Syyskokous - Hallitusehdokkaat - Toimintasuunnitelma - Talousarvio - Pöytäkirja

KOKOUKSESSA HYVÄKSYTTY

Electronic Frontier Finland - Effi ry:n talousarvio vuodelle 2023

  TA 2023   Tot 2022   TA 2022
TULOT
Jäsenmaksutulot 35 000 25 164 35 000
Kannatusjäsenmaksut 15 000 2 500 15 000
Kannatustuotemyynti 5 000 380 5 000
Lahjoitukset 6 000 5 678 5 000
Rahankeräys 0 0 0
Muut 5 000 24 5000
 
Yht. 66 000 33 746 65 000
 
MENOT
Palkat -42 000 -1 000 -42 000
Toimisto -1 200 -875 -200
Matkakulut -20 000 -5 950 -5 000
Kannatustuotehankinnat -2 000 0 -2 000
Kannatustuotepostitukset -300 -90 -300
Kannatustuotekauppa -650 -608 -700
Tapahtumat -9 000 0 -9 000
Kokoukset -500 0 -500
Jäsenmaksut -2 000 -1 910 -1 350
Edustuskulut -1 000 0 -1 000
Pankki- ja postikulut -1 000 -465 -950
Mainosmateriaali -1 200 -350 -1 200
Kampanjat -3 400 -3 354 -3 400
IT-kulut -5 000 -1 677 -2 000
Muut -13 000 -6 407 -24 877
 
Yht. -102 250 -22 686 -94 427
 
ALI-/YLIJÄÄMÄ -36 250 11 060 -29 427