Syyskokous - Hallitusehdokkaat - Toimintasuunnitelma - Talousarvio - Pöytäkirja

LOPULLINEN, EI SAA ENÄÄ EDITOIDA

  TA 2021   Tot 2020   TA 2020
TULOT
Jäsenmaksutulot 28 000 23 740 28 000
Kannatusjäsenmaksut 2 000 1 320 2 000
Kannatustuotemyynti 3 500 465 3 500
Lahjoitukset 1 000 590 1 000
Rahankeräys 10 000 0 10 000
Muut 0 383 2 800
 
Yht. 44 500 26 498 47 300
 
MENOT
Palkat -6 000 -5 800 -8 000
Toimisto -300 -73 -500
Matkakulut -11 200 -1 870 -15 000
Kannatustuotehankinnat -2 000 -163 -2 000
Kannatustuotepostitukset -500 -54 -500
Kannatustuotekauppa -700 -750 -700
Tapahtumat -11 000 -990 -4 000
Kokoukset -2 000 0 -2 000
Jäsenmaksut -1 350 -1 350 -1 250
Edustuskulut -1 000 0 -1 350
Pankki- ja postikulut -950 -245 -500
Mainosmateriaali -1 500 -380 -3 000
Kampanjat -4 000 -4 880 -6 000
IT-kulut -2 000 0 0
Muut 0 -3 000 -2 000
 
Yht. -44 500 -19 555 -47 300
 
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0 6 560 0