## Talous
 
-Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista, joiden lisäksi saatiin vähän lahjoituksia, lähinnä jäseniltä. Varsinaisen toiminnan kulujen jäätyä pandemian vuoksi budjetoitua vähäisemmiksi, mutta taas oikeudenkäyntiin liittyvien kulujen rasitettua taloutta, tilinpäätös oli hieman ylijäämäinen. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.
+Yhdistyksen varainhankinta jatkoi vakaalla pohjalla vuonna 2022. Tilikausi oli vahvasti ylijäämäinen. Yhdistys saa tulonsa lähes yksinomaan jäsenmaksuista, joiden vuosittainen kertymä on pysytellyt vakaana jo useiden vuosien ajan. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.
 
 
 ## Rahankeräystutkinta ja -oikeudenkäynti

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index 092f9b1..99c3994 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -3,7 +3,6 @@
 Muistettavia asioita tiiviisti:
 
 * valiokuntaosallistumisia?
-* yhteistyötä COSSin ja kuluttajaliiton kanssa jonkin verran
 * hallinto-oikeusvalituksen tilanne? https://effi.org/effi-valitti-hallinto-oikeuteen-digi-ja-vaestotietoviraston-paatoksesta/ -- Effillä ei ole mitään tietoa asian käsittelyn etemisestä Helsingin hallinto-oikeudessa. Vastaselitys asiassa on annettu Helsingin hallinto-oikeudelle 29.01.2022. Sen jälkeen asiasta ei ole kuulunut mitään, pohjalle Muuta-kohdassa voisi muistaa tästä jotain mainita.
 
 

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index 555d3f0..092f9b1 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -2,12 +2,8 @@
 
 Muistettavia asioita tiiviisti:
 
-* Historiikkihanke hieman jämähtänyt
 * valiokuntaosallistumisia?
-* Pidetään rahankeräysoikeudenkäynnin ja -asioiden (UPR review) tila myös mukana toimintakertomuksessa, tulee aina käsiteltyä kokouksissa näkyvästi. -- omana kohtanaan lopussa talouden jälkeen. Toimintaa haittaava vaikutus.
-* Tapani yhä AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä?
 * yhteistyötä COSSin ja kuluttajaliiton kanssa jonkin verran
-* rahankeräyksen tiimoilta voisi muistaa noteerata näkyvästi sen, että kun ei ole aktiivinen vaihe oikeudenkäynnissä, muuta tekemistä saadaan aikaan heti paljon enemmän
 * hallinto-oikeusvalituksen tilanne? https://effi.org/effi-valitti-hallinto-oikeuteen-digi-ja-vaestotietoviraston-paatoksesta/ -- Effillä ei ole mitään tietoa asian käsittelyn etemisestä Helsingin hallinto-oikeudessa. Vastaselitys asiassa on annettu Helsingin hallinto-oikeudelle 29.01.2022. Sen jälkeen asiasta ei ole kuulunut mitään, pohjalle Muuta-kohdassa voisi muistaa tästä jotain mainita.
 
 
@@ -30,7 +26,7 @@ Hallitus piti vuoden aikana 11 kokousta sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouk
 
 Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen (sihteeri) ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen (rahastonhoitaja) ja Topi Toosi.
 
-XXX Yhdistyksen historiikkihanke eteni: Effi täytti 20 vuotta vuonna 2021. Historiikin kirjoitustyötä ostettiin projektityönä.
+Yhdistyksen historiikkihanke eteni: Effi täytti 20 vuotta vuonna 2021. Historiikin kirjoitustyötä ostettiin projektityönä.
 
 Yhdistyksen kevätkokous pidettiin etäkokouksena 14.6.2022.
 
@@ -69,7 +65,7 @@ Effi osallistui muun muassa seuraaviin tapahtumiin:
 
 ## Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta
 
-Kotimaassa Effi on Open Knowledge Finlandin ja Tekijänoikeudellisen yhdistyksen jäsen sekä Jyrki Kasvin säätiön tukiyhdistyksen kannatusjäsen. Vuonna 2022 Effi liittyi Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSSin jäseneksi.
+Kotimaassa Effi on Open Knowledge Finlandin ja Tekijänoikeudellisen yhdistyksen jäsen sekä Jyrki Kasvin säätiön tukiyhdistyksen kannatusjäsen. Vuonna 2022 Effi liittyi Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSSin jäseneksi. COSSin ja Kuluttajaliiton kanssa tehtiin jonkin verran yhteistyötä.
 
 Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (EDRissä). Effi on ICANNin Non-commercial Users Constituencyn (NCUC) ja Not-for-Profit Operational Concerns Constituencyn (NPOC) jäsen sekä My Data Globalin jäsen.
 

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index 3b26d31..555d3f0 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -16,18 +16,17 @@ Tässä alla vanha pohja, kevyitä päivityksiä tehty, mutta lisää tarpeen
 # Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintakertomus 2022
 ## Yleistä
 
-Effi jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, kutsuina puhujiksi erilaisiin tapahtumiin ja lausuntopyyntöinä sekä lehdistön ja television laajana mielenkiintona. Myös useat yksityishenkilöt lähestyivät yhdistystä kysyen neuvoa Effin osaamisalaan liittyvissä asioissa. Pandemia aiheutti järjestöllekin jonkin verran uusia haasteita toiminnassa, etäkokousten suhteen tehtiin digiloikka, joka vakiintunee käytännöksi.
-
-Vuoden 2022 aikana yhdistyksen toimintaa kuormitti edelleen rahankeräysoikeudenkäynti. Käräjäoikeuden tuomio annettiin 14.1.2022. Yhdistys on jättänyt käräjäoikeuden tuomiosta asiassa R 21/2425 jatkokäsittelylupahakemuksen ja valituksen. Hovioikeudessa asiaa käsiteltäneen vuonna 2024.
+Effi jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, kutsuina puhujiksi erilaisiin tapahtumiin ja lausuntopyyntöinä sekä lehdistön ja television laajana mielenkiintona. Myös useat yksityishenkilöt lähestyivät yhdistystä kysyen neuvoa Effin osaamisalaan liittyvissä asioissa.
 
+Vuoden 2022 aikana yhdistyksen toimintaa kuormitti edelleen rahankeräysoikeudenkäynti. 
 
 ## Jäsenistö
 
-Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin 1200. Jäsenkunta pysyi edelleen erittäin miesvoittoisena.
+Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin 1000. Jäsenkunta pysyi edelleen erittäin miesvoittoisena.
 
 ## Päätöksenteko ja yleinen toiminta
 
-Hallitus piti vuoden aikana 11 kokousta sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouksia ei ollut. (XXX tarkista, mutta tuskin oli)
+Hallitus piti vuoden aikana 11 kokousta sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouksia ei ollut.
 
 Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen (sihteeri) ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen (rahastonhoitaja) ja Topi Toosi.
 
@@ -43,7 +42,7 @@ Syyskokous järjestettiin etäkokouksena 19.12.2022.
 
 XXX Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälineissä, muun muassa Vastaamon tietovuodon tiimoilta. 
 
-XXX Tiedotustoiminta vuonna 2021 oli muuten hiljaista, lehdistötiedotteita ei juurikaan julkaistu. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.
+Tiedotustoiminta vuonna 2022 oli muuten hiljaista, lehdistötiedotteita ei juurikaan julkaistu. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.
 
 
 ## Työryhmät
@@ -51,27 +50,22 @@ XXX Tiedotustoiminta vuonna 2021 oli muuten hiljaista, lehdistötiedotteita ei j
 Yhdistyksellä on tietosuojaryhmä (perustettu 2020) ja tietoturvaryhmä (perustettu 2021).
 
 
-## Koulutus
-
-XXX ei tainnut olla koulutuksia 2022 Yhdistys järjesti jäsenistölle suunnatun lobbauskoulutuksen 18. & 25.11.2021. Koulutukseen osallistui 7 henkilöä.
-
-
 ## Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon 
 
 Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. 
 
 XXX Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja mm. tekijänoikeuslain muutosluonnoksesta, tiedustelulainsäädännöstä ja tietoturvan parantamisesta. 
 
-XXX Effi on mukana AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä, Effiä edustaa varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen.
+Effi on mukana AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä, Effiä edustaa varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen.
 
