Asioita, joita Effi toivoo puolueiden kirjaavan omiin ohjelmiinsa. Tekstiä säädetään yhdessä kevätkokouksen yhteydessä Turussa 15.-16.5.2010.


Electronic Frontier Finland (Effi) ry

HALLITUSOHJELMATAVOITTEITA - LUONNOS

*Sananvapaus ja yksityisyydensuoja on turvattava kaikille myös Internetissä.

*Julkisrahoitteisen tiedon vapaus on uuden tiedon ja palvelujen tuottamisen edellytys.

*Tekijänoikeuslakia on muutettava vanhojen liiketoimintamallien pönkittämisen asemesta tekijöiden ja kuluttajien eduksi.

*Nettisensuurilaki, televalvontalaki ja Lex Nokia on kumottava ihmisoikeuksien vastaisina.

*Kirjastoissa ei saa käyttää nettiestoja. Nettiin pääsy on perusoikeus.

*Suojaamattomien WLAN-tukiasemien käytön on oltava vapaata.

Sensuuri- ja urkintalait nurin

Nettisensuurilaki ("laki lapsipornografian levittämisen estotoimista") on kumottava. Sensuuri vain vaikeuttaa rikosten torjuntaa ja uhrien auttamista. Lisäksi lain nojalla on estetty pääsy myös täysin laillisille sivustoille perustuslain vastaisesti ilman valituskelpoista päätöstä. Sen sijaan pitäisi tehostaa kansainvälistä poliisiyhteistyötä lapsipornosivustojen poistamiseksi netistä, tekijöiden saattamiseksi edesvastuuseen ja uhrien pelastamiseksi.

Teletunnistetietojen pakkotallennuslaki on kumottava. Kuten Saksan perustuslakituomioistuin on todennut, se on perusoikeuksien vastaista yksityisyydensuojan rajoittamista. Viranomaisten ei pidä kohdella kansalaisia potentiaalisina rikollisina ja säilöä tietoa heidän nettiselailuistaan, puheluistaan ja sijainneistaan. Hallituksen on toimittava EU:n teletallennusdirektiivin kumoamiseksi.

Lex Nokia on kumottava. Laki ei todellisuudessa vaikuta liikesalaisuuksien vuotamiseen, jolla sitä on perusteltu. Sen sijaan se antaa esimerkiksi taloyhtiöille ja muille yhteisötilaajille oikeuden urkkia ihmisten nettiliikennettä. Laki on jo käytännössä osoittautunut toimimattomaksi.

Suomeen tarvitaan perustuslakituomioistuin. Perustuslakivaliokunta on poliittinen elin, mutta lain perustuslainmukaisuuden tutkinta on lainopillinen eikä poliittinen kysymys.

Mielipiteitä ja tietoja - edes tyhmiä ja vääriä - ei saa kriminalisoida.

Usein vaaditaan, että kansalaisia pitäisi suojella epämiellyttäviltä sisällöiltä erityisesti netissä. Sananvapauden olennainen idea on kuitenkin, että myös kiistanalaisia mielipiteitä saa esittää vaikka ne jotakuta loukkaisivatkin -- niitä vastaan voi puolustautua keskustelemalla mutta ei väkisin vaientamalla. Ihmisten on saatava muodostaa oma mielipiteensä vapaasti. Valtion ei pidä ilmoittaa mitkä mielipiteet ovat hyväksyttäviä.

Kansanryhmää vastaan kiihottamisen, laittoman uhkauksen ja kunnianloukkauksen tulee toki olla kiellettyjä, mutta kaikki "vihapuhe" tai epäasiallinen käytös ei ole sitä.

Jokainen ihminen on vastuussa omista ja vain omista puheistaan. Keskustelupalstojen ylläpitäjille tai nettioperaattoreille ei saa sälyttää rangaistusvastuuta muiden sanomisista. Niille ei myöskään saa sälyttää poliisille kuuluvaa rikostutkintaa eikä tuomioistuimille kuuluvaa päätöstä nettisivujen sulkemisesta.

Uskonrauhan häirintäpykälä on poistettava rikoslaista. Uskontoja, jumalia ja muita pyhiä asioita pitää saada arvostella ja pilkatakin samoin kuin poliittisia aatteitakin; muilta osin pykälän tarkoittama häiriökäyttäytyminen on jo kielletty julkisrauhan rikkomisena.

Historiallisten tapahtumien vääristelyä ja kiistanalaisten tieteellisten tulosten julkaisemista ei myöskään tule kriminalisoida. Valtio ei voi päättää, mikä tieto pitää paikkansa ja mikä ei.

