Syyskokous - Hallitusehdokkaat - Toimintasuunnitelma - Talousarvio - Pöytäkirja

LOPULLINEN, EI SAA ENÄÄ EDITOIDA

Electronic Frontier Finland - Effi ry:n sääntömääräinen syyskokous, 17.12.2020 Internet

Paikka: Internet, Effin Jitsi-palvelu jitsi.effi.org

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:07.

Järjestäytyminen

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
 • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Markwort ja Tuomas Hietala.
 • Ääntenlaskijoina toimii vaalitoimikunta, jonka jäseniä ovat Otso Kassinen ja Ilona Nurminen.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tilinpäätös ja tilikertomus

Sirpa Pöyhönen esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen.

Toiminnantarkastajien lausunto

Marko Saaresto esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

 • Vuoden 2021 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille:
  • I jäsenmaksuluokka 12 euroa
  • II jäsenmaksuluokka 24 euroa
  • III jäsenmaksuluokka 96 euroa
  • IV jäsenmaksuluokka 384 euroa
 • Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:

  • I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa
  • II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa
  • III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa
  • IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa
 • Päätettiin, että 10.12.2020 tai myöhemmin jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2021 jäsenyyden.

 • Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021

Puheenjohtajan vaali

 • Vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Romppainen.

Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali

 • Hallitukseen oli ehdolla 6 ehdokasta kun Leena Romppainen oli valittu puheenjohtajaksi.
 • Hallituksen jäsenistä äänestettiin tekniikan kokeilemiseksi.
 • Hallituksen jäsenten vaalissa jätettiin 13 lippua, kaikki äänet hyväksyttiin.
 • Vuoden 2021 hallituksen jäseniksi valittiin Elias Aarnio, Timo Karjalainen, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen, Tapani Tarvainen ja Topi Toosi.

Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali

 • Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2021 valittiin Lauri Laitinen ja Antti Värri ja varatoiminnantarkastajiksi Marko Saaresto ja Vera Izrailit.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:28.