-XXX Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.
+Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.
 
 
 ## Tapahtumat kotimaassa
 
 Effi osallistui muun muassa seuraaviin tapahtumiin:
 
-XXX 29.9.2022 Finnish Internet Forum (Romppainen, Tarvainen)
+15.9.2022 Finnish Internet Forum (Romppainen, Tarvainen)
 
 ## Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta
 
@@ -83,11 +77,10 @@ Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
 
 14.-15.5.2022 EDRin vuosikokous (Romppainen, Tarvainen) 
 20.-22.6.2022 EuroDIG Trieste, Italia (Plommer, Romppainen, Tarvainen)
-6.-10.6.2022 RightsCon Online (Romppainen)
+6.-10.6.2022 RightsCon Online (Romppainen, Tarvainen)
 28.11.-2.12.2022 Internet Governance Forum Addis Ababa, Etiopia (Plommer, Romppainen, Tarvainen)
 
 
-
 ## Talous
 
 Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista, joiden lisäksi saatiin vähän lahjoituksia, lähinnä jäseniltä. Varsinaisen toiminnan kulujen jäätyä pandemian vuoksi budjetoitua vähäisemmiksi, mutta taas oikeudenkäyntiin liittyvien kulujen rasitettua taloutta, tilinpäätös oli hieman ylijäämäinen. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 86d3335..92e9c48 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -48,7 +48,7 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
  * [[kevätkokous 2024|kevatkokous2024]], xx.xx.2024
  * [[syyskokous 2023|syyskokous2023]], xx.xx.2023
  * [Eurodig Tampereella](https://www.eurodig.org/), 19.-21.6.2023
- * [[kevätkokous 2023|kevatkokous2023]], xx.xx.2023
+ * [[kevätkokous 2023|kevatkokous2023]], 29.6.2023
  * Disobey 2023
 * Tapahtumat (menneet)
  * [[syyskokous 2022|syyskokous2022]], 19.12.2022

diff --git a/kevatkokous2023.mdwn b/kevatkokous2023.mdwn
index f6b6f01..6b69fbc 100644
--- a/kevatkokous2023.mdwn
+++ b/kevatkokous2023.mdwn
@@ -10,8 +10,8 @@ Eäkokouksella mentäneen edelleen.
 
 ## Aika ja paikka
 
-* Paikka: Turku [alustava]
-* Aika: xx.xx.2023 klo 18:00
+* Paikka: Internet
+* Aika: 29.6.2023 klo 18:00
 * Kokouskutsu (linkki sivuille) 
 
 

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 571ced9..86d3335 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -44,6 +44,7 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
  * [Free Thursday](http://free-thursday.pieni.net//) Helsingissä joka kuukauden toinen torstai (saa levittää muuallekin)
  * Oulun paikallistoiminta. Olutilta säännöllisesti aina kuukauden viimeinen torstai ja lounas kuun puolivälin paikkeilla. Ajantasainen info [nettisivulla](http://www.effi.org/paikallistoiminta/oulu.html).
 * [[Tapahtumat]] (tulevat)
+ * [[syyskokous 2024|syyskokous2024]], xx.xx.2024
  * [[kevätkokous 2024|kevatkokous2024]], xx.xx.2024
  * [[syyskokous 2023|syyskokous2023]], xx.xx.2023
  * [Eurodig Tampereella](https://www.eurodig.org/), 19.-21.6.2023

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index d3911a1..3b26d31 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -69,7 +69,7 @@ XXX Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan
 
 ## Tapahtumat kotimaassa
 
-XXX Vuoden aikana suurin osa vakiotapahtumista oli peruttu koronaviruspandemian vuoksi. Effi osallistui muun muassa seuraaviin tapahtumiin:
+Effi osallistui muun muassa seuraaviin tapahtumiin:
 
 XXX 29.9.2022 Finnish Internet Forum (Romppainen, Tarvainen)
 

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index bd07ff3..d3911a1 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -31,8 +31,6 @@ Hallitus piti vuoden aikana 11 kokousta sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouk
 
 Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen (sihteeri) ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen (rahastonhoitaja) ja Topi Toosi.
 
-XXX oliko jäsenkyselyä, ei tainnut olla? Vuonna 2022 järjestettiin yhdistyksen toinen jäsenkysely.
-
 XXX Yhdistyksen historiikkihanke eteni: Effi täytti 20 vuotta vuonna 2021. Historiikin kirjoitustyötä ostettiin projektityönä.
 
 Yhdistyksen kevätkokous pidettiin etäkokouksena 14.6.2022.

diff --git a/toimintakertomus2022.mdwn b/toimintakertomus2022.mdwn
index 4b9a7a9..bd07ff3 100644
--- a/toimintakertomus2022.mdwn
+++ b/toimintakertomus2022.mdwn
@@ -2,27 +2,110 @@
 
 Muistettavia asioita tiiviisti:
 
-* Historiikkihanke 
-* 20/21-v-juhlistukset?
+* Historiikkihanke hieman jämähtänyt
 * valiokuntaosallistumisia?
 * Pidetään rahankeräysoikeudenkäynnin ja -asioiden (UPR review) tila myös mukana toimintakertomuksessa, tulee aina käsiteltyä kokouksissa näkyvästi. -- omana kohtanaan lopussa talouden jälkeen. Toimintaa haittaava vaikutus.
-* Jäsenkysely tehtiinkö
 * Tapani yhä AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä?
-* koulutuksia?
-* liityttiin COSSin jäseneksi
 * yhteistyötä COSSin ja kuluttajaliiton kanssa jonkin verran
 * rahankeräyksen tiimoilta voisi muistaa noteerata näkyvästi sen, että kun ei ole aktiivinen vaihe oikeudenkäynnissä, muuta tekemistä saadaan aikaan heti paljon enemmän
 * hallinto-oikeusvalituksen tilanne? https://effi.org/effi-valitti-hallinto-oikeuteen-digi-ja-vaestotietoviraston-paatoksesta/ -- Effillä ei ole mitään tietoa asian käsittelyn etemisestä Helsingin hallinto-oikeudessa. Vastaselitys asiassa on annettu Helsingin hallinto-oikeudelle 29.01.2022. Sen jälkeen asiasta ei ole kuulunut mitään, pohjalle Muuta-kohdassa voisi muistaa tästä jotain mainita.
 
 
+Tässä alla vanha pohja, kevyitä päivityksiä tehty, mutta lisää tarpeen
 
-## Tapahtumia:
-* EDRi GA 14.-15.5.2022 (Romppainen, Tarvainen) 
-* Isoveli, 20/21-v? 
-* FIF. (https://internetforum.fi/2022/05/11/internet-ja-sota-paneelikeskustelu/ 
-* EuroDIG 20.-22.6.2022 Trieste, Italia  
-RightsCon Online 6.-10.6.2022  
-* IGF 
+# Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintakertomus 2022
+## Yleistä
 
