Syyskokous - Hallitusehdokkaat - Toimintasuunnitelma - Talousarvio - Pöytäkirja

LOPULLINEN. EI SAA ENÄÄ EDITOIDA!

Electronic Frontier Finland - Effi ry:n syyskokous, 13.12.2015

Paikka: Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, Tampere

 • Kokouksen avaus
  • Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 16:08.
 • Järjestäytyminen
  • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Sirpa Pöyhönen.
  • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Heino ja Rasmus Vuori.
  • Valittiin ääntenlaskijoiksi Leena Heino ja Rasmus Vuori.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 • Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

  • Vuoden 2016 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille:
   • I jäsenmaksuluokka 12 euroa
   • II jäsenmaksuluokka 24 euroa
   • III jäsenmaksuluokka 96 euroa
   • IV jäsenmaksuluokka 384 euroa
  • Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:

   • I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa
   • II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa
   • III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa
   • IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa
  • Päätettiin, että 14.12.2015 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden liittymismaksu kattaa myös vuoden 2016 jäsenyyden.

  • Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.

  • Hallitus selvittää mahdollisuutta ainais- tai useamman vuoden jäsenmaksun perimiseksi ja selvitys esitetään kevätkokouksessa 2016.

 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

 • Puheenjohtajan vaali
  • Tämän kohdan aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Jori Mäntysalo
  • Vuoden 2016 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen
 • Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
  • Vuoden 2016 hallituksen jäseniksi valittiin: Ahto Apajalahti, Mikko Kenttälä, Elina Kurikka, Joonas Mäkinen, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen
 • Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali
  • Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin Antti-Juhani Kaijanaho ja Marko Saaresto ja varatoiminnantarkastajiksi Vera Izrailit ja Niklas Vainio.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:22.