Syyskokous - Hallitusehdokkaat - Toimintasuunnitelma - Talousarvio - Pöytäkirja


Effin talousarvio vuodelle 2016

LOPULLINEN! EI SAA ENÄÄ EDITOIDA

TA 2015TOT 2015TA 2016
TULOT
Jäsenmaksutulot26.000 24.900 28.000
Kannatusjäsenmaksut2.500 2.500 2.500
Kannatustuotemyynti2.000 860 1.500
Lahjoitukset8.000 2.400 6.000
Muut0 1.340 0
Yht.38.500 32.000 38.000
 
MENOT
Palkat-7.000 -3.300 -12.000
Toimisto-2.000 -410 -400
Matkakulut-8.000 -5.500 -7.000
Kannatustuotehankinnat-2.500 0 -2.500
Kannatustuotepostitukset-800 -100 -800
Kannatustuotekauppa-500 -500 -500
Tapahtumat-7.000 -6.400 -6.000
Jäsenmaksut-1.000 -960 -1.000
Edustuskulut-1.500 -70 -1.500
Pankki- ja postikulut-500 -240 -500
Mainosmateriaali-3.000 -520 -3.000
Kampanjat-4.000 -500 -3.000
Muut-700 -300 -700
Yht.-38.500 -19.200 -38.000
 
ALI-/YLIJÄÄMÄ0 +12.800 0