+Effi jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, kutsuina puhujiksi erilaisiin tapahtumiin ja lausuntopyyntöinä sekä lehdistön ja television laajana mielenkiintona. Myös useat yksityishenkilöt lähestyivät yhdistystä kysyen neuvoa Effin osaamisalaan liittyvissä asioissa. Pandemia aiheutti järjestöllekin jonkin verran uusia haasteita toiminnassa, etäkokousten suhteen tehtiin digiloikka, joka vakiintunee käytännöksi.
+
+Vuoden 2022 aikana yhdistyksen toimintaa kuormitti edelleen rahankeräysoikeudenkäynti. Käräjäoikeuden tuomio annettiin 14.1.2022. Yhdistys on jättänyt käräjäoikeuden tuomiosta asiassa R 21/2425 jatkokäsittelylupahakemuksen ja valituksen. Hovioikeudessa asiaa käsiteltäneen vuonna 2024.
+
+
+## Jäsenistö
+
+Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin 1200. Jäsenkunta pysyi edelleen erittäin miesvoittoisena.
+
+## Päätöksenteko ja yleinen toiminta
+
+Hallitus piti vuoden aikana 11 kokousta sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouksia ei ollut. (XXX tarkista, mutta tuskin oli)
+
+Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen (sihteeri) ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen (rahastonhoitaja) ja Topi Toosi.
+
+XXX oliko jäsenkyselyä, ei tainnut olla? Vuonna 2022 järjestettiin yhdistyksen toinen jäsenkysely.
+
+XXX Yhdistyksen historiikkihanke eteni: Effi täytti 20 vuotta vuonna 2021. Historiikin kirjoitustyötä ostettiin projektityönä.
+
+Yhdistyksen kevätkokous pidettiin etäkokouksena 14.6.2022.
+
+Syyskokous järjestettiin etäkokouksena 19.12.2022.
+
+
+## Tiedotustoiminta
+
+
+XXX Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälineissä, muun muassa Vastaamon tietovuodon tiimoilta. 
+
+XXX Tiedotustoiminta vuonna 2021 oli muuten hiljaista, lehdistötiedotteita ei juurikaan julkaistu. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.
+
+
+## Työryhmät
+
+Yhdistyksellä on tietosuojaryhmä (perustettu 2020) ja tietoturvaryhmä (perustettu 2021).
+
+
+## Koulutus
+
+XXX ei tainnut olla koulutuksia 2022 Yhdistys järjesti jäsenistölle suunnatun lobbauskoulutuksen 18. & 25.11.2021. Koulutukseen osallistui 7 henkilöä.
+
+
+## Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon 
+
+Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin. 
+
+XXX Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja mm. tekijänoikeuslain muutosluonnoksesta, tiedustelulainsäädännöstä ja tietoturvan parantamisesta. 
+
+XXX Effi on mukana AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä, Effiä edustaa varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen.
+
+XXX Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.
+
+
+## Tapahtumat kotimaassa
+
+XXX Vuoden aikana suurin osa vakiotapahtumista oli peruttu koronaviruspandemian vuoksi. Effi osallistui muun muassa seuraaviin tapahtumiin:
+
+XXX 29.9.2022 Finnish Internet Forum (Romppainen, Tarvainen)
+
+## Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta
+
+Kotimaassa Effi on Open Knowledge Finlandin ja Tekijänoikeudellisen yhdistyksen jäsen sekä Jyrki Kasvin säätiön tukiyhdistyksen kannatusjäsen. Vuonna 2022 Effi liittyi Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSSin jäseneksi.
+
+Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (EDRissä). Effi on ICANNin Non-commercial Users Constituencyn (NCUC) ja Not-for-Profit Operational Concerns Constituencyn (NPOC) jäsen sekä My Data Globalin jäsen.
+
+Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:
+
+14.-15.5.2022 EDRin vuosikokous (Romppainen, Tarvainen) 
+20.-22.6.2022 EuroDIG Trieste, Italia (Plommer, Romppainen, Tarvainen)
+6.-10.6.2022 RightsCon Online (Romppainen)
+28.11.-2.12.2022 Internet Governance Forum Addis Ababa, Etiopia (Plommer, Romppainen, Tarvainen)
+
+
+
+## Talous
+
+Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista, joiden lisäksi saatiin vähän lahjoituksia, lähinnä jäseniltä. Varsinaisen toiminnan kulujen jäätyä pandemian vuoksi budjetoitua vähäisemmiksi, mutta taas oikeudenkäyntiin liittyvien kulujen rasitettua taloutta, tilinpäätös oli hieman ylijäämäinen. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.
+
+
+## Rahankeräystutkinta ja -oikeudenkäynti
+
+Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuodesta 2015. Minkäänlaisista varsinaisista varojen väärinkäytöksistä yhdistystä ei epäillä, vaan kysesssä on sama vanha asia: saako yhdistyksen sivuilla olla tilinumero ja tieto että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Sivuilla on ollut teksti: "EFFI voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseen. Niitä ei voi kuitenkaan vähentää esim. verotuksessa. Jos haluat lahjoittaa, käytännössä se tapahtuu helpoiten tilisiirtona yhdistyksen tilille: (tili poistettu tästä). Lähetä meili jasenasiat@effi.org niin saat viitenumeron pankkisiirtoa varten." Esitutkinta saatiin päätökseen vuonna 2020, syytteet nostettiin 2021 ja käräjäoikeuden käsittely oli 27.-28.10.2021. Käräjäoikeuden ratkaisu tuli 14.1.2022: Effille ja syytetyille tuomittiin rahankeräysrikoksesta sakkoa. Effi on valittanut käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, jossa tapausta käsiteltäneen vuonna 2024.
+
+Rahankeräystutkinta ja oikeudenkäynti ovat vieneet yhdistykseltä merkittäviä määriä aikaa ja rahaa sekä mahdollisesti aiheuttaneet mainehaittaa ja vaikeuksia saada aktiiveja.
+
+## Kampanjat
+
+Yhdistys pyörittää kolmea Tor exit -noodia. 
+
+## Muuta
+
+XXX Effi on 29.10.2021 valittanut Helsingin hallinto-oikeudelle Digi- ja väestötietoviraston päätöksestä salata Suomi.fi -palveluiden Amazon Web Services -yhtiön pilvessä tapahtuvassa tuotannossa käytettävää salausta koskevat tiedot.
 
-Tähän alle vanha pohja, kun hyväksytty kevätkokouksessa 2022

diff --git a/hallitusehdokkaat2024.mdwn b/hallitusehdokkaat2024.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..e2c2d73
--- /dev/null
+++ b/hallitusehdokkaat2024.mdwn
@@ -0,0 +1 @@
+Vapaamuotoiset ilmoittautumiset ehdolle hallitukseen kokouskutsun ohjeen mukaan (tai kokouksessa), esimerkkiä formaatista voi katsoa esim. viimevuotisista https://wiki.effi.org/hallitusehdokkaat2023/

diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 5c1ce92..571ced9 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -49,8 +49,8 @@ Tällä palvelimella olevia sivuja:
  * [Eurodig Tampereella](https://www.eurodig.org/), 19.-21.6.2023
  * [[kevätkokous 2023|kevatkokous2023]], xx.xx.2023
  * Disobey 2023
- * [[syyskokous 2022|syyskokous2022]], 19.12.2022
 * Tapahtumat (menneet)
+ * [[syyskokous 2022|syyskokous2022]], 19.12.2022
  * [[kevätkokous 2022|kevatkokous2022]], 14.6.2022
  * [Finnish Internet Forum](https://internetforum.fi/) 
  * Disobey 2022 - peruttu

diff --git a/LimeSurveyVaalit.mdwn b/LimeSurveyVaalit.mdwn
index bc6a171..b7b8b30 100644
--- a/LimeSurveyVaalit.mdwn
+++ b/LimeSurveyVaalit.mdwn
@@ -38,7 +38,7 @@ Anonymisointi on tärkeää. Ennen kuin klikkaat surveyn luonnissa "Save", mene
 
 Surveyn luonnissa keskeisiä täytettäviä tekstikenttiä ovat "Survey title", "Description", "Welcome message" ja "End message". Jotta voit kirjoittaa niihin sopivaa tekstiä, sinun täytyy tietää, missä vaiheessa nuo tekstit näkyvät äänestäjälle:
 
-* "Description" näytetään osana vastaajille lähtevää kutsusähköpostia, samoin "Survey title". Kuitenkin sähköpostiviestin otsikko (subject) asetetaan niistä riippumatta.
+* "Description" näytetään osana vastaajille lähtevää kutsusähköpostia, samoin "Survey title". Kuitenkin sähköpostiviestin otsikko (subject) asetetaan automaattisesti niistä riippumatta.
 * "Welcome message" näytetään vasta sitten, kun vastaaja on avannut kutsulinkillä kyselysivun nettiselaimeensa.
 * "End message" näytetään vasta sitten nettiselaimessa, kun vastaaja on vastannut.
 

diff --git a/LimeSurveyVaalit.mdwn b/LimeSurveyVaalit.mdwn
index 27ea116..bc6a171 100644
--- a/LimeSurveyVaalit.mdwn
+++ b/LimeSurveyVaalit.mdwn
@@ -36,7 +36,7 @@ Muista asettaa "base language": Finnish.
 
 Anonymisointi on tärkeää. Ennen kuin klikkaat surveyn luonnissa "Save", mene välilehteen "Participant settings" ja vaihda "Anonymized responses:" -valitsimelle arvoksi "On".
 