Sähköiset palvelut ovat hyvä renki mutta huono isäntä

Koulujen, kirjastojen, virastojen yms. tietojärjestelmissä on sitouduttava avoimiin standardeihin ja avoimiin rajapintoihin. Julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa on otettava hankintakriteeriksi ohjelmistojen lähdekoodiin pääsy, jolloin mahdollisen jatkokehitystyön voi kilpailuttaa erikseen ja eri järjestelmät voi rakentaa yhteensopiviksi. Nykyään hankinnoissa turvaudutaan aivan liiaksi muutamaan lähes monopoliasemassa olevaan yritykseen. Tämä saattaa jopa vaarantaa valtion turvallisuuden.

Joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmät, ruuhkamaksujärjestelmät ja vastaavat voidaan hyväksyä vain sillä edellytyksellä, että ne toteutetaan anonyymisti, vaarantamatta ihmisten yksityisyyttä.

Sähköistä äänestysjärjestelmää ei tarvita. Kun nykyisen lippuäänestyksenkin tulokset saadaan parissa tunnissa, nopeus on huono perustelu kalliille ja epävarmalle hankkeelle. Sähköäänestys vaarantaa vakavasti vaalisalaisuuden ja koko vaalijärjestelmän uskottavuuden sekä on lisäksi rahan tuhlausta. Nettiäänestykseen liittyy lisäksi muitakin riskejä, kuten virukset ja äänestäjien painostus. Sitä ei pidä edes harkita.

  • Julkisuuslakia on noudatettava (lainvalmisteluasiakirjojen yms. on oltava oletusarvoisesti netistä kaikkien saatavilla TAI ainakin saa pyydettäessä ilman venkoilua) [FIXME: MUOTOILU]

Tekijänoikeus- ja patenttijärjestelmä on uudistettava

Tekijänoikeuksien tarkoitus on kannustaa luovaan työhön sekä tasapainottaa tekijän, käyttäjien ja yhteiskunnan etu - ei toimia yritysten eikä julkishallinnon rahastusautomaattina. Tekijätkin ovat käyttäjiä ja käyttäjät tekijöitä.

Tekijänoikeuslain tulee kannustaa tuottamaan tietoa, viihdettä, taidetta ym. sisältöä. Vanhoja teoksia on voitava hyödyntää uuden luomisessa, myös ns. orpoja teoksia, joiden oikeuksien haltijoita ei pystytä tavoittamaan.

Tekninen kehitys on ajanut vanhojen liiketoimintamallien ohi. Niille ei pidä antaa tekohengitystä säätämällä lakiin yhä tiukempia rajoituksia teosten käytölle. Tekijänoikeuksien laajentaminen käytön kontrolloimiseen on ongelmallista sananvapaudenkin kannalta. Nykyiset säännöt ovat epäreiluja sekä tekijöille että kuluttajille. Lainvalmistelussa on paremmin hyödynnettävä kansalaisjärjestöjen asiantuntemusta ja kuultava muitakin kuin välikäsien edustajia.

Suoja-ajat ovat kohtuuttoman pitkiä: vuosikymmeniä tekijän kuoleman jälkeen jatkuva rahastusoikeus perikunnalle ja tuottajayhtiölle ei ainakaan kannusta luomaan uusia teoksia. Suoja-aika on sidottava teoksen syntyhetkeen eikä tekijöiden kuolemaan. Teosten käyttäjienkin oikeudet on otettava huomioon.

Sähkökirjan omistajalla on oltava sama kuluttajansuoja ja omistusoikeus kuin paperikirjan omistajalla. Sähkökirjakaan ei saa muuttua eikä kadota, ja sekin on saatava myydä tai jättää perinnöksi.

Immateriaalioikeusasioihin tulee vaikuttaa kansainvälisesti, erityisesti EU-tasolla. ACTA-hanke, jossa demokraattinen päätöksenteko on korvattu salaisilla sopimuksilla, on kumottava.

Patenttien tulee kannustaa teknisten keksintöjen tuottamiseen. Tiedon, tietokoneohjelmien ja algoritmien patentoiminen on estettävä käytännössäkin tehokkaasti.

Julkisin varoin tuotettu tieto, kuten tutkimusartikkelit, kartta-, sää-, tilastotiedot, arkistot ja vastaavat tietoaineistot sekä Yleisradion ohjelmat tulee panna nettiin kaikkien vapaaseen käyttöön.

Medialukutaitoa lapsille ja aikuisille

Tietoyhteiskunnassa medialuku- ja -kirjoitustaito on tärkeä kansalaistaito. Sitä on opetettava mm. koulussa. Ilman sitä ihmiset tulevat huijatuiksi ja tekevät helpommin huonoja päätöksiä.

  • Effi-neuvola aikuisille

Lasten turruttaminen tekniseen valvontaan jo koulussa on lopetettava.

Jokamiehenoikeudet nettiinkin

Langattoman nettiyhteyden tarjoamisen vapaaseen käyttöön ja suojaamattoman yhteyden käyttämisen on oltava sallittua ja suotavaakin. Nettiyhteyden käyttö rinnastuu tien käyttöön: ellei sitä ole suljettu puomilla, sillä saa kulkea.