Tälle sivulle kerätään ehdotuksia siitä, mitä muutoksia Effin sääntöihin voisi tehdä.

 • "Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, hallituksen tarkemmin määräämillä tavoilla." Tulkinnanvarainen, voidaanko järjestää pelkästään etäkokous?

 • vaalitapa yksinkertaisemmaksi (tai kokonaan pois säännöistä)
  muutettu mutta ei vieläkään hyvä;
  pitäisi olla jokin helppo tapa olla valitsematta hallitukseen kaikkia ehdolla olevia vaikka jäsenmääräraja ei ylittyisikään

  alempana tarkempia vaalitapaehdotuksia

 • toimihenkilöiden vapauttaminen (milloin hallitus, milloin yhdistyksen kokous)
  20§ ja 21§ ovat turhan tiukkoja ja toisaalta epäselviä.

Sääntöjä muutettiin 2013, allaolevat enemmän tai vähemmän hoidettu silloin:

 • Yhdistyksen lyhytnimen kirjoitusasuksi "Effi" eikä "EFFI" (tai "EFFi"). TEHTY
 • etäosallistuminen TEHTY, muut yhdistyslain muutokset tehty (kai)
 • tarkoituspykälä laajemmaksi TEHTY
 • jotain byrokratiasäätöjä ??
 • jäsenkategoriat (mahdollistetaan halvempi jäsenmaksu opiskelijoille yms) TEHTY
 • ilmoitusdeadline kokouksien kutsuja varten viikkoon jätetty kahteen viikkoon, riittänee
 • pöytäkirjan tarkastus kokouksessa kaikkiin kokouksiin ei tarpeen määrätä säännöissä
 • vpj ei hoida jäsenrekisteriä, muutkin hallitusnakit pois säännöistä TEHTY
 • ei yhdistyslain toistoa (turhaa: laki jyrää kuitenkin) TEHTY (enimmäkseen ainakin)
 • nimenkirjoitusoikeudet TEHTY
 • sääntömuutospykälän selkeys (kahden kokouksen tarve sanottava selvemmin) TEHTY
 • syyskokouksen sääntömääräisten asioiden järjestys: jäsenmaksun suuruus ennen talousarviota TEHTY

VAALITAPAIDEOITA

Tavoite: helppo tapa valita hallitus niin, että kaikkia halukkaita ei valita vaikka paikkoja olisikin, ilman että tarvitsee liian selvästi sanoa että tuota ja tuota ei haluta.

Malli 1:

 • Hyväksymisäänestys suljettuna lippuäänestyksenä
 • Jokainen saa äänestää enintään niin montaa ehdokasta kuin on paikkoja
 • Valituiksi tulevat:
  (1) neljä eniten ääniä saanutta joka tapauksessa
  (2) vähintään 50% äänistä saaneet äänimäärän mukaisessa järjestyksessä kunnes paikkamäärä täyttyy