-Keskeisiä täytettäviä tekstikenttiä ovat "Survey title", "Description", "Welcome message" ja "End message". Jotta voit kirjoittaa niihin sopivaa tekstiä, sinun täytyy tietää, missä vaiheessa nuo tekstit näkyvät äänestäjälle:
+Surveyn luonnissa keskeisiä täytettäviä tekstikenttiä ovat "Survey title", "Description", "Welcome message" ja "End message". Jotta voit kirjoittaa niihin sopivaa tekstiä, sinun täytyy tietää, missä vaiheessa nuo tekstit näkyvät äänestäjälle:
 
 * "Description" näytetään osana vastaajille lähtevää kutsusähköpostia, samoin "Survey title". Kuitenkin sähköpostiviestin otsikko (subject) asetetaan niistä riippumatta.
 * "Welcome message" näytetään vasta sitten, kun vastaaja on avannut kutsulinkillä kyselysivun nettiselaimeensa.

Fiksumpi järjestys
diff --git a/LimeSurveyVaalit.mdwn b/LimeSurveyVaalit.mdwn
index 88ba057..27ea116 100644
--- a/LimeSurveyVaalit.mdwn
+++ b/LimeSurveyVaalit.mdwn
@@ -34,6 +34,8 @@ Klikkaa oikean yläreunan valikosta toimintoa "Surveys --> Create a new survey"
 
 Muista asettaa "base language": Finnish.
 
+Anonymisointi on tärkeää. Ennen kuin klikkaat surveyn luonnissa "Save", mene välilehteen "Participant settings" ja vaihda "Anonymized responses:" -valitsimelle arvoksi "On".
+
 Keskeisiä täytettäviä tekstikenttiä ovat "Survey title", "Description", "Welcome message" ja "End message". Jotta voit kirjoittaa niihin sopivaa tekstiä, sinun täytyy tietää, missä vaiheessa nuo tekstit näkyvät äänestäjälle:
 
 * "Description" näytetään osana vastaajille lähtevää kutsusähköpostia, samoin "Survey title". Kuitenkin sähköpostiviestin otsikko (subject) asetetaan niistä riippumatta.
@@ -50,8 +52,6 @@ Jotta saisi kyllä/ei/tyhjä-valinnat, pitää vaihtoehdot luoda single-choice-r
 
 Tee äänestyskysymyksistä pakollisia vaihtamalla kysymksen Mandatory-asetus arvosta Off arvoon On. Lähes aina on järkevää tehdä äänestyskysymyksistä pakollisia. (Tyhjä-vaihtoehto jättää mahdollisuuden olla ottamatta kantaa pakollisessa kysymyksessä ja kivasti päästää äänestäjän silti äänestystoiminnon loppuun asti.)
 
-Anonymisointi on tärkeää. Ennen kuin klikkaat surveyn luonnissa "Save", mene välilehteen "Participant settings" ja vaihda "Anonymized responses:" -valitsimelle arvoksi "On".
-
 Jos katsot surveyltä sen "Survey participants", sinulle kerrotaan: "Survey participants have not been initialised for this survey." ... "If you initialise a survey participants table for this survey then this survey will only be accessible to users who provide a token either manually or by URL."
 Tee osallistujien alustus toiminnolla "Initialise participant table". Sitten lisäät äänestäjien tiedot (nimet, sähköpostit) "Create -> Add survey participant".
 

Lisätty kommentti tarkastamisesta
diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index 04890f3..fa96ffd 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -4,8 +4,7 @@
 [[Talousarvio|budjetti2023]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2022]]
 
-
-POHJA
+TARKASTETTU, VALMIS, EI SAA ENÄÄ MUOKATA
 
 Electronic Frontier Finland - Effi ry:n sääntömääräinen syyskokous, 19.12.2022 Internet
 ================================
@@ -82,3 +81,4 @@ Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
 ## 12. Kokouksen päättäminen
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:32.
+

diff --git a/budjetti2023.mdwn b/budjetti2023.mdwn
index 0ba5f38..831c447 100644
--- a/budjetti2023.mdwn
+++ b/budjetti2023.mdwn
@@ -4,6 +4,7 @@
 [[Talousarvio|budjetti2023]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2022]]
 
+KOKOUKSESSA HYVÄKSYTTY
 
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n talousarvio vuodelle 2023
 

diff --git a/toimintasuunnitelma2023.mdwn b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
index 08958dd..6c47b65 100644
--- a/toimintasuunnitelma2023.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
@@ -4,7 +4,7 @@
 [[Talousarvio|budjetti2023]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2022]]
 
-KOKOUKSESSA HYVÄKSYTTÄVÄKSI
+KOKOUKSESSA HYVÄKSYTTY
 
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023
 

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index 6c0dfae..04890f3 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -81,4 +81,4 @@ Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
 
 ## 12. Kokouksen päättäminen
 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:31.
+ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:32.

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index b1fe232..6c0dfae 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -77,8 +77,8 @@ Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
  * Vuoden 2023 hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Elias Aarnio, Timo Karjalainen, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen, Tapani Tarvainen ja Topi Toosi.
 
 ## 11. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali 
- * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 valittiin N.N. ja N.N., ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N..
+ * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 valittiin Antti Värri ja Lauri Laitinen, ja varatoiminnantarkastajiksi Ville Myllymäki ja Marko Saaresto.
 
 ## 12. Kokouksen päättäminen
 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.
+ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:31.

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index 5d11384..b1fe232 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -74,9 +74,7 @@ Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
 
 ## 10. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
  * Hallitukseen oli ehdolla 6 ehdokasta kun Leena Romppainen oli valittu puheenjohtajaksi.
- * Hallituksen jäsenistä äänestettiin Effin LimeSurveyssä.
- * Hallituksen jäsenten vaalissa jätettiin xx lippua, kaikki äänet hyväksyttiin.
- * Vuoden 2023 hallituksen jäseniksi valittiin N.N. ja N.N..
+ * Vuoden 2023 hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Elias Aarnio, Timo Karjalainen, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen, Tapani Tarvainen ja Topi Toosi.
 
 ## 11. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali 
  * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 valittiin N.N. ja N.N., ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N..

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index 9246a2f..5d11384 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -73,7 +73,7 @@ Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
 *Puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.*
 
 ## 10. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
- * Hallitukseen oli ehdolla xx ehdokasta kun Leena Romppainen oli valittu puheenjohtajaksi.
+ * Hallitukseen oli ehdolla 6 ehdokasta kun Leena Romppainen oli valittu puheenjohtajaksi.
  * Hallituksen jäsenistä äänestettiin Effin LimeSurveyssä.
  * Hallituksen jäsenten vaalissa jätettiin xx lippua, kaikki äänet hyväksyttiin.
  * Vuoden 2023 hallituksen jäseniksi valittiin N.N. ja N.N..

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index d83acf5..9246a2f 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -73,7 +73,7 @@ Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
 *Puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.*
 
 ## 10. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
- * Hallitukseen oli ehdolla xx ehdokasta kun N.N. oli valittu puheenjohtajaksi.
+ * Hallitukseen oli ehdolla xx ehdokasta kun Leena Romppainen oli valittu puheenjohtajaksi.
  * Hallituksen jäsenistä äänestettiin Effin LimeSurveyssä.
  * Hallituksen jäsenten vaalissa jätettiin xx lippua, kaikki äänet hyväksyttiin.
  * Vuoden 2023 hallituksen jäseniksi valittiin N.N. ja N.N..

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index 43abb41..d83acf5 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -70,7 +70,7 @@ Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
  * Tämän kohdan käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi Ville Myllymäki.
  * Vuoden 2022 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Romppainen.
 
-*Puheenjohtajaksi palasi N.N..*
+*Puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.*
 
 ## 10. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
  * Hallitukseen oli ehdolla xx ehdokasta kun N.N. oli valittu puheenjohtajaksi.

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index b8f9a95..43abb41 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -68,7 +68,7 @@ Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
 
 ## 9. Puheenjohtajan vaali
  * Tämän kohdan käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi Ville Myllymäki.
- * Vuoden 2022 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti N.N..
+ * Vuoden 2022 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Romppainen.
 
 *Puheenjohtajaksi palasi N.N..*
 

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index 726b8b2..b8f9a95 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -67,7 +67,7 @@ Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
   [[talousarvio|budjetti2022]] vuodelle 2023. Äänestettiin Effin LimeSurveyssä, tulokset: 17 kyllä-ääntä, 1 tyhjä ja 1 ääni jätetty antamatta.
 
