Syyskokous - Hallitusehdokkaat - Toimintasuunnitelma - Talousarvio - Pöytäkirja

Electronic Frontier Finland - Effi ry:n talousarvio vuodelle 2022

  TA 2022   Tot 2021   TA 2021
TULOT
Jäsenmaksutulot 35 000 24 600 28 000
Kannatusjäsenmaksut 15 000 1 300 2 000
Kannatustuotemyynti 5 000 230 3 500
Lahjoitukset 5 000 890 1 000
Rahankeräys 0 0 10 000
Muut 5 000 0 0
 
Yht. 65 000 27 020 44 500
 
MENOT
Palkat -42 000 0 -6 000
Toimisto -200 -150 -300
Matkakulut -5 000 -1 360 -11 200
Kannatustuotehankinnat -2 000 0 -2 000
Kannatustuotepostitukset -300 -20 -500
Kannatustuotekauppa -650 -620 -700
Tapahtumat -9 000 0 -11 000
Kokoukset -500 0 -2 000
Jäsenmaksut -1 350 -1 100 -1 350
Edustuskulut -1 000 0 -1 000
Pankki- ja postikulut -950 -420 -950
Mainosmateriaali -1 200 0 -1 500
Kampanjat -3 400 -3 100 -4 000
IT-kulut -2 000 -1 840 -2 000
Muut -24 877 0 0
 
Yht. -94 427 -8 610 -44 500
 
ALI-/YLIJÄÄMÄ -29 427 18 410 0