Syyskokous - Hallitusehdokkaat - Toimintasuunnitelma - Talousarvio - Pöytäkirja

LOPULLINEN, EI SAA ENÄÄ EDITOIDA

Vuoden 2019 toteutuma 8.12.2019 saakka.

    TA 2019    Tot 2019    TA 2020
TULOT
Jäsenmaksutulot28.000 23.800 28.000
Kannatusjäsenmaksut3.000 1.440 2.000
Kannatustuotemyynti3.500 1.090 3.500
Lahjoitukset6.000 280 1.000
Rahankeräys- - 10.000
Muut0 20 2.800
Yht.40.500 26.610 47.300
 
MENOT
Palkat-12.000 -1.800 -8.000
Toimisto-500 -360 -500
Matkakulut-7.000 -4.700 -15.000
Kannatustuotehankinnat-2.000 0 -2.000
Kannatustuotepostitukset-500 -50 -500
Kannatustuotekauppa-600 -675 -700
Tapahtumat-6.000 -1.030 -4.000
Kokoukset-2.000 -1.500 -2.000
Jäsenmaksut-1.250 -960 -1.250
Edustuskulut-1.500 0 -1.350
Pankki- ja postikulut-500 -220 -500
Mainosmateriaali-3.000 -4000 -3.000
Kampanjat-3.250 -2.300 -6.000
Muut-400 0 -2.000
Yht.-40.500 -17.235 -47.300
 
ALI-/YLIJÄÄMÄ0 9.375 0