Electronic Frontier Finland - Effi ry:n toimintakertomus 2017

Yleistä

Effi jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, kutsuina puhujiksi erilaisiin tapahtumiin ja lausuntopyyntöinä sekä lehdistön ja television laajana mielenkiintona. Myös useat yksityishenkilöt lähestyivät yhdistystä kysyen neuvoa Effin osaamisalaan liittyvissä asioissa.

Jäsenistö

Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin 1600. Jäsenkunta pysyi edelleen hyvin miesvoittoisena.

Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Hallitus piti vuoden aikana 7 kokousta, lähinnä sähköpostilistallaan.

Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Timo Karjalainen, varapuheenjohtajina Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Elias Aarnio, Ahto Apajalahti, Mikko Kenttälä, Elina Kurikka, Raoul Plommer ja Sirpa Pöyhönen (sihteeri, rahastonhoitaja).

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Turussa 21.5.2017.

Syyskokous järjestettiin 2.12.2017 Helsingissä.

Paikallistapaamisia järjestettiin Vantaalla.

Tiedotustoiminta

Lehdistötiedote- ja blogirintamalla vuosi oli hiljainen. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.

Tämän lisäksi Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälineissä.

Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin.

Effi antoi mm. seuraavat lausunnot ja osallistui seuraaviin prosesseihin:

13.1.2017 Effin lausunto oikeusministeriölle perustuslain muutosehdotuksesta, joka liittyy verkkotiedustelulainsäädännön valmisteluun

16.1.2017 Henrik Ingo ja Elias Aarnio kävivät ministeri Bernerin kutsusta keskustelemassa liikenteen uudistamiseen liittyvistä asioista.

7.2.2017 Effin lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle lausunnon siitä, miten Suomen pitäisi suhtautua EU:ssa uuteen ehdotukseen direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi).

16.6.2017 Effin lausunto siviilitiedustelulaista

22.6.2017 Lausunto oikeusministeriölle tiedustelutoiminnan valvonnasta

22.6.2017 Lausunto puolustusministeriölle sotilastiedustelulaista

31.8.2017 Effin lausunto lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi (OKM/70/040/2016)

8.9.2017 Effin lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä

17.10.2017 Effi ry:n lausunto luonnokseen​ "Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa"

Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen jatkoi tietosuojalautakunnan varajäsenenä (nimitetty kaudeksi 2015-2017).

Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.

Effi osallistui Finnish Internet Forumin suunnitteluun.

Timo Karjalainen toimi Effin edustajana oikeusministeriön nettiäänestyksen edellytyksiä selvittäneessä työryhmässä.

Ahto Apajalahti toimi Effin edustajana opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuskirjetyöryhmässä.

Tapahtumat kotimaassa

Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:

13.-14.1.2017 Disobey
3.-5.2.2017 Assembly Winter
8.-9.2.2017 Tietoyhteiskunta-akatemia (Leena Romppainen)
30.3.2017 IT Pro -tapahtumassa Suomen Internet-yhdistyksen paneelikeskustelu Internet Governance Forum - What and why? (Leena Romppainen)
26.4.2017 Finnish Internet Forum, Helsinki (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen)
3.-6.8.2017 Assembly, Helsinki (Ahto Apajalahti, Leena Romppainen, vapaaehtoisduunareita)
31.8.-2.9.2017 MyData (Raoul Plommer)

Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta

Kotimaassa Effi on Open Knowledge Finlandin jäsen.

Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (EDRissä). Effi on ICANNin Non-commercial Users Constituencyn (NCUC) ja vuodesta 2017 myös Not-for-Profit Operational Concerns Constituencyn (NPOC) jäsen.

Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:

25.-26.3. European Digital Rightsin (EDRi) vuosikokous ja koulutus, Amsterdam (Elias Aarnio, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen)
29.-31.3. RightsCon (Elias Aarnio, Raoul Plommer ja Tapani Tarvainen)
6.-7.6. European Dialogue on Internet Governance, Tallinnassa (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen)
24.-25.6. EDRin verkostoitumistapahtuma Wienissä (Leena Romppainen)
16.12. BestBits-verkosto, Geneve (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen)
17.-21.12. Internet Governance Forum, Geneve (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen)

Talous

Kesäkuusta alkaen Effillä on ollut osa-aikainen työntekijä lakiasiantuntijana.

Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Kannatustuotekaupan tuotto jäi pieneksi hiljaisen myynnin vuoksi. Varsinaisen toiminnan kulujen jäätyä budjetoitua vähäisemmiksi tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.

Effi haki toukokuussa 2014 rahankeräyslupaa. Effi valitti luvan hylkäämisestä ensin hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 14.7.2017 Effin valituksen.