Syyskokous - Hallitusehdokkaat - Toimintasuunnitelma - Talousarvio - Pöytäkirja

LOPULLINEN, EI SAA ENÄÄ EDITOIDA

Electronic Frontier Finland - Effi ry:n syyskokous, 14.12.2019 Helsinki

Paikka: Ravintola La Famiglian kabinetti, Helsinki

 • Kokouksen avaus

  • Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 13:07.
 • Järjestäytyminen

  • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen. ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
  • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Perttu Ehn ja Ilona Nurminen.
  • Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 • Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

  • Vuoden 2020 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille:
   • I jäsenmaksuluokka 12 euroa
   • II jäsenmaksuluokka 24 euroa
   • III jäsenmaksuluokka 96 euroa
   • IV jäsenmaksuluokka 384 euroa
  • Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:

   • I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa
   • II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa
   • III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa
   • IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa
  • Päätettiin, että 15.12.2019 tai myöhemmin jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2020 jäsenyyden.

  • Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

 • Puheenjohtajan vaali

  • Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Romppainen.
 • Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali

  • Hallituksen jäsenistä äänestettiin.
 • Kokous jäi tauolle ääntenlaskennan ajaksi.

 • Hallituksen jäsenten vaalissa jätettiin 18 lippua, yksi hylätty.

  • Vuoden 2019 hallituksen jäseniksi valittiin Elias Aarnio, Timo Karjalainen, Mikko Kenttälä, Juha Nurmi, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen, Tapani Tarvainen ja Topi Toosi.
 • Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali

  • Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 valittiin Marko Saaresto ja Lauri Laitinen ja varatoiminnantarkastajiksi Vera Izrailit ja Jori Mäntysalo.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:14.