 ## 9. Puheenjohtajan vaali
- * Tämän kohdan käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi N.N..
+ * Tämän kohdan käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi Ville Myllymäki.
  * Vuoden 2022 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti N.N..
 
 *Puheenjohtajaksi palasi N.N..*

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index 77a1e27..726b8b2 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -64,7 +64,7 @@ Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
  * Leena Romppainen esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi.
  * Leena Romppainen esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi.
  * Hyväksyttiin [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2023]] ja 
-  [[talousarvio|budjetti2022]] vuodelle 2023. Äänestettiin Effin LimeSurveyssä, tulokset: xx kyllä-ääntä.
+  [[talousarvio|budjetti2022]] vuodelle 2023. Äänestettiin Effin LimeSurveyssä, tulokset: 17 kyllä-ääntä, 1 tyhjä ja 1 ääni jätetty antamatta.
 
 ## 9. Puheenjohtajan vaali
  * Tämän kohdan käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi N.N..

diff --git a/toimintasuunnitelma2023.mdwn b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
index b6a0e98..08958dd 100644
--- a/toimintasuunnitelma2023.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
@@ -168,9 +168,9 @@ Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia tapahtumia järjestetää
 
 Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Koronaviruspandemian jatkuessa tapahtumia järjestetään lähtökohtaisesti etätapahtumina.
 
-###12.1. Yhdistyksen 23-vuotisjuhlavuosi
+###12.1. Yhdistyksen 22-vuotisjuhlavuosi
 
-Yhdistys täytti 20 vuotta 5.9.2021. Koronapandemian vuoksi isommat juhlat ovat siirtyneet eteenpäin. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan yhdistyksen historiikki ja järjestetään 23-vuotisjuhlatapahtuma.
+Yhdistys täytti 20 vuotta 5.9.2021. Koronapandemian vuoksi isommat juhlat ovat siirtyneet eteenpäin. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan yhdistyksen historiikki ja järjestetään 22-vuotisjuhlatapahtuma.
 
 ###12.2 EuroDIG 2023 Suomessa 
 

diff --git a/toimintasuunnitelma2023.mdwn b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
index 0832f4c..b6a0e98 100644
--- a/toimintasuunnitelma2023.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
@@ -125,7 +125,8 @@ Jatketaan yhdistyksen Tor-solmujen (3 kpl: Espoo, Jyväskylä, Oulu) pyörittäm
 
 ###Kansallisesti
 
-Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus-, avoin data-, kuluttaja- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi *Amnesty Internationalin*, *COSSin*, *Ihmisoikeusliiton*, *Kuluttajaliiton*, *Open Knowledge Finlandin*, *Suomen Internet-yhdistyksen* (*ISOC Finland*), *Suomen standardoimisliiton*, *Suomen PENin* ja *Toimittajat ilman rajoja* -järjestön kanssa. Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun, tiedusteluvaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Effi osallistuu myös *Finnish Internet Forumin* järjestämiseen.
+Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus-, avoin data-, kuluttaja- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi *Amnesty Internationalin*, *COSSin*, *Ihmisoikeusliiton*, *Kuluttajaliiton*, *Open Knowledge Finlandin*, *Suomen Internet-yhdistyksen* (*ISOC Finland*), *Suomen standardoimisliiton*, *Suomen PENin*, *Tekijänoikeudellisen yhdistyksen* ja *Toimittajat ilman rajoja* -järjestön kanssa. Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun, tiedusteluvaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Effi osallistuu myös *Finnish Internet Forumin* järjestämiseen.
+
 ###Kansainvälisesti
 
 Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan *European Digital Rightsin* (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU-tasolla. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti *Internet Governance Forumin* ja *WIPOn* tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on *ICANNin* *GNSO:n* (*Generic Names Supporting Organization*) *Non-Commercial Stakeholder Groupin* (*NCSG*) ja sen osastojen *Non-Commercial Users' Constituencyn* (*NCUC*) ja *Not-for-Profit Organizations' Constituencyn* (*NPOC*) jäsen. Effi on *My Data Globalin* jäsen.

diff --git a/toimintasuunnitelma2023.mdwn b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
index 7404206..0832f4c 100644
--- a/toimintasuunnitelma2023.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
@@ -125,8 +125,7 @@ Jatketaan yhdistyksen Tor-solmujen (3 kpl: Espoo, Jyväskylä, Oulu) pyörittäm
 
 ###Kansallisesti
 
-Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus-, avoin data-, kuluttaja- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi *Amnesty Internationalin*, *COSSin*, *Ihmisoikeusliiton*, *Kuluttajaliiton*, *Open Knowledge Finlandin*, *Suomen Internet-yhdistyksen* (*ISOC Finland*), *Suomen standardoimisliiton*, *Suomen PENin* ja *Toimittajat ilman rajoja* -järjestön kanssa. Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun, tiedusteluvaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Effi osallistuu myös *Finnish Internet Forumin* järjestämiseen. XXX pitäiskö jäsenyydet listata konsistentisti, mainita näistä minkä jäseniä ollaan? Samoin EDRin jäsenhän ollaan, mitä ei eksplisiittisesti sanota alempana.
-
+Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus-, avoin data-, kuluttaja- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi *Amnesty Internationalin*, *COSSin*, *Ihmisoikeusliiton*, *Kuluttajaliiton*, *Open Knowledge Finlandin*, *Suomen Internet-yhdistyksen* (*ISOC Finland*), *Suomen standardoimisliiton*, *Suomen PENin* ja *Toimittajat ilman rajoja* -järjestön kanssa. Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun, tiedusteluvaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Effi osallistuu myös *Finnish Internet Forumin* järjestämiseen.
 ###Kansainvälisesti
 
 Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan *European Digital Rightsin* (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU-tasolla. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti *Internet Governance Forumin* ja *WIPOn* tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on *ICANNin* *GNSO:n* (*Generic Names Supporting Organization*) *Non-Commercial Stakeholder Groupin* (*NCSG*) ja sen osastojen *Non-Commercial Users' Constituencyn* (*NCUC*) ja *Not-for-Profit Organizations' Constituencyn* (*NPOC*) jäsen. Effi on *My Data Globalin* jäsen.

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index ac0b7f5..77a1e27 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -57,8 +57,8 @@ Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
   * III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa 
   * IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa 
 
- * Päätettiin, että 19.12.2022 tai myöhemmin jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2023 jäsenyyden.
- * Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
+ * Päätettiin yksimielisesti, että 19.12.2022 tai myöhemmin jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2023 jäsenyyden.
+ * Päätettiin yksimielisesti, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
 
 ## 8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023
  * Leena Romppainen esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi.

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index 4e864eb..ac0b7f5 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -57,7 +57,7 @@ Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
   * III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa 
   * IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa 
 
- * Päätettiin, että xx.12.2022 tai myöhemmin jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2023 jäsenyyden.
+ * Päätettiin, että 19.12.2022 tai myöhemmin jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2023 jäsenyyden.
  * Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
 
 ## 8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index 0a30e36..4e864eb 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -40,7 +40,7 @@ Puheenjohtajaksi siirtyi Ville Myllymäki.
 
 Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
 
-Puheenjohtajaksi palasi N.N.
+Puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.
 
 ## 7. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
 

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index e6541de..0a30e36 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -38,6 +38,8 @@ Puheenjohtajaksi siirtyi Ville Myllymäki.
 
 ## 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
 
+Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
+
 Puheenjohtajaksi palasi N.N.
 
 ## 7. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index e2b97cf..e6541de 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -40,7 +40,7 @@ Puheenjohtajaksi siirtyi Ville Myllymäki.
 
 Puheenjohtajaksi palasi N.N.
 
-## 4. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
+## 7. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
 
 Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
 
@@ -58,27 +58,27 @@ Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:
  * Päätettiin, että xx.12.2022 tai myöhemmin jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2023 jäsenyyden.
  * Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
 
-## 5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023
+## 8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023
  * Leena Romppainen esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi.
  * Leena Romppainen esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi.
  * Hyväksyttiin [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2023]] ja 
   [[talousarvio|budjetti2022]] vuodelle 2023. Äänestettiin Effin LimeSurveyssä, tulokset: xx kyllä-ääntä.
 
