Ylimääräinen kokous II 2021 - Pöytäkirja - Talousarvio II

Electronic Frontier Finland - Effi ry:n II ylimääräinen kokous 2021

VALMIS, EI SAA ENÄÄ MUOKATA

18.10.2021 kello 18.00 Jitsissä.

Osanottajat:

 • Elias Aarnio
 • Jere Hakanen
 • Timo Karjalainen
 • Otso Kassinen
 • Mikko Kenttälä
 • Jorma Korkiakoski
 • Antti Louko
 • Ville Myllymäki
 • Joonas Mäkinen
 • Ilona Nurminen
 • Raoul Plommer
 • Sirpa Pöyhönen
 • Leena Romppainen
 • Marko Saaresto
 • Tapani Tarvainen
 • Topi Toosi
 • Sakari Vaelma

1. Kokouksen avaus

Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:04.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen. Todettiin, että ääntenlaskijoina toimivat vaalitoimikunnan jäsenet Ilona Nurminen ja Otso Kassinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Kenttälä ja Jere Hakanen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Tilinpäätös ja tilikertomus 2020

Leena Romppainen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen.

6. Toiminnantarkastajien lausunto

Marko Saaresto esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

8. Talousarvion päivittäminen

Hyväksyttiin talousarvio. Päivitystarve liittyy rahankeräysoikeusjuttuun, koska oikeudenkäynnistä on kuluja ja tapauksessa on menettämisseuraamus jos hävitään.

9. Yhdistyksen rahankeräysoikeusjuttu

Keskusteltiin yhdistyksen rahankeräysoikeusjutun tilanteesta.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:36.

Olemme tarkastaneet ja todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi.

Mikko Kenttälä ja Jere Hakanen

pöytäkirjan tarkastajat