Ylimääräinen kokous II 2021 - Pöytäkirja - Talousarvio II

TARKISTETTU, EI ENÄÄ MUUTOKSIA

Perustuen toteumaan 17.10.2021 ja oikeudenkäyntitietoihin

  Lisä-TA 2021   Tot 2021   TA 2021
TULOT
Jäsenmaksutulot 25 000 24 000 28 000
Kannatusjäsenmaksut 1 300 1 280 2 000
Kannatustuotemyynti 250 170 3 500
Lahjoitukset 400 370 1 000
Rahankeräys 0 0 10 000
Muut 0 0 0
 
Yht. 26 950 25 820 44 500
 
MENOT
Palkat -1 500 0 -6 000
Toimisto -200 -150 -300
Matkakulut -2 000 -530 -11 200
Kannatustuotehankinnat -1 000 0 -2 000
Kannatustuotepostitukset -100 -5 -500
Kannatustuotekauppa -650 -620 -700
Tapahtumat -1 500 0 -11 000
Kokoukset 0 0 -2 000
Jäsenmaksut -1 100 -1 060 -1 350
Edustuskulut 0 0 -1 000
Pankki- ja postikulut -550 -360 -950
Mainosmateriaali -1 200 0 -1 500
Kampanjat -3 400 -3 100 -4 000
IT-kulut -1 960 -1 840 -2 000
Muut -17 877 0 0
 
Yht. -33 037 -7 665 -44 500
 
ALI-/YLIJÄÄMÄ -6 087 18 155 0

Muut kulut avattuna
Rahankeräysoikeusjuttu kaikkiaan -17 877
Oikeudenkäyntikulut -6 500
Menettämisseuraamusvaraus -9 727
Yhteisösakkovaraus -850
Rikosuhrimaksuvaraus -800