Ylimääräinen kokous 2021 -

VALMIS, EI SAA ENÄÄ MUOKATA

Electronic Frontier Finland - Effi ry:n ylimääräinen kokous

19.4.2021 kello 18.00 Effin Jitsi-palvelimella.

Läsnäolijat:

Elias Aarnio
Perttu Ehn
Klaus Peter Finke-Härkönen
Päivikki Karhula
Timo Karjalainen
Otso Kassinen
Mika Kivilompolo
Robin Lauren
Sofia Lod
Teppo Mäenpää
Ilona Nurminen
Jyri-Petteri Paloposki
Raoul Plommer
Sirpa Pöyhönen
Leena Romppainen
Jan Ruusuvuori
Julius Schaaf
Henri Sivonen
Mikaela Suomalainen
Tapani Tarvainen
Ville-Pekka Vainio

1. Kokouksen avaus

 • Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:02.

2. Järjestäytyminen

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
 • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikaela Suomalainen ja Jan Ruusuvuori.
 • valittiin ääntenlaskijoiksi Ilona Nurminen ja Otso Kassinen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Jyrki Kasvin kutsuminen Effin kunniajäseneksi

 • Effin hallitus esittää Jyrki Kasvin kutsumista Effin kunniajäseneksi.

 • Otso Kassinen ilmaisi kannattavansa esitystä.

 • Päivikki Karhula kannatti myös esitystä, ja totesi Jyrki Kasvin yhdistäneen poikkeuksellisella tavalla teknisen tietämyksen poliittiseen vaikuttamiseen.

 • Tapani Tarvainen totesi Jyrki Kasvin liittyneen Effin jäseneksi jo vuonna 2002.

 • Elias Aarnio kertoi Jyrki Kasvilla olevan poikkeuksellinen taito keskustella eri mieltä olevien kanssa niin, että selittää asian ymmärrettävästi eikä loukkaa vastapuolta.

 • Päätettiin yksimielisesti kutsua Jyrki Kasvi yhdistyksen kunniajäseneksi.

5. Muut asiat

 • Ei muita asioita.

6. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:15.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Jan Ruusuvuori
Mikaela Suomalainen