-## 6. Puheenjohtajan vaali
+## 9. Puheenjohtajan vaali
  * Tämän kohdan käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi N.N..
  * Vuoden 2022 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti N.N..
 
 *Puheenjohtajaksi palasi N.N..*
 
-## 7. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
+## 10. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
  * Hallitukseen oli ehdolla xx ehdokasta kun N.N. oli valittu puheenjohtajaksi.
  * Hallituksen jäsenistä äänestettiin Effin LimeSurveyssä.
  * Hallituksen jäsenten vaalissa jätettiin xx lippua, kaikki äänet hyväksyttiin.
  * Vuoden 2023 hallituksen jäseniksi valittiin N.N. ja N.N..
 
-## 8. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali 
+## 11. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali 
  * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 valittiin N.N. ja N.N., ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N..
 
-## 9. Kokouksen päättäminen
+## 12. Kokouksen päättäminen
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index 4385181..e2b97cf 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -36,7 +36,7 @@ Antti Värri esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
 
 Puheenjohtajaksi siirtyi Ville Myllymäki.
 
-## 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
+## 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
 
 Puheenjohtajaksi palasi N.N.
 

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index b3a49f1..4385181 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -34,7 +34,7 @@ Leena Romppainen esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen.
 
 Antti Värri esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
 
-Puheenjohtajaksi siirtyi N.N. (jos tarpeen)
+Puheenjohtajaksi siirtyi Ville Myllymäki.
 
 ## 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
 

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index f55ab96..b3a49f1 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -32,7 +32,7 @@ Leena Romppainen esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen.
 
 ## 5. Toiminnantarkastajien lausunto
 
-N.N. esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
+Antti Värri esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
 
 Puheenjohtajaksi siirtyi N.N. (jos tarpeen)
 

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index a8a884c..f55ab96 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -27,7 +27,7 @@ Paikka: Internet, Jitsi
 
 ## 4. Vuoden 2021 tilinpäätös ja tilikertomus
 
-N.N. esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen.
+Leena Romppainen esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen.
 
 
 ## 5. Toiminnantarkastajien lausunto

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index bcd9d50..a8a884c 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -13,12 +13,12 @@ Electronic Frontier Finland - Effi ry:n sääntömääräinen syyskokous, 19.12.
 Paikka: Internet, Jitsi
 
 ## 1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello xx:xx.
+ Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:07.
 
 ## 2. Järjestäytyminen
- * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja sihteeriksi N.N..
- * Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi N.N. ja N.N..
- * Ääntenlaskijoina toimii vaalitoimikunta, jonka jäseniä ovat N.N. ja N.N..
+ * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
+ * Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ville Myllymäki ja Raoul Plommer.
+ * Ääntenlaskijoina toimii vaalitoimikunta, jonka jäseniä ovat Otso Kassinen ja Jori Mäntysalo.
 
 
 ## 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

diff --git a/budjetti2023.mdwn b/budjetti2023.mdwn
index 773bb7d..0ba5f38 100644
--- a/budjetti2023.mdwn
+++ b/budjetti2023.mdwn
@@ -3,3 +3,41 @@
 [[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2023]] - 
 [[Talousarvio|budjetti2023]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2022]]
+
+
+#Electronic Frontier Finland - Effi ry:n talousarvio vuodelle 2023
+
+<table>
+<tr><td></td>	<td align=right>&nbsp;&nbsp;TA 2023</td>	<td align=right>&nbsp;&nbsp;Tot 2022</td>	<td align=right>&nbsp;&nbsp;TA 2022</td></tr>
+<tr><td><b>TULOT</b></td></tr>			
+<tr><td>Jäsenmaksutulot</td>	<td align=right>35 000</td>	<td align=right>25 164</td>	<td align=right>35 000</td></tr>
+<tr><td>Kannatusjäsenmaksut</td>	<td align=right>15 000</td>	<td align=right>2 500</td>	<td align=right>15 000</td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotemyynti</td>	<td align=right>5 000</td>	<td align=right>380</td>	<td align=right>5 000</td></tr>
+<tr><td>Lahjoitukset</td>	<td align=right>6 000</td>	<td align=right>5 678</td>	<td align=right>5 000</td></tr>
+<tr><td>Rahankeräys</td>	<td align=right>0</td>	<td align=right>0</td>	<td align=right>0</td></tr>
+<tr><td>Muut</td>	<td align=right>5 000</td> <td align=right>24</td>	<td align=right>5000</td></tr>
+<tr><td>&nbsp;</td></tr>			
+<tr><td>Yht.</td>	<td align=right>66 000</td>	<td align=right>33 746</td>	<td align=right>65 000</td></tr>
+<tr><td>&nbsp;</td></tr>
+			
+<tr><td><b>MENOT</b></td></tr>			
+<tr><td>Palkat</td>	<td align=right>-42 000</td>	<td align=right>-1 000</td>	<td align=right>-42 000</td></tr>
+<tr><td>Toimisto</td>	<td align=right>-1 200</td>	<td align=right>-875</td>	<td align=right>-200</td></tr>
+<tr><td>Matkakulut</td>	<td align=right>-20 000</td>	<td align=right>-5 950</td>	<td align=right>-5 000</td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotehankinnat</td>	<td align=right>-2 000</td>	<td align=right>0</td>	<td align=right>-2 000</td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotepostitukset</td>	<td align=right>-300</td>	<td align=right>-90</td>	<td align=right>-300</td></tr>
+<tr><td>Kannatustuotekauppa</td>	<td align=right>-650</td>	<td align=right>-608</td>	<td align=right>-700</td></tr>
+<tr><td>Tapahtumat</td>	<td align=right>-9 000</td>	<td align=right>0</td>	<td align=right>-9 000</td></tr>
+<tr><td>Kokoukset</td>	<td align=right>-500</td>	<td align=right>0</td>	<td align=right>-500</td></tr>
+<tr><td>Jäsenmaksut</td>	<td align=right>-2 000</td>	<td align=right>-1 910</td>	<td align=right>-1 350</td></tr>
+<tr><td>Edustuskulut</td>	<td align=right>-1 000</td>	<td align=right>0</td>	<td align=right>-1 000</td></tr>
+<tr><td>Pankki- ja postikulut</td>	<td align=right>-1 000</td>	<td align=right>-465</td>	<td align=right>-950</td></tr>
+<tr><td>Mainosmateriaali</td>	<td align=right>-1 200</td>	<td align=right>-350</td>	<td align=right>-1 200</td></tr>
+<tr><td>Kampanjat</td>	<td align=right>-3 400</td>	<td align=right>-3 354</td>	<td align=right>-3 400</td></tr>
+<tr><td>IT-kulut</td>	<td align=right>-5 000</td>	<td align=right>-1 677</td>	<td align=right>-2 000</td></tr>
+<tr><td>Muut</td>	<td align=right>-13 000</td>	<td align=right>-6 407</td>	<td align=right>-24 877</td></tr>
+<tr><td>&nbsp;</td></tr>			
+<tr><td>Yht.</td>	<td align=right>-102 250</td>	<td align=right>-22 686</td>	<td align=right>-94 427</td></tr>
+<tr><td>&nbsp;</td></tr>			
+<tr><td>ALI-/YLIJÄÄMÄ</td>	<td align=right>-36 250</td>	<td align=right>11 060</td> <td align=right>-29 427</td></tr>	
+</table>

diff --git a/toimintasuunnitelma2023.mdwn b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
index 7d17f2f..7404206 100644
--- a/toimintasuunnitelma2023.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
@@ -4,10 +4,7 @@
 [[Talousarvio|budjetti2023]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2022]]
 
-
-
-
-VANHAN POHJALTA KOPSATTU
+KOKOUKSESSA HYVÄKSYTTÄVÄKSI
 
 #Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023
 
@@ -26,7 +23,6 @@ Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa sähköpostitse. Tämän
 Yhdistyksen kannanottojen ja lausuntojen laatimisessa pyritään osallistamaan jäsenistöä mahdollisimman paljon.
 
