Lopullinen, oikeuskanslerille lähtenyt versio täällä:

http://www.effi.org/nettivinkkikantelu-2010-04-14.html