Kevätkokous - Toimintakertomus - Tilinpäätös - Pöytäkirja

LOPULLINEN. EI SAA ENÄÄ EDITOIDA.

Effi ry:n kevätkokous 2016

21.5.2016 kello 13.00 Ilmailumuseon Avia-kabinetti, Vantaa

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 13:18.

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Sirpa Pöyhönen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Toni Toivanen ja Marko Saaresto. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Toimintakertomus

Hallitus esitteli vuoden 2015 toimintakertomuksen.

Tilinpäätös ja tilikertomus

Puheenjohtaja Timo Karjalainen esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen.

Toiminnantarkastajien lausunto

Toiminnantarkastaja Marko Saaresto luki toiminnantarkastajien lausunnon.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Ahto Apajalahti

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2015.

Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Timo Karjalainen.

Muut asiat

Keskusteltiin hallituksen selvityksen pohjalta jäsenmaksun maksamisesta kerralla useammaksi vuodeksi tai ainaisjäsenmaksuna.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:27.