 
-
 ##4. Tiedotustoiminta
 
 Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla.
@@ -38,7 +34,7 @@ Tiedotustoiminnan rungon muodostavat:
 * Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
 * Verkkosivusto, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
 * Effin blogi, jonne kirjoitetaan pari kertaa kuussa.
-* Yhteisölliset mediat, kuten Twitter (@Effi_ry) (1116 seuraajaa 14.12.2021) ja Effin Facebook-ryhmä (3301 jäsentä 14.12.2021). 
+* Yhteisölliset mediat, kuten Twitter (@Effi_ry) (1165 seuraajaa 19.12.2022) ja Effin Facebook-ryhmä (3288 jäsentä 19.12.2022). 
 
 Näiden lisäksi:
 
@@ -148,7 +144,7 @@ Vuonna 2023 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekij
 
 ###9.1 Rahankeräys
 
-Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuodesta 2015. Minkäänlaisista varsinaisista varojen väärinkäytöksistä yhdistystä ei epäillä, vaan kyseessä on sama vanha asia: saako yhdistyksen sivuilla olla tilinumero ja tieto että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Esitutkinta saatiin päätökseen vuonna 2020 ja käräjäoikeuden ratkaisu saatiin 14.1.2022. Yhdistys valitti hovioikeuteen ja asiaa käsiteltäneen hovioikeudessa vuonna 2023 
+Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuodesta 2015. Minkäänlaisista varsinaisista varojen väärinkäytöksistä yhdistystä ei epäillä, vaan kyseessä on sama vanha asia: saako yhdistyksen sivuilla olla tilinumero ja tieto että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Esitutkinta saatiin päätökseen vuonna 2020 ja käräjäoikeuden ratkaisu saatiin 14.1.2022. Yhdistys valitti hovioikeuteen ja asiaa käsiteltäneen hovioikeudessa vuonna 2023. 
 
 Jos yhdistys voittaa jutun ja ratkaisu jää lainvoimaiseksi, järjestetään 0-2 pienkeräystä ja haetaan uudelleen rahankeräyslupaa. Jos pienkeräys kielletään ja rahankeräyslupa hylätään, valitetaan päätöksistä. Jos oikeuden päätös ei tyydytä yhdistystä, siitä valitetaan.
 

diff --git a/toimintasuunnitelma2023.mdwn b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
index 399112a..7d17f2f 100644
--- a/toimintasuunnitelma2023.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
@@ -5,7 +5,6 @@
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2022]]
 
 
-* EuroDIG 2023 Suomessa Tampereella 19.-21.6.2023 
 
 
 VANHAN POHJALTA KOPSATTU
@@ -177,6 +176,10 @@ Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-kes
 
 Yhdistys täytti 20 vuotta 5.9.2021. Koronapandemian vuoksi isommat juhlat ovat siirtyneet eteenpäin. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan yhdistyksen historiikki ja järjestetään 23-vuotisjuhlatapahtuma.
 
+###12.2 EuroDIG 2023 Suomessa 
+
+EuroDIG 2023 on Suomessa Tampereella 19.-21.6.2023, Effi osallistuu järjestelyihin.
+
 ##13 Koulutus
 
 ###13.1 Oma koulutustoiminta

diff --git a/toimintasuunnitelma2023.mdwn b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
index c53ab46..399112a 100644
--- a/toimintasuunnitelma2023.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
@@ -4,12 +4,9 @@
 [[Talousarvio|budjetti2023]] - 
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2022]]
 
-* Rahankeräysjuttu: hovioikeudelle saatu ehdotuksia päivistä (mahdollisesti kokoukseen mennessä varmistunutkin). 
-* Eduskuntavaalivuosi: hallitusohjelmatavoitteiden päivitys 
+
 * EuroDIG 2023 Suomessa Tampereella 19.-21.6.2023 
-* taloushallintajärjestelmän uudistus? -> kohta 9.2 -- jäsenistössä jonkin verran toivottu sähköistä laskutusta ja tarpeen rahastonhoitajan työn helpottamiseksi ja reaaliaikaisemman talousnäkymän saamiseksi
-* poistettu koroviruspandemian epävarmuustekijät
-* Pitäiskö irc-kanavamaininta poistaa? 
+
 
 VANHAN POHJALTA KOPSATTU
 
@@ -46,7 +43,6 @@ Tiedotustoiminnan rungon muodostavat:
 
 Näiden lisäksi:
 
-* Effin IRC-kanava (IRCnet #effi).
 * Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien perustamiseen tutkitaan.
 * Yhteisöllisten medioiden käyttämistä parannetaan yhä.
 * Tuotetaan esittely- ja tiedotusmateriaalia paikallistason Effi-toimijoiden käyttöön.
@@ -87,17 +83,17 @@ Laaditaan uutta materiaalia:
 ##5. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
 
 Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön ja sen noudattamisen kehittämiseen sen kaikilla tasoilla, sekä puolueohjelmiin. 
-Effillä on oma hallitusohjelmatavoitelista, jonka toteutumista seurataan aktiivisesti.
+Effillä on oma hallitusohjelmatavoitelista, joka päivitetään ja jonka toteutumista seurataan aktiivisesti. 
 Effi seuraa ja pyrkii vaikuttamaan myös yritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden Effin alaan liittyvään toimintaan.
 
 Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:
 
-* XXX EU:n CSAM, AI Act asetukset
+* EU:n lainsäädäntö CSAM, AI Act, Data Act 
+* Digihenkilöllisyys Suomessa ja EU:ssa
 * EU:n digitaalisia palveluita (Digital Services Act) ja digitaalisia markkinoita (Digital Market Act) koskevat asetukset
 * EU:n terroristisen verkkosisällön levittämisen ehkäisemistä koskeva ehdotus 
 * uuden urkintalain eli verkkotiedustelulainsäädännön seuranta
-* EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toteutus; tekijänoikeusjärjestelmän kehitys ja siihen liittyvät 
- lainsäädäntöhankkeet
+* EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toteutus; tekijänoikeusjärjestelmän kehitys ja siihen liittyvät lainsäädäntöhankkeet
 * kansalaisten yksityisyyden toteutuminen viranomaisasioinnissa ja yhtiöittämiseen liittyvien ongelmien seuranta
 * teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
 * anonyymin viestintämahdollisuuden turvaaminen

diff --git a/hallitusehdokkaat2023.mdwn b/hallitusehdokkaat2023.mdwn
index 66a2b13..250d7ba 100644
--- a/hallitusehdokkaat2023.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2023.mdwn
@@ -28,3 +28,10 @@ Diplomi-insinööri. Tietoturva-asiantuntija 2NS Oy:ssä.
 **Sirpa Pöyhönen**
 
 Effin hallituksessa vuodesta 2010 alkaen (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-). Lisäksi ylläpidän kannatustuoteverkkokaupan varastoa ja vastaan tilausten käsittelystä ja toimituksesta. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Siviilissä FM, biologi, ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
+
+**Leena Romppainen**
+
+
+Effin hallituksessa 2007 alkaen, puheenjohtaja 2018-, 2010-17 varapuheenjohtaja. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi, puheenjohtajaksi. Töissä IT-alalla Aiven Oy:ssä. Mitä teen Effissä: haastattelut, puhekeikat, EDRi-seuranta, toiminnan kehittäminen, erilaiset kampanjat, kaikki mitä vastaan tulee.
+
+Erityistä 2023: Effin tähänastisen taipaleen juhlistaminen ja historiikin julkaisu, Isoveli-palkinnot, strategiatyötä, koulutuksia. Rahankeräysasiat jatkunevat tapetilla.

diff --git a/toimintasuunnitelma2023.mdwn b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
index b0cb8d1..c53ab46 100644
--- a/toimintasuunnitelma2023.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
@@ -5,9 +5,9 @@
 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2022]]
 
 * Rahankeräysjuttu: hovioikeudelle saatu ehdotuksia päivistä (mahdollisesti kokoukseen mennessä varmistunutkin). 
-* Eduskuntavaalivuosi: hallitusohjelmatavoitteita. 
+* Eduskuntavaalivuosi: hallitusohjelmatavoitteiden päivitys 
 * EuroDIG 2023 Suomessa Tampereella 19.-21.6.2023 
-* taloushallintajärjestelmän uudistus? esim. kohdaksi 9.2 -- jäsenistössä jonkin verran toivottu sähköistä laskutusta
+* taloushallintajärjestelmän uudistus? -> kohta 9.2 -- jäsenistössä jonkin verran toivottu sähköistä laskutusta ja tarpeen rahastonhoitajan työn helpottamiseksi ja reaaliaikaisemman talousnäkymän saamiseksi
 * poistettu koroviruspandemian epävarmuustekijät
 * Pitäiskö irc-kanavamaininta poistaa? 
 

diff --git a/hallitusehdokkaat2023.mdwn b/hallitusehdokkaat2023.mdwn
index 750a978..66a2b13 100644
--- a/hallitusehdokkaat2023.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2023.mdwn
@@ -14,11 +14,11 @@ Effin jäsen vuodesta 2008. Effin hallituksessa 2015-2018 & 2020-2022. Käytett
 
 **Timo Karjalainen**
 
-Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018-2021. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
+Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018-2022. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
 
 **Tapani Tarvainen**
 
-Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010, varapuheenjohtaja 2011-21. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
+Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010, varapuheenjohtaja 2011-22. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
 
 **Topi Toosi**
 

diff --git a/LimeSurveyVaalit.mdwn b/LimeSurveyVaalit.mdwn
index e9104e6..88ba057 100644
--- a/LimeSurveyVaalit.mdwn
+++ b/LimeSurveyVaalit.mdwn
@@ -55,6 +55,8 @@ Anonymisointi on tärkeää. Ennen kuin klikkaat surveyn luonnissa "Save", mene
 Jos katsot surveyltä sen "Survey participants", sinulle kerrotaan: "Survey participants have not been initialised for this survey." ... "If you initialise a survey participants table for this survey then this survey will only be accessible to users who provide a token either manually or by URL."
 Tee osallistujien alustus toiminnolla "Initialise participant table". Sitten lisäät äänestäjien tiedot (nimet, sähköpostit) "Create -> Add survey participant".
 
+**Jos sinulla on valmis osallistujalista CSV-muodossa, voit ottaa sen käyttöön valitsemalla "Create..." -> "Import participants from CSV file"**
+
 Browse-listassa näkyvät kaikki osallistujat (participants). Klikkaa yläreunasta Generate tokens, seuraa ohjeita ja sitten on osallistujilla tokenit. Tämä ei vielä aiheuttanut äänestyksen varsinaista alkamista tai automaattiviestien lähettämistä!
 
 Aseta kyselylle alku- ja loppuaika Publication & Access -sivulta. **Jos automaattiviesti lähetetään ennen alkuaikaa, viesteissä olevat linkit alkavat toimia alkuajankohtana ja kysely sulkeutuu loppuajankohtana. Kokousäänestyksiä varten alkuaika kannattaa laittaa kokouksen alkuun tai vähän sen jälkeen, esim. 15 minuuttia. Tarvittaessa aikaa voi muuttaa kokouksen aikana, jos äänestys syystä tai toisesta viivästyy.** (Loppuajankohdan syöttäminen ei ole pakollista, kyselyn voi sulkea myös manuaalisesti.)

Ehdokkaat lisätty
diff --git a/hallitusehdokkaat2023.mdwn b/hallitusehdokkaat2023.mdwn
index 08e3276..750a978 100644
--- a/hallitusehdokkaat2023.mdwn
+++ b/hallitusehdokkaat2023.mdwn
@@ -6,4 +6,25 @@
 
 Vapaamuotoiset ilmoittautumiset ehdolle hallitukseen vaalilautakunnalle kokouskutsun ohjeen mukaan (tai kokouksessa), esimerkkiä formaatista voi katsoa esim. viimevuotisista [[https://wiki.effi.org/hallitusehdokkaat2022/]]
 
-Vaalilautakunta lisää vuodelle 2023 ilmoittautuneet ehdokkaat viimeistään 15.12.2022.
+**Elias Aarnio**
+
+**Raoul Plommer**
+
+Effin jäsen vuodesta 2008. Effin hallituksessa 2015-2018 & 2020-2022. Käytettävissä hallituksen jäseneksi. Piraattipuolueen aktiivi vuodesta 2008 ja ICANN:in NCSG:n jäsen vuodesta 2015. Olen esiintynyt muutaman kerran televisiossa, eivätkä korkeamman profiilin kohtaamisetkaan ole itselleni aivan vieraita.
+
+**Timo Karjalainen**
+
+Effin hallituksessa 2008 ja 2010, puheenjohtaja 2011-2017, varapuheenjohtaja 2018-2021. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).
+
+**Tapani Tarvainen**
+
+Effin hallituksessa 2004 alkaen, puheenjohtaja 2006-2010, varapuheenjohtaja 2011-21. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi. Yli-insinööri Jyväskylän yliopistossa.
+
+**Topi Toosi**
+
+Effin hallituksessa 2020-2022. Käytettävissä hallituksen jäseneksi. 
+Diplomi-insinööri. Tietoturva-asiantuntija 2NS Oy:ssä.
+
+**Sirpa Pöyhönen**
+
+Effin hallituksessa vuodesta 2010 alkaen (sihteeri 2011-17, rahastonhoitaja 2012-). Lisäksi ylläpidän kannatustuoteverkkokaupan varastoa ja vastaan tilausten käsittelystä ja toimituksesta. Käytettävissä hallituksen jäseneksi, rahastonhoitajaksi. Siviilissä FM, biologi, ohjelmistoalan yrittäjä (Sorware ay).

diff --git a/toimintasuunnitelma2023.mdwn b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
index 66ca03d..b0cb8d1 100644
--- a/toimintasuunnitelma2023.mdwn
+++ b/toimintasuunnitelma2023.mdwn
@@ -8,7 +8,8 @@
 * Eduskuntavaalivuosi: hallitusohjelmatavoitteita. 
 * EuroDIG 2023 Suomessa Tampereella 19.-21.6.2023 
 * taloushallintajärjestelmän uudistus? esim. kohdaksi 9.2 -- jäsenistössä jonkin verran toivottu sähköistä laskutusta
-
+* poistettu koroviruspandemian epävarmuustekijät
+* Pitäiskö irc-kanavamaininta poistaa? 
 
 VANHAN POHJALTA KOPSATTU
 
@@ -16,7 +17,7 @@ VANHAN POHJALTA KOPSATTU
 
 ##1. Yleistä
 
-Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2023 aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Koronaviruspandemian vuoksi vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa on runsaasti epävarmuustekijöitä.
+Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2023 aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. 
 
 ##2. Jäsenistö
 
@@ -156,6 +157,10 @@ Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahanker
 
 Jos yhdistys voittaa jutun ja ratkaisu jää lainvoimaiseksi, järjestetään 0-2 pienkeräystä ja haetaan uudelleen rahankeräyslupaa. Jos pienkeräys kielletään ja rahankeräyslupa hylätään, valitetaan päätöksistä. Jos oikeuden päätös ei tyydytä yhdistystä, siitä valitetaan.
 
+###9.2 Taloushallintajärjestelmän uudistus
+
+Hallitus selvittää vaihtoehtoja modernimmaksi taloushallintajärjestelmäksi. 
+
 ##10. Ekskursiot
 
 Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.

diff --git a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
index ebdf530..bcd9d50 100644
--- a/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
+++ b/syyskokouspoytakirja2022.mdwn
@@ -7,10 +7,10 @@
 
 POHJA
 
-Electronic Frontier Finland - Effi ry:n sääntömääräinen syyskokous, xx.12.2022 Internet
+Electronic Frontier Finland - Effi ry:n sääntömääräinen syyskokous, 19.12.2022 Internet
 ================================
 
-Paikka: Internet, vararatkaisu meet.jit.si
+Paikka: Internet, Jitsi
 
 ## 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello xx:xx.
@@ -20,11 +20,26 @@ Paikka: Internet, vararatkaisu meet.jit.si
  * Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi N.N. ja N.N..
  * Ääntenlaskijoina toimii vaalitoimikunta, jonka jäseniä ovat N.N. ja N.N..
 
-*Vaihdettiin vararatkaisuun.*
 
 ## 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
+
+## 4. Vuoden 2021 tilinpäätös ja tilikertomus
+
+N.N. esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen.
+
+
+## 5. Toiminnantarkastajien lausunto
+
+N.N. esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
+
+Puheenjohtajaksi siirtyi N.N. (jos tarpeen)
+
+## 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
+
+Puheenjohtajaksi palasi N.N.
+
 ## 4. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
 
 Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022: